PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Linearny system ciągły Oskara Hansena w ujęciu współczesnym. Studium przypadku miasta Poznań

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Contemporary take on the linear continuous system by Oskar Hansen. Case study of city of Poznań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this text is to analyse and characterize the spatial-functional and urban structure of the city of Poznań, in particular its northern part, i.e. the Piątkowo district, in relation to the assumptions of the linear city concept by Oskar Hansen, the so-called Linear Continuous System. The text attempts to present this concept in terms of the historical development of the city. Reference was also made to the period when this concept was developed but not officially implemented. Thus, the authors try to examine the spatial relationships between the theoretical concept and the form of the modern city. They try to answer the questions whether it had any impact on the spatial development of the city and its current structure.
PL
Celem niniejszego tekstu jest przeanalizowanie i scharakteryzowanie struktury przestrzenno-funkcjonalnej i urbanistycznej miasta Poznania, w szczególności jego północnej części, tj. dzielnicy Piątkowo, w odniesieniu do założeń koncepcji miasta linearnego autorstwa Oskara Hansena, tzw. Linearnego Systemu Ciągłego. W tekście podjęto próbę ukazania tej koncepcji w ujęciu historycznego rozwoju miasta. Odniesiono się także do okresu, w którym koncepcja ta została stworzona, lecz oficjalnie niezrealizowana. Tym samym autorzy starają się zbadać zależności przestrzenne pomiędzy koncepcją teoretyczną a formą miasta współczesnego. Starają się odpowiedzieć na pytania, czy wpłynęła ona w jakimkolwiek stopniu na rozwój przestrzenny miasta oraz na jego aktualną strukturę.
Rocznik
Strony
13--43
Opis fizyczny
Bibliogr. 48 poz., rys.
Twórcy
 • Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
autor
 • Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań
Bibliografia
 • 1. Boras Z., Trzeciakowski L. (1971), W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z dziejów miasta do roku 1918, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • 2. Chmielewski J. M. (2011), Poszukiwanie nowych form zamieszkania w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: B. Szulczewska, R. Giedych, Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 23–32.
 • 3. Chmielewski J. M. (2010), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • 4. Chwalibóg K. (1970), Koncentracja liniowa model struktury przestrzennej, „Miasto”, nr 5, 7–12.
 • 5. Eberhardt P., Herman S. (1971), Koncepcje Prognostyczne, „Miasto”, nr 12, 1–9.
 • 6. Fojud W. (1976), Budownictwo w Poznaniu w latach 1945–1975, „Kronika Wielkopolski”, nr 1–2(8), 163– 180.
 • 7. Friedrich J. (2009), Język iretoryka Oskara Hansena, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk, Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • 8. Gałecki T. (1976), Północne Pasmo Rozwojowe (Plan Ogólnego Zagospodarowania przestrzennego Poznania), „Kronika Miasta Poznania”, nr 3, 5–13.
 • 9. Genowefiak M. (1973), Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom rozwoju społeczno-gospodarczego miasta do 1975 r., „Kronika Miasta Poznania”, nr 1, 129–166.
 • 10. Grabowiecki R., Zawadzki S. (1974), System osadniczy w koncepcji planu przestrzennego zagospodarowania kraju, „Miasto”, nr 1, .
 • 11. Hansen O. (2009), Forma otwarta w architekturze. Sztuka wielkiej liczby, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk, Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • 12. Hansen O. (1970), LSC. Linearny System Ciągły, „Architektura”, nr 4–5, 125–27.
 • 13. Hansen O. (1974), Miasto przyszłości, w: Miasto przyszłości, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, Warszawa.
 • 14. Hansen O. (1973), Prognoza rozwoju układu osadniczego Polski w oparciu o linearny system ciągły, w: S. Herman, P. Eberhardt, Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa.
 • 15. Hansen O. (2004), Towards Open Form = Ku formie otwartej, Fundacja Galerii Foksal–Muzeum ASP, Warszawa.
 • 16. Hansen O. (2005), Zobaczyć Świat, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki–Muzeum ASP, Warszawa.
 • 17. Herman S., Eberhardt P. (1972), Współczesny system osadniczy w Polsce. Rozwój, przemiany, stan obecny, „Miasto”, nr 10, .
 • 18. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (2012), Wybrane zagadnienia z historii budowy miast kręgu kultury europejskiej, w: S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa, 87–105.
 • 19. Jałowiecki B., Szczepański M. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • 20. Jędruch D. (2015), Taki mógłby być jeden z obrazów idealnej harmonii, w: L. Corbusier, Urbanistyka, tłum. T. Swoboda, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa, 5–21.
 • 21. Kaniecki A. (2004), Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • 22. Klimaszewski C. i inni (2009), Forma Otwarta jako passe-partout patriarchatu?, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk, Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • 23. Kodym-Kozaczko G. (2005), Rozwój Poznania w planowaniu urbanistycznym w latach 1900–1990, w: T. Jakimowicz (red.), Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, Wydawnictwo Miejskie, Poznań.
 • 24. Kodym-Kozaczko G. (2009), Warszawa w Poznaniu. Warszawskie inspiracje w planowaniu urbanistycznym Poznania w latach 30-tych XX wieku, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 54, z. 4, 34– 45.
 • 25. Krzymień E. (1982), Zmiany w sytuacji mieszkaniowej Poznania w latach 1945–1980 (Studium porównawcze). Część pierwsza, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/4, 21–32.
 • 26. Le Corbusier (2015), Urbanistyka, tłum. T. Swoboda, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.
 • 27. Leszczycki S. i inni (1971), Główne ogniwa przestrzenno-gospodarczego rozwoju kraju do roku 2000, w: Prognozy rozwoju sieci osadniczej, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, Warszawa.
 • 28. Linearny System Ciągły, „Projekt”, nr 2, 1968.
 • 29. Liszewski S. (2012), Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, w: S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa.
 • 30. Malisz B. (1978), Ewolucja struktury przestrzennej kraju, w: J. Turowski (red.) Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, PAN–Ossolineum, Wrocław.
 • 31. Malisz B. (1971), Prognoza zmian sieci osadniczej w Polsce, w: Prognozy rozwoju sieci osadniczej, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, Warszawa.
 • 32. Marciniak P. (2010), Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL, Wydawnictwo Miejskie, Poznań.
 • 33. Mącik H. (2009), Utopia w służbie systemu?, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk, Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • 34. Nadolny A. (2010), Zabudowa mieszkaniowa o charakterze uzupełniającym z lat 1945-1968 w Poznaniu. Wybrane aspekty, zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • 35. Nawrocki C. (1978), Zespół Osiedli Mieszkaniowych Piątkowo-Naramowice, Kronika Miasta Poznania, nr 1, 49–70.
 • 36. Parysek J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 37. Paszkowski Z. (2011), Miasto idealnewperspektywie europejskiej i jego związki zurbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.
 • 38. Pogorzelski Z. (1975), Terytorialny rozwój Poznania w latach 1900–1975, Kronika Miasta Poznania, nr 1, 47–90.
 • 39. Semeniuk M. 2012, 36
 • 40. Słodczyk J. (2012), Historia planowania i budowy miast, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • 41. Springer F. (2013), Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Karakter, Warszawa.
 • 42. Szafrańska E. (2012), Geografia społeczna miast. Struktury społeczno-przestrzenne, w: S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa.
 • 43. Szczerski A. (2009), Linearny System Ciągły i awangardowa utopia, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk, Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • 44. Szymańska D. (2013), Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
 • 45. Topolski J. (1973), Poznań zarys dziejów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • 46. Wallis A. (1977), Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.
 • 47. Z Oskarem Hansenem rozmawia Wojciech Włodarczyk, w: M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk, Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2009.
 • 48. Zaremba P. (1971), Próba prognozy rozwoju sieci osadniczej Polski do roku 2000, w: Prognozy rozwoju sieci osadniczej, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000” Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, Warszawa.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f02ecfa7-e67a-4f47-8530-b3f3627630e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.