PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Motywacja do bezpiecznej pracy w gabinetach stomatologicznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Motivation for safe work in dental gabinets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne. Nierzadko gabinetem stomatologicznym zarządza właściciel, który również jest lekarzem stomatologiem. Jak wynika z badań, w gabinetach stomatologicznych temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest dość często bagatelizowany. Wiele z nich nie posiada w swej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, czy nawet szkoleń wstępnych pracowników w nich zatrudnianych. Rodzi się zatem pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa pracy istnieje w gabinetach stomatologicznych, które po 1989 roku zostały w Polsce w pełni sprywatyzowane? Można założyć, że w każdej organizacji, w każdym przedsiębiorstwie – nawet najmniejszym – bezpieczeństwo pracy istnieje, chociażby przez wzgląd na wymogi prawne, przepisy, normy. Aby pracownicy wykonywali swoją pracę bezpiecznie, zarówno przez wzgląd na zdrowie własne jak i pacjentów, potrzeba motywatora do osiągnięcia jakiegoś minimum w tym zakresie. Literatura przedmiotu wskazuje wiele przykładów metod i narzędzi motywujących pracowników do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w częstochowskich gabinetach stomatologicznych, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy lekarza stomatologa oraz metod i narzędzi motywujących do bezpiecznej i bezwypadkowej pracy, stosowanych przez właścicieli gabinetów.
EN
Dentists are exposed to a number of occupational hazards that cause their work to be associated with significant health risks. They are primarily exposed to biological, chemical and psychophysical factors. Often, the dental office is managed by the owner, who is also a dentist. According to research, the topic of occupational safety and health care is often downplayed in dental offices. Many of them do not have a risk assessment in their documentation or even initial training of employees. Therefore, the question arises, what level of occupational safety exists in dental offices, which in 100% after 1989 have been privatized in Poland? It can be assumed that in every organization, in every company – even the smallest one – there is work safety, even due to legal requirements, regulations and standards. In order for employees to be able to do their work in a safe manner, motivating factors are needed to achieve the minimum in this respect. In the literature on the subject there are many examples of methods and tools that motivate employees to work safely and without accidents. The article presents the results of a questionnaire survey carried out in the dental offices in Częstochowa in the scope of health and safety of the dentist as well as methods and tools that motivate to safety and accident- free work, used by cabinet owners.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
91--100
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Bzdęga I. i inni, Oświetlenie stanowiska pracy lekarza stomatologa w aspekcie szacowania ryzyka zdrowotnego, Nowiny Lekarskie, 76/4, 2007, s. 327-330.
 • [2] Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.– Dział X.
 • [3] Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 ze zm.
 • [4] Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. z 2008 roku, nr 234, poz. 1570.
 • [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 ze zm.
 • [6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dz. U. z 2012 roku, poz. 739.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 roku, nr 169, poz. 1650 ze zm.
 • [8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 czerwca 1984 roku w sprawie bhp w poradniach i pracowniach stomatologicznych, Dz. U. z 1984 roku, nr 37, poz. 197.
 • [9] Encyklopedia zarządzania, Motywowanie pracowników, https://mfiles.pl/pl/index.php/Motywowanie_pracowników z dnia 12.12.2018 r.
 • [10] Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
 • [11] Gola M., Owecka M., Choroby występujące u techników dentystycznych, Nowiny Lekarskie, 82/2, 2013, ss. 176-180.
 • [12] Gołofit-Szymczak M., Górny R., Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne, Bezpieczeństwo Pracy, Nr 1 (568), Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2019, ss. 15-18.
 • [13] Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, Wyd. Fachowe CeDeWu, Lublin 2009.
 • [14] Lewczuk E. i inni, Zawodowe zagrożenia zdrowotne w gabinetach stomatologicznych, Medycyna Pracy 53 (2) Łódź, 2002, ss. 161-165.
 • [15] Ławniczek-Wałczyk A. i inni, Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych, [w:] Bezpieczeństwo Pracy, Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2012, ss. 20-23.
 • [16] Mazur M., Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, Nauki Społeczne 2(8), 2013, ss. 156-182.
 • [17] Płocki J. inni, The effect of ergonomics in dentistry on the occurrence of pain in the cervical neck region of the spine, Studia Medyczne, 31/1, 2015, ss. 35-41.
 • [18] Tenderowicz K. i inni, Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym? Poradnik dla gabinetów stomatologicznych, Wyd. PIP, Kraków 2015.
 • [19] Ulewicz R., Klimecka-tatar D., Mazur M., Niciejewska M., Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy, Wyd. SMJiP, Częstochowa 2015.
 • [20] Wróblewski M., Powołanie czy biznes?, http://medicus.lublin.pl/2010/10/post-589/, data dostępu: 12.01.2019 r.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f0652055-e0eb-4050-877d-e971906d527c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.