Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ef959c4a-784e-47a4-8e6f-5fc59886ec42

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Eksperymenty laboratoryjne dla odtworzenia składu płynu zwrotnego podczas szczelinowania cieczami energetyzowanymi

Autorzy Labus, K.  Turek, M.  Dydo, P.  Jakóbik-Kolon, A.  Wilk, K.  Kasza, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Laboratory experiments reproducing the chemistry of energized fracturing flowback
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ramach projektu ENFLUID, realizowanego przez konsorcjum: Politechnika Śląska, Instytut Nafty i Gazu – PIB, University of Stavanger przeprowadzono eksperymenty pozwalające na: ocenę składu płynu zwrotnego po szczelinowaniu cieczami energetyzowanymi, oszacowanie jego oddziaływania na środowisko oraz dobór technologii recyklingu. Zaobserwowane zmiany składu chemicznego cieczy są efektem jej oddziaływania z woda porową i reaktywnymi składnikami skały (głównie węglanami, glinokrzemianami i pirytem), a w mniejszym stopniu wynikają z interakcji pomiędzy badaną cieczą a materiałem autoklawu. To ostatnie zjawisko zostało uwzględnione w określeniu tła stężeń kationów metali w symulowanej laboratoryjnie cieczy zwrotnej.
EN Within the framework of the ENFLUID project, implemented by a consortium of Silesian University of Technology, Oil and Gas Institute – National Research Institute and the University of Stavanger, we conducted experiments allowing the evaluation of chemical composition of energized fracturing flowback, estimation of its impact on the environment and selection of the recycling technology. The observed changes in the chemical composition of fracfluid are controlled mainly by its interactions with: the original pore water, reactive components of the rock (primarily carbonates, silicates and pyrite) and to a lesser extent with the material of the autoclave. The latter phenomenon has been included in the assessment of the background concentration of metal cations in the simulated flowback.
Słowa kluczowe
PL szczelinowanie   ciecze energetyzowane   płyn zwrotny  
EN fracturing   energized liquids   flowback fluid  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 767--771
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Labus, K.
  • Politechnika Śląska, Instytut Geologii Stosowanej
autor Turek, M.
  • Politechnika Śląska, Instytut Geologii Stosowanej
autor Dydo, P.
  • Politechnika Śląska, Instytut Geologii Stosowanej
autor Jakóbik-Kolon, A.
  • Politechnika Śląska, Instytut Geologii Stosowanej
autor Wilk, K.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Kasza, P.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Balashov V., Engelder T., Gu X., Fantle M., Brantley S. – A model describing flowback chemistry changes with time after Marcellus Shale hydraulic fracturing. AAPG Bulletin 2015, nr 1, pp. 143 – 154.
[2] Economides M.J., Nolte K.G. (eds) – Reservoir Stimulation. 3rd ed. Houston, Wiley 2000.
[3] Haluszczak L.O., Rose A.W., Kump L.R. – Geochemical evaluation of flowback brine from Marcellus gas wells in Pennsylvania, USA. Applied Geochemistry 2013, vol. 28, pp. 55 – 61.
[4] Steliga T., Jakubowicz P. – Badanie składu cieczy pozabiegowej po hydraulicznym szczelinowaniu i analiza rozwiązań technologicznych w aspekcie jej powtórnego wykorzystania. Prace INiG-PIB 2015, nr 205, ss. 1 – 297.
[5] Wilk K., Kasza P., Labus K. – Analysis of the applicability of foamed fracturing fluids. Nafta-Gaz 2015, nr 6, ss. 425 – 433.
Uwagi
Artykuł w części: Warsztaty IV. Nowoczesne technologie stymulacji wydobycia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ef959c4a-784e-47a4-8e6f-5fc59886ec42
Identyfikatory