Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f0235545-d885-4d51-b60b-fb7fce9961fb

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Potencjalne niebezpieczeństwo migracji metali ciężkich z naczyń ceramicznych do żywności

Autorzy Sąsiadek, Wojciech  Kozyrski, Marek  Jarossová, Malgorzata A.  Kucharska, Edyta  Cyfert, Szymon  Klimova, Blanka  Schlegel, Petr  Novotný, Michal  Krzywonos, Małgorzata 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Potential danger of heavy metal migration from porcelain products to food
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wskazano potencjalne zagrożenia dotyczące wyrobów porcelanowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na podstawie analizy zgłoszeń w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) w latach 2000–2019 zanotowano 24 przypadki dotyczące wyrobów z porcelany, w tym 22 dotyczyły migracji metali ciężkich. Najczęściej dotyczyły one przekroczenia limitów migracji ołowiu, kadmu i kobaltu, zaś wyrobem, dla którego obserwowano przekroczenia były talerze z porcelany. Dominującym krajem pochodzenia wyrobów były Chiny. Zanotowano także pojedyncze przypadki wyrobów z Polski, Japonii i Holandii.
EN The max. allowable amts. of Pb and Cd released from ceramic products used in contact with food were presented. In 2000–2019 based on the anal. of notifications in the European Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), 24 cases regarding porcelain products (mainly porcelain plates) were recorded as dangerous. Twenty-two of them were related to heavy metals migration. China was the dominant country of origin of the products.
Słowa kluczowe
PL wyroby ceramiczne   RASFF   migracja metali ciężkich   toksyczność  
EN ceramic products   RASFF   heavy metal migration   toxicity  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2019
Tom T. 98, nr 12
Strony 1965--1968
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., tab.
Twórcy
autor Sąsiadek, Wojciech
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor Kozyrski, Marek
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor Jarossová, Malgorzata A.
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja
autor Kucharska, Edyta
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor Cyfert, Szymon
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor Klimova, Blanka
  • Uniwersytet w Hradec Karlove, Republika Czeska
autor Schlegel, Petr
  • Uniwersytet w Hradec Karlove, Republika Czeska
autor Novotný, Michal
  • PRO.MED.CS Praha a.s. Republika Czeska
autor Krzywonos, Małgorzata
  • Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, malgorzata.krzywonos@ue.wroc.pl
Bibliografia
[1] P.B. Vandiver, O. Soffer, B. Klima, J. Svoboda, Science 1989, 246, 4933.
[2] P.M. Rice, J. Archaeol. Method Theor. 1999, 6, nr 1, 1.
[3] A. Kielski, Ogólna technologia ceramiki, Skrypt AGH nr 152, Kraków 1969.
[4] R. Bogoczek, Materiały pomocnicze do ćwiczeń i wykładów z technologii chemicznej nieorganicznej, AE, Wrocław 1989.
[5] R.L. Lehman, Lead glazes for ceramic foodware, International Lead Management Center, USA 2002.
[6] S. Mattison, Podręcznik Ceramika. Obszerne informacje na temat narzędzi, materiałów i technik, Arkady Sp. z o.o., Warszawa 2006.
[7] L. Järup, Brit. Med. Bull. 2003, 68, 167.
[8] M. Demont, K. Boutakhrit, V. Fekete, F. Bolle, J. Van Loco, Food Chem. Toxicol. 2012, 50, 734.
[9] E. González-Soto, V. González-Rodríguez, C. López-Suárez, J.M. Castro-Romero, J. Pérez-Iglesias, J.M. Fernández-Solís, Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2000, 65, 598.
[10] J-C. Choi, S-J. Park, H. Goh, J.Y. Lee, M.O. Eom, M. Kim, J. Food Hyg. Safety 2014, 29, nr 4, 334.
[11] K. Rehman, F. Fatima, I. Waheed, M.S.H. Akash, J. Cell Biochem. 2018, 119, 157.
[12] T. Szynal, M. Rebeniak, M. Mania, Roczn. Państwowego Zakładu Higieny 2016, 67, nr 3, 247.
[13] N. Szczepańska, B. Kudłak, J. Namieśnik, Anal. Chim. Acta 2018, 1023, 1.
[14] Z. Dong, L. Lu, Z. Liu, Y. Tang, J. Wang, Mathemat. Probl. Eng. 2014, Article ID 759018, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/759018.
[15] Z.H. Dong, L.X. Lu, Z.G. Liu, Y.L. Tang, J. Wang, Packaging Technol. Sci. 2015, 28, 545.
[16] A.A.K. Abou-Arab, Food Chem. 2001, 73, nr 2, 163.
[17] Dyrektywa Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, Dz. U. UE, L 110/36.
[18] L. Zhou, H. Rui, Z. Wang, F. Wu, J. Fang, K. Li, X. Liu, Int. J. Food Prop. 2017, 20 (S3) S3301.
[19] J.A. Omolaoye, A. Uzairu, C.E. Gimba, Arch. Appl. Sci. Res. 2010 2, nr 5, 120.
[20] T.A. Aderemi, A.A. Adenuga, J.A.O. Oyekunle, A.O. Ogunfowokan, Environ. Sci. Pollut. Res. 2017, 24, 17116.
[21] M.I. Ahmad, S. Abdelfatah, S. Al-Meer, Int. J. Pub. Health Res. 2017, 5, nr 1, 13.
[22] L. Vega-Franco, G. Alvear, C. Meza-Camancho, Salud Pública de México 1994, 36, nr 2, 148.
[23] L. Torres, L. López, C. Ríos, Salud Pública de México 1999, 41, nr 2, S105.
[24] K. Schellenberg, Virginia J. Sci. 1990, 41, nr 1, 28.
[25] M.E. Flores, M.M. Idrovo, D.V. Flowers, Maskana 2016 7, nr 1, 97.
[26] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz. U. 2008 nr 17 poz. 113.
[27] M. Rebeniak, M. Wojciechowska-Mazurek, M. Mania, T. Szynal, A. Strzelecka, K. Starska, Roczn. Państwego Zakładu Higieny 2014, 65, nr 4, 301.
[28] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, EUR-Lex dokument 32002R0178.
[29] Rozporządzenie Komisji (UE) 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, EUR-Lex dokument 32011R0016.
[30] (https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal_en).
[31] (https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/rasff/).
[32] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach, Dz. U. 2015, nr poz. 137.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f0235545-d885-4d51-b60b-fb7fce9961fb
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2019.12.18