Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ef7c630f-e901-4dcf-8c6b-456976403a8f

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Influence of fertilization with microelements timothy grass (Phleum pratense L.) on the development of spad index

Autorzy Radkowski, A.  Radkowska, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ nawożenia mikroelementowego tymotki łąkowej (Phleum pratense L.) na kształtowanie się wskaźnika spad
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents results from a 4-year field study into the usefulness of SPAD test for nourishment evaluation in timothy-grass of Skald cultivar grown for seed. The readings of SPAD values were taken with the aid of an optical device Minolta-502. Foliar feeding in this study included copper, manganese and zinc. The values of SPAD readings varied with different measurement time and different micronutrient for foliar feeding. Relative chlorophyll concentration index was increasing with consecutive stages of plant growth up to anthesis and as the result of any micronutrient applied. For practical use this will mean the necessity of supplementing the macronutrients from primary inorganic soil fertilisation with some foliar micronutrient feeding.
PL W latach 2006–2009 przeprowadzono badania nad zróżnicowaniem wartości SPAD (zawartości chlorofilu) u tymotki łąkowej odmiany Skald na plantacji nasiennej nawożonej dolistnie miedzią, manganem i cynkiem. Doświadczenie polowe z tymotką łąkową przeprowadzono w Stacji Hodowli Roślin w Skrzeszowicach należącej do Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Kraków. Założono je metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach na czarnoziemie zdegradowany wytworzonym z lessu, I klasy bonitacyjnej, kompleksu przydatności rolniczej pszennego bardzo dobrego. Do nawożenia dolistnego zastosowano nawozy w formie chelatów. W okresie wegetacji mierzono indeks zieloności liści – chlorofilometrem SPAD-502 firmy Minolta. Pomiary wykonano na każdym poletku, na trzydziestu w pełni rozwiniętych liściach, w czterech fazach rozwojowych: strzelaniu w źdźbło, kłoszeniu, kwitnieniu i dojrzałości mlecznej. Wskaźnik względnej zawartości chlorofilu wzrastał od fazy strzelania w źdźbło do fazy kwitnienia. Wszystkie testowane mikrślementy przyczyniły się do zwiększenia wartości indeksu zazielenienia liści. Największe wartości odczytów we wszystkich fazach rozwojowych stwierdzono u roślin z obiektu nawożonego cynkiem, a najmniejsze wartości odnotowano w obiekcie z aplikacją manganu. Dostarczone mikroelementy drogą dolistną na plantację nasienną tymotki łąkowej miały istotny wpływ na odnotowane wartości omawianego wskaźnika.
Słowa kluczowe
PL tymotka łąkowa   chlorofil   chlorofilometr   SPAD   nawożenie mikroelementami  
EN timothy grass   chlorophyll   chlorophyll meter   SPAD readings   micronutrient feeding  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2013
Tom Vol. 20, nr 7-8
Strony 839--845
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab.
Twórcy
autor Radkowski, A.
  • Institute of Plant Production, Department of Grassland Management, Agricultural University of Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 59, fax: +48 12 633 62 45, rrradkow@cyf-kr.edu.pl
autor Radkowska, I.
  • National Research Institute of Animal Production Balice, ul. Krakowska 1, 32–083 Balice, Poland, phone: + 48 66 608 12 49, iradkowska@izoo.krakow.pl
Bibliografia
[1] Swędrzyński A, Kozłowski S. Chlorofil i cukry jako wskaźniki żywotności odmian hodowlanych Phleum pratense. Biuletyn IHAR. 1994;198:69-80.
[2] Pańka D, Jeske M, Szczepanek M. Study on susceptibility of timothy grass (Phleum pratense L.) to infection by fungal pathogens. Prog Plant Protect/Post Ochr Roślin. 2012;52(2):381-384.
[3] Szczepanek M, Katańska-Kaczmarek A. Response of timothy (Phleum pratense L.) cultivars to growing in diversified row spacing. Acta Sci Pol Agricultura. 2012;11(2):63-72.
[4] Domański P. Rynek nasienny traw w Polsce. Hodow Rośl Nasienn. 2004;1:26-42.
[5] Fotyma E, Bezduszniak D. Wykorzystanie testu NNI i testu SPAD do oceny stanu odżywienia zbóż azotem. Nawozy i Nawożenie. 2000;4(5):78-90.
[6] Samborski S, Rozbicki J. Przegląd badań nad wykorzystaniem chlorofilometru SPAD-502 do oceny stanu odżywienia roślin azotem. Nawozy i Nawożenie. 2002;2(11):123-136.
[7] Neukirchen D, Lammel J. The chlorophyll content as an indicator for nutrient and quality management. Nawozy i Nawożenie. 2002;2(11):89-105.
[8] Michalojć Z, Szewczuk C. Teoretyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agrophysica. 2003;85:9-17.
[9] Olszewska M, Grzegorczyk S, Olszewski J, Bałuch-Małecka A. Porównanie reakcji wybranych gatunków traw na stres wodny. Łąkarstwo w Polsce. 2010;13:127-136.
[10] Peterson TA, Blackmer TM, Francis DD, Schepers JS. Using a chlorophyll meter to improve N management. NebGuide. G93-1171-A. Published by Cooperative Extension. Lincoln: Institute of Agriculture and Natural Resources, University of Nebraska; 1993.
[11] Piekielek WP, Fox RH, Toth JD, Macneal KE. Use of a chlorophyll meter at the early dent stage of corn to evaluate nitrogen sufficiency. Agron J. 1995;87:403-408.
[12] Fotyma E, Fotyma M. Kalibracja testu SPAD dla pszenicy ozimej. Nawozy i Nawożenie. 2002;2(11):14-32.
[13] Machul M. Zastosowanie testu SPAD do ustalenia uzupełniającej dawki azotu dla kukurydzy. Pamięt Puław. 2005;140:159-172.
[14] Ruszkowska M, Wojcieska-Wyskupajtys U. Mikrślementy – fizjologiczne i ekologiczne aspekty ich niedoborów i nadmiarów. Zesz Probl Post Nauk Roln. 1996;434:1-11.
[15] Wojcieska U. Rola mikrślementów w kształtowaniu fotosyntetycznej produkcyjności roślin. Post Nauk Roln. 1985;6:10-24.
[16] Podleśny J, Podleśna A. Effect drought stress on yield of a determinate cultivar of blue lupine grown in pure sowing and in mixture with barley. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura. 2010;9(3):61-74.
[17] Piekielek WP, Fox RH. Use of a chlorophyll meter to predict sidedres nitrogen requirements for maize. Agron J. 1992;84:59-65.
[18] Fotyma E, Fotyma M, Bezduszniak D. Chlorophyll meter (SPAD-502, Minolta) a new tool for evaluating the nitrogen nutritional status of cereals. Short communications Fifth Congress ESA. Nitra, The Slovak Republic; 1998,II:304-305.
[19] Machul M. Zastosowanie testu chlorofilowego (SPAD) do oceny stanu odżywienia kukurydzy azotem.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ef7c630f-e901-4dcf-8c6b-456976403a8f
Identyfikatory
DOI 10.2428/ecea.2013.20(07)078