Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ef782a81-22d4-4d85-abb8-0ab9c7219324

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Podsumowanie trzyletniej eksploatacji biogazowego zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie

Autorzy Dużyński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A summary of three years’ operation of the biogas cogeneration set at the Warta S.A. waste treatment plant in Czestochowa
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono dotychczasową, trzyletnią eksploatację przemysłową biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER typu JMS 316 GS-B.LC pracującego od końca grudnia 2008 roku w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Analizowano czas pracy i postojów zespołu CHP, liczbę rozruchów i jego dyspozycyjność, produkcję energii elektrycznej i ciepła, średnie godzinowe obciążenie elektryczne i cieplne zespołu CHP, bilans energii elektrycznej i ciepła oczyszczalni oraz stopień pokrycia zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną i ciepło produkcją własną, jednostkowe zużycie biogazu przez zespół kogeneracyjny, prace serwisowe i awarie zespołu kogeneracyjnego oraz uzyskane efekty ekonomiczne z eksploatacji tego zespołu. Praca jest kontynuacją wcześniejszych publikacji [3, 6, 7, 8, 9] i łącznie z nimi stanowi unikatowe kompendium wiedzy dla przyszłych eksploatatorów biogazowych zespołów CHP w postaci zbioru rzeczywistych danych eksploatacyjnych, jednego z najbardziej reprezentatywnych pod względem mocy elektrycznej (ok. 0,8 MW), biogazowego zespołu kogeracyjnego eksploatowanego w krajowych oczyszczalniach ścieków.
EN The paper discusses three years’ commercial operation to date of the Biogas Cogeneration (CHP) Set driven with the JMS 316 GS-B.LC GE JENBACHER type engine, which has been operating in the WARTA S.A. Sewage Treatment Plant of Czestochowa since the end of December 2008. The analysis covered the CHP Set’s operation and shutdown times, number of start-ups and availability, electric energy and heat generation, and average hourly electric and thermal load; the Sewage Treatment Plant’s electric energy and heat balance and the degree of coverage of its electric energy and heat demand by its own production; the unit biogas consumption by the CHP Set; the service work carried out on, and failures of the CHP Set; and the economic effects gained from the operation of the Set. The study is a continuation of the previous publications [3], [6], [7], [8], [9] and, jointly with them, constitutes a unique compendium of knowledge for future operators of CHP biogas sets in the form of a collection of actual operational data for one of the most representative biogas cogeneration sets operated in domestic sewage plants in terms of electric power (approx. 0.8 MW).
Słowa kluczowe
PL silnik biogazowy   zespół kogeneracyjny   CHP   eksploatacja przemysłowa  
EN biogas engine   cogeneration set   CHP   combined heat and power (CHP)   commercial operation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 43--51
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dużyński, A.
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
[1] Cupiał K., Dużyński A.: Dorobek Instytutu Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechniki Częstochowskiej w dziedzinie konstrukcji, badań i eksploatacji silników gazowych. SILNIKI GAZOWE - wybrane zagadnienia. Monografia pod redakcją naukową Dużyńskiego A. Wydawnictwo PCz. Częstochowa 2010.
[2] Cupiał K., Dużyński A., Grzelka J.: A summary of the eight years’ of operation of the biogas heat and power-generating set in the Waste Treatment Plant of WARTA S.A. in Czestochowa. COMBUSTION ENGINES 1/2006 (124).
[3] Cupiał K., Dużyński A., Grzelka J., Bawor W.: Podsumowanie sześciomiesięcznej eksploatacji nowego biogazowego zespołu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Monografia pod redakcją Kaliny J., Kotowicza J., Skorka J., Walewskiego A. ENERGETYKA GAZOWA 2009. Wyd. Instytutu Techniki Cieplnej. Gliwice 2009.
[4] Cupiał K., Dużyński A., Grzelka J., Mendera K.: Biogazowy zespół prądotwórczy o mocy elektrycznej 600 kW z utylizacją ciepła. Journal of KONES - INTERNAL COMBUSTION ENGINES - Warszawa - Zakopane 1999, vol. 6, nr 3-4, Scientific Publication of Permanent Committee of KONES, Kraków 1999.
[5] Dużyński A.: Analiza rzeczywistych parametrów techniczno-eksploatacyjnych gazowych zespołów kogeneracyjnych. Politechnika Częstochowska, seria Monografie nr 142. Częstochowa 2008.
[6] Dużyński A.: Techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji biogazowego zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 10/2011.
[7] Dużyński A.: Technological and economic aspects of two years’ operation of the biogas cogeneration set at the WARTA S.A. waste treatment plant in Czestochowa, Poland. POWER ENGINEER. Journal of the IDGTE. Volume 16 Issue 1, The Institution of Diesel and Gas Turbine Engineers, Bedford, UK 2012.
[8] Dużyński A., Bawor W.: A Summary of the twelve months’ operation of the new biogas cogeneration set in the WARTA S.A. Waste Treatment Plan in Czestochowa. COMBUSTION ENGINES 2/2010 (141). PTNSS. Bielsko-Biała 2010.
[9] Dużyński A., Bawor W.: Experience from two years’ operation of the Biogas Cogeneration Set at the WARTA S.A. Waste Treatment Plant in Częstochowa. COMBUSTION ENGINES 3/2011(146). PTNSS. Bielsko-Biała, 2011.
[10] Kalmbach S., Schmölling J.: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft. TA Luft mit Erläuterungen. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2004.
[11] Dziennik eksploatacyjny biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC za okres 12.2008-31.12.2011. Materiały wewnętrzne (w Excelu) Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Częstochowa 2011.
[12] GE JENBACHER Documentation JMS 316 GS-B/LC - wersja 2004.01.
[13] Instrukcja techniczna nr 1000-0300. Jakość gazu pędnego. GE JENBACHER Documentation. 08.2005.
[14] Jenbacher gas engines. Technical Specification. JMS 316 GS-B.L. GE JENBACHER GmbH & Co. OHG, www.cogeneration.com.ua/img/zstored/J316V21_en.pdf - 09.2011.
[15] Modernizacja gospodarki energetycznej i cieplnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na centralnej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Oczyszczalnię Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Zespół prądotwórczy. Projekt wykonawczy. II. Część technologiczna. BIPROWOD-Warszawa Sp. z o.o. Warszawa, luty 2008.
[16] Oczyszczanie gazu absorberami węgla aktywnego - JENBACHER Energie.
[17] Rynek Praw Majątkowych, www.tge.pl; www.polpx.pl , 05.2012.
[18] www.cire.pl/GE/, 05.2012.
[19] www.landis.com, 09.2012
[20] www.mobil.com/USA-nglish/Lubes/PDS/GLXXENINDMO-Mobil_Pegasus_610.aspx, 09.2012
[21] www.tauron-dystrybucja.pl/r/res/taryfa/Taryfa_TAURON_Dystrybucja_2012.pdf, 05.2012.
[22] www.wartasa.eu, 01.2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ef782a81-22d4-4d85-abb8-0ab9c7219324
Identyfikatory