Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f0333290-0017-4ad1-adb4-537d32ba9587

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Tychy a wybranymi miastami aglomeracji śląskiej z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 14

Autorzy Sobczak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of realization of public transport between city of Tychy and selected cities in the Silesian agglomeration using the bus line MZK Tychy No. 14
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP oraz MZK Tychy na trasie umożliwiającej dojazd z szpitala specjalistycznego zlokalizowanego w centrum miasta Tychy do centrum Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. W artykule dokonano analizy liczby połączeń oraz czasu oczekiwania na przesiadkę z autobusu linii MZK Tychy nr 14 na autobusy KZK GOP.
EN The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP and MZK Tychy from allowing access to the Specialist Hospital located in the center of the Tychy city. The article analyzes the number of connections and the waiting time to change MZK Ty-chy bus line No. 14 on KZK GOP buses.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   aglomeracja śląska   organizacja transportu zbiorowego  
EN public transport   Silesia Agglomeration   organization of public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1566--1570
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sobczak, P.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Logistyki i Transportu
Bibliografia
1. Sobczak P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Tychy a wybranymi miastami aglomeracji śląskiej z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 14. Czasopismo Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2016, Radom 2016.
2. Sobczak P.: Połączenia autobusowe pomiędzy Czeladzią a Sosnowcem i Dąbrową Górniczą jako element zrównoważonego transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
3. Sobczak P.: Połączenia autobusowe pomiędzy Sosnowcem i Dąbrową Górniczą a Czeladzią jako element zrównoważonego transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
4. Sobczak P.: Połączenia między autobusami w Dąbrowie Górni-czej jako element realizacji założeń zrównoważonego rozwoju transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
5. Sobczak P.: Realization of bus connections on the route Chorzów - Sosnowiec as part of sustainable transport in the Silesian province. Czasopismo Logistyka 4/2015, Poznań 2015.
6. Sobczak P.: Realization of bus connections on the route Sosnowiec - Chorzów as part of sustainable transport in the Silesian province. Czasopismo Logistyka 4/2015, Poznań 2015.
7. Sobczak P., Buchwald P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy wybranymi miastami aglomeracji śląskiej a miastem Tychy z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 14. Czasopismo Logistyka 6/2015, Poznań.
8. Sobczak P., Sierpiński G.: Rozkład jazdy wybranej linii miejskiego transportu zbiorowego wobec realizacji założeń zrówno-ważonego rozwoju transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 3/2014, Poznań 2014.
9. Strona internetowa Dziennika Zachodniego http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/komunikacja/a/kiedy-jeden-bilet-w-kzk-gop-mzk-tychy-okm-jaworzno-i-mzkp-tarnowskie-gory,9471190/ (dostęp: 12.03.2016).
10. Strona internetowa portalu Google Maps www.google.pl/maps (dostęp 08.03.2016).
11. Strona internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego http://www.kzkgop.com.pl/ (dostęp: 12.03.2016).
12. Strona internetowa Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach http://www.mzk.pl/ (dostęp: 25.09.2015).
13. Strona internetowa portalu jakdojade.pl gop.jakdojade.pl (dostęp 08.03.2016).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f0333290-0017-4ad1-adb4-537d32ba9587
Identyfikatory