Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f0a5ab26-500e-4500-b48a-1713d50bbcb2

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na właściwości pożarowe trudnopalnych wyrobów tekstylnych

Autorzy Machnowski, W.  Łapczyńska, M.  Kwiecień, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Effects of chemical contamination on the fire performance of flame resistant textiles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badano wpływ zanieczyszczeń chemicznych na właściwości palne czterech wyrobów tekstylnych przeznaczonych do różnego zastosowania. Były to: zwykła tkanina bawełniana (bez środków przeciwpalnych); trudnopalna tkanina bawełniana; tkanina poliestrowo-bawełniana i tkanina z włókien poliaramidowych. Testy palności wyrobów tekstylnych zanieczyszczonych cieczami stosowanymi w przemyśle, m.in. olejem hydraulicznym, olejem silnikowym, wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 6940 wykazały, że zapaleniu ulega nie tylko zwykła tkanina bawełniana, ale także wykończona przeciwpalnie tkanina bawełniana oraz tkanina z trudnopalnych włókien poliaramidowych. Określono również wartości wskaźnika tlenowego badanych tkanin i wyznaczono prędkość rozprzestrzeniania płomienia.
EN The influence of chemical contamination on the burning behaviour of four textiles products – normal cotton fabric (without flame retardant finishing), flame-retardant cotton fabric, polyester/cotton fabric, and fabric from aramid fibres – intended for various use was studied. Flammability tests for textiles contaminated with liquids for industrial applications (among others hydraulic oil, motor oil) – performed according to EN ISO 6940 – showed an ignition not only normal cotton fabrics, but also both flame-retardant finished cotton fabric and fabricmade of inherently flame-resistant aramid fibres. The burning behaviour of the contaminated fabrics by Limiting Oxygen Index (LOI) and flame spread properties was also determined.
Słowa kluczowe
PL wyrób włókienniczy   palność   zanieczyszczenie chemiczne   środek ogniochronny   bezpieczeństwo pożarowe  
EN textile product   flammability   chemical contamination   flame retardant   fire safety  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2014
Tom nr 10
Strony 42--44
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Machnowski, W.
  • Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
autor Łapczyńska, M.
  • Politechnika Łódzka, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
autor Kwiecień, Ł.
  • Politechnika Łódzka, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Bibliografia
[1] Fangueiro R., Fibrous and composite materials for civil engineering applications, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2011.
[2] Horne L., New product development in textiles. Innovation and production, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2012.
[3] Machowski W., Wpływ składu surowcowego i struktury włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz na ich właściwości palne, Zeszyty Naukowe SGSP Nr 42,Warszawa 2011, 141 – 155.
[4] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z późn. zmianami).
[5] Horrocks A., Davies P., Alderson A., The potential for volatile phosphorous-containing flame retardants in textile back-coatings, Journal of Fire Sciences, 25, nr 6, 2007, 523 – 540.
[6] Weil E., Levchik S., Flame retardants in commercial use or development of textiles, Journal of Fire Sciences, 26, nr 3, 2008, 243 – 281.
[7] PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia –Wyznaczenie zapalności pionowo umieszczonych próbek.
[8] PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach.
[9] PN-EN ISO 4589-2:2006 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego – Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f0a5ab26-500e-4500-b48a-1713d50bbcb2
Identyfikatory