Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ef65a00e-57e0-4a7f-8641-08e3c9aadadd

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Analizy zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach zabudowanych z wykorzystaniem GIS

Autorzy Żak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of transport pollution at the urban areas with GIS application
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Emitowane przez pojazdy zanieczyszczenia mają bezpośredni i pośredni wpływ na człowieka i otaczające go środowisko. Zagrożenia zanieczyszczeniami wiążą się z natężeniem ruchu, kształtem układu komunikacyjnego i strukturą rodzajową ruchu. Systemy GIS stwarzają duże możliwości wspomagania analiz komunikacyjnych w różnych aspektach, w tym także związanych z zanieczyszczeniami powietrza i hałasem pochodzenia komunikacyjnego. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania GIS do przeprowadzania analiz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach zabudowanych.
EN Air pollutants which are emitted by vehicles have direct and indirect influence on people and surrounding environment. Pollution-related threats are connected with the traffic volume, shape of road network and traffic components. GIS systems make offers great possibilities to support transportation analyses in different aspects, including those connected with air pollutions and noise arising from road traffic. The paper presents possibilities of GIS applications for analyses of emissions of air pollutants from transport in the urban areas.
Słowa kluczowe
PL ruch drogowy   sieć drogowo-uliczna   GIS   zanieczyszczenia powietrza   hałas komunikacyjny  
EN road traffic   road network   GIS   air pollutions   traffic noise  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 217--224
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Żak, A.
  • Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Budownictwa, Akademia Techniczno- Humanistyczna Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, azak@ath.bielsko.pl
Bibliografia
1. Baryżewska K., Mazurkiewicz M. 2002. Analiza wpływu kształtu układu drogowo-ulicznego miasta na emisję zanieczyszczeń odkomunikacyjnych i hałasu przy ustalonych parametrach brzegowych na przykładzie Zabrza. Dyplomowa praca inżynierska.
2. Baryżewska K., Żak A. 2009. Możliwości wykorzystania GIS w zakresie analiz zanieczyszczeń komunikacyjnych w miastach. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka”. Katowice, 511–518.
3. Datka St., Suchorzewski W., Tracz M.1997. Inżynieria ruchu. WKŁ.
4. Gaca St., Suchorzewski W., Tracz M. 2008 Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ.
5. Obliczanie oddziaływań ruchu ulicznego na środowisko miejskie. 1993. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie.
6. Opoczyński K. 2016a. Podsumowanie wyników GPR z 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich. GDDKiA Warszawa.
7. Opoczyński K. 2016b. Synteza wyników GPR z 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych. GDDKiA Warszawa.
8. Park pojazdów zarejestrowanych w Polsce 1990–2015, 19.09.2016. Opracowanie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 Nr 257, poz. 2573).
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627).
11. Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza. 2003. Ministerstwo Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Warszawa.
12. Żak A. 1996. Ochrona środowiska w drogownictwie. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna Ekologia a Budownictwo. Bielsko- Biała, 75–79.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ef65a00e-57e0-4a7f-8641-08e3c9aadadd
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68330