PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Model litologiczny 3D przy zastosowaniu technik interpolacyjnych i symulacji geostatystycznej (na przykładzie złoża Cu-Ag Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego)

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
3D lithological model using by interpolation and simulation methods (on an example of the Cu-Ag deposit, Legnica-Głogów Copper District)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto próbę oceny dokładności trzech odmiennych procedur tworzenia modelu litologicznego 3D złoża z wykorzystaniem: interpolacji metodami deterministycznymi lub geostatystycznymi, ustandaryzowanej metody interpolacji stosowanej w KGHM Polska Miedź S.A. i geostatystycznej symulacji multigaussowskiej (multinormalnej) (ang. Plurigaussian simulation). Wymienione procedury zastosowano do budowy modeli litologicznych 3D wydzieleń podstawowych we fragmencie złoża Cu-Ag Legnicko- -Głogowskiego Okręgu Miedziowego LGOM (ZG Rudna). Dokładność trzech procedur wykorzystanych do budowy modeli litologicznych oceniono ilościowo na podstawie wielkości średnich względnych absolutnych błędów oszacowania miąższości serii litologicznych w modelach 3D. Przyjmują one wartości z zakresu od 6% do 13%. Zbliżone wartości błędów świadczą o porównywalnej skuteczności zastosowanych 3 procedur, pomimo istotnie różniących je algorytmów obliczeniowych i odmiennego sposobu definiowania przestrzeni interpolacyjnej 3D. Nie wykazano również znaczących różnic w poziomie dokładności prognozowania przebiegu granic serii węglanowej, łupkowej i piaskowcowej.
EN
The article attempts to evaluate the effectiveness of three different procedures of 3D lithological model creation with the usage of: deterministic or geostatistical interpolation methods, standard interpolation method used in KGHM Polska Miedź S.A. and Plurigaussian geostatistical simulation. The 3D models of main lithology created using those methods for a part of Cu-Ag Legnica-Głogów Copper District (Rudna mine) served as the basis for the evaluation. The effectiveness of those methods was quantified by means of relative absolute estimation errors of thickness of lithological series in the 3D models. The mean relative estimation errors of thickness of main lithological series in 3D models take values from 6% to 13%. This demonstrates the comparable accuracy of the 3 procedures used, despite the fact that they differ significantly in computational algorithms and in the different way of defining the 3D interpolation space. Moreover, no significant differences in the accuracy level of lithological borders estimation of carbonate series, shale series and sandstone series were stated.
Rocznik
Tom
Strony
237--245
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, wasilews@agh.edu.pl
autor
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, mucha@geol.agh.edu.pl
autor
Bibliografia
  • 1. ARMSTRONG M., GALLI A., LE LOC’H G., GEFFROY F., ESCHARD R., 2003 — Plurigaussian Simulations in Geosciences. Springer, Berlin.
  • 2. GALON Z., 2014 — Surfer. Podręcznik użytkownika. Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. Wyd. 3. Kraków.
  • 3. KACZMAREK W., TWARDOWSKI M., WASILEWSKA- -BŁASZCZYK M., 2017 — Praktyczne aspekty modelowania litologicznych typów rud w złożach Cu-Ag LGOM (Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego). Biul. Państw. Inst. Geol., 468: 209–226.
  • 4. KACZMAREK W., ROŻEK R., MRZYGŁÓD M., JASIŃSKI W., 2014 — Litologia szczegółowa w bazie danych geologicznych KGHM Polska Miedź S.A. Górn. Odkryw., 55, 2/3: 86–91.
  • 5. MUCHA J., 1994 — Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Skrypt AGH, Kraków.
  • 6. WASILEWSKA M., MUCHA J., 2006 — Korekta efektu wygładzenia izolinii w procedurze interpolacyjnej krigingu zwyczajnego. Prz. Górn., 62, 1: 31–36.
  • 7. YUNSEL T.Y., ERSOY A., 2011 — Geological modeling of gold deposit based on grade domaining using plurigaussian simulation technique. Nat. Resour. Res., 20, 4: 231–249.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ef32d11d-8727-43e7-b50c-5449d15f2ef1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.