Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-efe0dfc8-7e8a-4c70-b53c-8551d4944238

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Emisja zaburzeń kompatybilności elektromagnetycznej EMC w obszarach zrobotyzowanych linii technologicznych

Autorzy Łukasik, Z.  Kozyra, J  Kuśmińska-Fijałkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Emission of EMC electromagnetic compatibility disorder in areas of technology lines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule autorzy przedstawili wybrane normy opisujące kompatybilność EMC w obszarze automatyki i robotyki. Dokonali analizy specyfiki oddziaływań zaburzeń na zrobotyzowane linie technologiczne. Zaprezentowali możliwości pozwalające uzyskać kompatybilność w dopuszczalnym zakresie a także w jaki sposób można ograniczyć źródła i siły oddziaływań EMC.
EN In this article, the authors present selected standards describing EMC compatibility in the field of automation and robotics. The analysis of the specificities of disturbance effects on robotic technology lines. They demonstrated the ability to achieve acceptable compatibility and how to reduce the sources and forces of EMC interactions.
Słowa kluczowe
PL kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)   wymagania i badania kompatybilności elektromagnetycznej   zrobotyzowana linia technologiczna   normy PN-EN  
EN electromagnetic compatibility (EMC)   robotic technology lines   electromagnetic compatibility tests and requirements   standards  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1061--1065, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Kozyra, J
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Kuśmińska-Fijałkowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Putynkowski G., Woźny K.: The problem of power supply for station with industrial robot in an automated welding process, Electrical Engineering, pp. 1-13, 2017.
2. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Warchoł R.: Guaranteed power supply for the purpose of automated technological line of powder coating Electrical Engineering 98 (4), pp.1-9, 2016.
3. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J.: Visualisation of complex processes of control, Journal of Advanced Research in Engineering and Technology 7 (2), pp.168-176, 2016.
4. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J.: Model of Control and visualization of work of belt conveyors, International Journal of Engineering Research and General Science 3 (2), 2015.
5. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J.: Robot przemysłowy w procesie produkcyjnym, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, pp. 1152-1155, 2016.
6. Bogucki J. Chudziński A., Połujan J.: Emisyjność elektromagnetyczna urządzeń. Elektronika, 2006, nr 2.
7. Fagiewicz K.: Narażenia urządzeń energoelektronicznych impulsowymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. I Sympozjum Naukowe „Aktualne Problemy w Metrologii” APM’2000. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 14/2000.
8. Brejwo W. Paś J.: Charakterystyka wybranych źródeł promieniowania elektromagnetycznego z zakresu wielkich częstotliwości, XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria środowiska w eksploatacji kompleksów wojskowych”, Zakopane 2002.
9. Więckowski T. W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001.
10. Charoy A.: Kompatybilność elektromagnetyczna: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Tom 1-4, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999.
11. Machczyński W.: Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
12. http://automatykaonline.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-efe0dfc8-7e8a-4c70-b53c-8551d4944238
Identyfikatory