Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f074630a-14d6-49a2-983a-8896200b7dd2

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Produkcja biomasy na cele energetyczne na terenach wiejskich Lubelszczyzny

Autorzy Kościk, B.  Malinowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Production of biomass for energy purposes on the rural areas of Lubelskie voivodeship
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały stan obecny i perspektywy rozwoju OZE na Lubelszczyźnie. Szczególną uwagę poświęcono biomasie pochodzenia rolniczego, która ma i będzie mieć w województwie lubelskim największe znaczenie spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii.
EN The paper discusses the current state and prospects of development of RES in the Lublin region. Particular attention was paid to the biomass of agricultural origin, which is now and will be the most important of all the renewable energy sources in Lubelskie voivodeship.
Słowa kluczowe
PL biomasa   Lubelszczyzna   województwo lubelskie   obszary wiejskie   rozwój zrównoważony   OZE  
EN biomass   Lubelskie voivodeship   rural areas   sustainable development   RES  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 163--165
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kościk, B.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Malinowski, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Internet: www.legislacja.rcl.gov.pl/lista/2, data wejścia: 01.10.2012 r.
[2] Internet: www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html, data wejścia: 01.10.2012 r.
[3]. Kościk B., Kowalczyk-Juśko A., Kościk K.: Wstępna analiza potencjału biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w województwie lubelskim. UMWL, Lublin 2008.
[4] Kościk B.: Odnawialne źródła energii a rozwój zrównoważony [w:] Kościk B. (red. nauk.), Bioenergetyka podkarpacka. Wyd. Nauk. PWSZ w Jarosławiu, Jarosław 2007.
[5] Malinowski A., Kościk B.: Opinie społeczeństwa województwa lubelskiego na temat odnawialnych źródeł energii. Biuletyn Informacyjny LIR 2012, nr 3 (64).
[6] Ochrona środowiska 2011. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2011.
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (DzU 2008, nr 156, poz. 969).
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (DzU 2010, nr 34, poz. 182).
[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (DzU 1997, nr 54 poz. 348 ze zm.; tekst jednolity: DzU 2012, nr 0, poz. 1059).
[10] Wilkin J.: Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska. Wieś i Rolnictwo 2009, nr 4 (145).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f074630a-14d6-49a2-983a-8896200b7dd2
Identyfikatory