PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Prognozowane wysokości opadów do 2050 roku w świetle obserwowanych zmian klimatu we Wrocławiu

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Prognosis of precipitation amount untiul 2050 in the light of observed climate changes in Wroclaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto próbę predykcji przyszłych opadów maksymalnych, miarodajnych do wymiarowania systemów odwodnień terenów zurbanizowanych. Materiałem badawczym były archiwalne zapisy pluwiograficzne ze stacji IMGW-PIB we Wrocławiu z 59. lat obserwacji (1960-2018). Opracowany model maksymalnych wysokości opadów ma zastosowanie dla czasów trwania od 5 do 4320 minut i częstości występowania od 1 do 50 lat dla okresu predykcji opadów na lata 2020-2050. Na podstawie przeprowadzonych badań przewiduje się wzrost wysokości opadów krótkotrwałych i spadek wysokości opadów długotrwałych w perspektywie do 2050 roku.
EN
The paper attempts to predict future maximum rainfall, reliable for dimensioning drainage systems. The research material was archival pluviographic records from the IMGW-PIB station in Wroclaw from 59 years of observations (1960-2018). The developed model of maximum rainfall amounts is applicable for durations from 5 to 4320 minutes and frequency of occurrence from 1 to 50 years for the period of rainfall prediction for 2020-2050. On the basis of the conducted research, an increase in short-term rainfall amounts and a decrease in long-term rainfall amounts are expected.
Rocznik
Tom
Strony
250--254
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
 • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
 • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
 • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
Bibliografia
 • [1] Ahmed S., Tsanis I. 2016. “Climate Change Impact on Design Storm and Performance of Urban Storm-Water Management System - A Case Study on West Central Mountain Drainage Area in Canada” Hydrology Current Research, 1 (7): 1-11.
 • [2] Arnbjerg-Nielsen K., Willems Р., Olsson J., Beecham S., Pathirana A., Gregersen I.B., Madsen H., Van-Thanh-Van Nguyen V-T-V. 2013. “Impacts of climate change on rainfall extremes and urban drainage systems: a review” Water Science & Technology 1 (68): 16-28.
 • [3] Arisz H., Burrell B.C. 2006. “Urban drainage infrastructure planning and design considering climate change, EIC Climate Change Technology: Proceedings of the 2006 IEEEEIC Climate Change Conference, Ottawa.
 • [4] Berggren K. 2008. “Indicators for urban drainage system - assessment of climate change impacts” 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh.
 • [5] Bogdanowicz E., Stachy J. 1998. „Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki projektowe” Materiały badawcze, Seria: Hydrologia i Oceanologia nr 23. IMGW, Warszawa.
 • [6] Dąbrowski W., Dąbrowska B. 2012. „Przewidywany wpływ zmian klimatu na dysfunkcję systemów odprowadzania ścieków” Gaz, Woda i Technika Sanitarna (l):17-20.
 • [7] Fleig A., Merete T.L., Philip J., Hege H., Kerstin S. 2015. “Attribution of European precipitation and temperature trends to changes in synoptic circulation” Hydrology and Earth System Sciences (19): 3093-3107.
 • [8] Hermida L., Sànchez J.L., López L., Berthet C., Dessens J., Garcia-Ortega E., Merino A. 2013. “Climatic trends in hail precipitation in France: spatial, altitudinal, and temporal variability” The Scientific World .Journal, art. 494971.
 • [9] Kaźmierczak B. 2012. „Metoda granicznych natężeń a wymagania europejskiej normy PN-EN 752” Forum Eksploatatora (2): 64-67.
 • [10] Kaźmierczak B., Kotowski A., Dancewicz A. 2012. „Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji deszczowej za pomocą modelu hydrodynamicznego (SWMM) w warunkach wrocławskich” Ochrona Środowiska, 2 (34): 25-31.
 • [11] Kaźmierczak B., Kotowski A. 2014. “The influence of precipitation intensity growth on the urban drainage systems designing” Theoretical and Applied Climatology, 1 (118): 285-296.
 • [12] Kaźmierczak B. 2019. „Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [13] Kotowski A. 2015. „Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów” Sieci kanalizacyjne (t. I); Obiekty specjalne (t. II). Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa.
 • [14] Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A. 2010. „Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji” Wyd. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Studia z zakresu Inżynierii nr 68, Warszawa.
 • [15] Kotowski A., Kaźmierczak B., Nowakowska M. 2013. „Analiza obciążenia systemu odwadniania terenu w przypadku prognozowanego zwiększenia częstości i intensywności deszczów z powodu zmian klimatycznych” Ochrona Środowiska 1 (35): 25-32.
 • [16] Kundzewicz Z.W., Kanae S., Seneviratne S.I., Handmer J., Nicholls N., Peduzzi Р., Mechler R., Bouwer L.M., Arnell N., Mach K., Muir-Wood R., Brakenridge R., Kron W., Benito G., Honda Y., Takahashi, K. Sherstyukov B. 2012. “Flood risk and climate change: global and regional perspectives” Hydrological Sciences Journal 1 (59).
 • [17] Lapp D. 2005. “Engineers and climate change: What you need to know” Engineering Dimensions (26): 51-53.
 • [18] Lorenc H., Cebulak E., Głowicki B., Kowalewski M. 2012. „Struktura występowania intensywnych opadów deszczu powodujących zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki Polski” IMGW-PIB, Warszawa: 7-32.
 • [19] Rootzen H., Katz R.W. 2013. “Design Life Level: Quantifying risk in a changing climate” Water Resources Research (49): 1-9.
 • [20] PN-EN 752.2017: Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system management (Comite europeen de normalisation). PKN, Warszawa.
 • [21] Saboia M.A.M., de Assis de Souza F.F., Martins de Araujo L. (Jun.), da Silva S.C. 2017. “Climate changes impact estimation on urban drainage system located in Iow latitudes districts: a study case in Fortaleza-CE”. Bra-zilian Journal of Water Resources 22 (21): 1-15.
 • [22] Schardong A., Srivastav R.K., Simonovic S.P. 2014. “Equidistance quantile matching method for updating IDF curves under climate change” Water Resources Management 9 (28): 2539-2562.
 • [23] Schiermeier Q. 2011. “Increased flood risk linked to global warming: likelihood of extreme rainfall may have been doubled by rising greenhouse-gas levels”Naturę, 470 (7334), 316.
 • [24] Siekmann М., Pinnekamp J. 2011. Indicator based strategy to adapt urban drainage systems in regard to the consequences caused by climate change. 12th International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre, Brazil.
 • [25] Towler E., Rajagopalan B., Gilleland E., Summers R.L.S., Yates D.L., Katz R.W. 2010. “Modeling hydrologie and water quality extremes in a changing climate: A statistical approach based on extreme value theory” Water Resources Research, no. 46, art. W11504.
 • [26] Vincenza N., Liuzzo L., Freni G., La Loggia G. 2015. “Uncertainty analysis in the evaluation of extreme rainfall trends and its implications on urban drainage system design”. Water (7): 6931-6945.
 • [27] Walsh K.J.E., Mcbride J.L., Klotzbach P.J., Balachandran S., Camargo S.J., Holland G., Knutson T.R., Kossin J.P., Lee Т., Sobel A., Sugi M. 2016. “Tropical cyclones and climate change” WIREs Climate Change 1 (7): 65-89.
 • [28] Willems P. 2011. “Revision of urban drainage design rules based on extrapolation of design rainfall statistics „12th International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre, Brazil.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ef8ad0ae-587a-41d2-ac7a-e095b6617e71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.