Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eed5852b-62fd-474c-af22-f3a3a9f5124c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza perspektyw rozwoju CSR w Polsce

Autorzy Topolski, M.  Sitna, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of prospects for development of corporate social responsibility in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach coraz częściej zostaje poruszana kwestia odpowiedzialnego biznesu w codziennej praktyce społeczeństwa, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Społeczeństwo ucząc się na popełnionych błędach swoich przodków, zaczyna dostrzegać pogłębiające się coraz bardziej mankamenty naszego świata: ograniczoną liczbę zasobów jakimi dysponuje planeta, wyraźny wpływ człowieka na degradacje natury, konsekwencje nawet drobnych działań podejmowanych przez pojedyncze jednostki, gospodarstwa, społeczność lokalną a także przedsiębiorstwa. Te ostatnie w dużej mierze, jak dowodzą statystki, odpowiadają za kształtowaną społeczną odpowiedzialność. Trend, który dzięki nim powstaje rzutuje na nawyki całych populacji, których dobre praktyki przedłużają życie wielu względnie prymitywnych form życia na Ziemi.
EN In recent years the question of responsible business has increasingly been raised in the daily practice of society, enterprises and public institutions. The society, learning the mistakes made by its ancestors, is beginning to notice deepening deficiencies of our world: the limited resources available to the planet, the obvious human impact on the degradation of nature, the consequences of even minor actions by individuals, households, communities and businesses. The latter largely, as the statistics show, are responsible for shaping the social responsibility. The trend that has arisen is based on the habits of entire populations whose good practices prolong the life of many relatively primitive life forms on Earth.
Słowa kluczowe
PL odpowiedzialność społeczna biznesu   CSR   ład instytucjonalny   zrównoważony rozwój  
EN corporate social responsibility   institutional order   sustainable development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1662--1665, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr.
Twórcy
autor Topolski, M.
autor Sitna, K.
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
Bibliografia
1. Pach J., Kowalska K., Szyja P., 2016 „Ekonomia umiaru, realna perspektywa?”, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
2. Sur S., 2015 „Stosunki Międzynarodowe”, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie DIALOG
3. Drzymała A., 2016, „Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
4. WWW.Stat.gov.pl, 2016, „Wskaźniki Zielonej Gospodarki w Polsce”, Główny Urząd Statystyczny [4]
5. WWW.wkaznikizrp.stat.gov.pl, 2015, „Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy”, Urząd Statystyczny w Katowicach [5]
6. WWW.Stat.gov.pl, 2015, „Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r.”, Główny Urząd Statystyczny [6]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eed5852b-62fd-474c-af22-f3a3a9f5124c
Identyfikatory