Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-efc8cd95-aa19-4541-8cad-c7f5492a28e6

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Tłumienie zakłóceń koherentnych w warunkach nieregularnej akwizycji danych sejsmicznych realizowane przy użyciu oprogramowania NUCNS (Schlumberger)

Autorzy Górowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Coherent noise suppression for irregular seismic data acquisition performed using NUCNS software (Schlumberger)
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiona metoda NUCNS (Non-Uniform Coherent Noise Suppresion, Schlumberger) pozwala na modelowanie zakłóceń koherentnych generowanych w trakcie wzbudzania sygnału sejsmicznego. Zakłócenia te interferują z sygnałem użytecznym i są trudne do usunięcia. Trudność ta może wystąpić w sytuacji, gdy prędkość pozorna fali zakłócającej jest zbliżona do prędkości fali użytecznej (np. fali refrakcyjnej) lub gdy z powodu nieregularnej pozycji punktów odbicia i wzbudzenia, dotychczas stosowane metody są nieefektywne. Zadaniem oprogramowania NUCNS jest skuteczne rozwiązanie wspomnianego problemu, również w przypadku nieregularnej akwizycji danych sejsmicznych. Przykłady zastosowania przedstawione dla zdjęć sejsmicznych z terenu południowej Polski pokazują efektywność metody.
EN The presented method (NUCNS, Non-Uniform Coherent Noise Suppresion, Schlumberger) allows modeling of coherent noise generated during seismic acquisition. Coherent noise waves interfere with the useful signal and are difficult to remove. This difficulty may occur when the apparent velocity is similar to useful wave velocity (eg. refraction waves) or when due to irregularity of sources and detectors positions previously used methods are not effective. The purpose of the NUCNS program is effective problem solution both for regular and irregular se¬ismic data acquisitions. Examples of applications presented for seismic projects placed in southern Poland show the effectiveness of mentioned method.
Słowa kluczowe
PL dane sejsmiczne   zakłócenia koherentne   metoda NUCNS  
EN seismic data   noise suppression   NUCNS method  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 231--235
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Górowski, M.
  • Geofizyka Kraków S.A.
Bibliografia
[1] Dokumentacja techniczna systemu przetwarzania danych sejsmicznych OMEGA2. WesternGeco 2015.
[2] Canals L.L. – Random noise reduction. 54th Annual SEG Meeting, Atlanta, USA 1984.
[3] Chase M.K. – Random noise reduction by 3-D spatial prediction filtering. 62nd Annual SEG Meeting, New Orleans, USA 1992.
[4] Harrison Mark P. – F-x linear prediction filtering of seismic images. 1990.
[5] Guochang Liu, Xiaohong Chen, Jing Du, Kailong Wu – Random noise attenuation using f-x regularized nonstationary autoregression. Geophysics 2012, vol. 77, nr 2, pp. V61–V69.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja I. Poszukiwania złóż węglowodorów, 2. Sejsmika stosowana
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-efc8cd95-aa19-4541-8cad-c7f5492a28e6
Identyfikatory