PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena stopnia ograniczenia wartości użytkowej gruntów dla potrzeb kierunku rekultywacji

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The assessment of the ground value reduction as a basis for the decision about reclamation manner
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono problem sporządzenia opinii o stopniu ograniczenia wartości użytkowej gruntów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zagadnienie analizowano na przykładzie terenów po eksploatacji surowców ilastych. Poddano pod dyskusję zasadność wykonywania takiej opinii dla nieużytków pogórniczych. Ustawa nie reguluje zakresu merytorycznego opinii, stąd zaproponowano jej treść oraz zakres wykonania. Opinia została sporządzona w celu uzasadnienia zmiany decyzji o kierunku rekultywacji. Zmiana ta może się przyczynić do szybkiego przywrócenia wartości użytkowych zdewastowanym gruntom. Analizowany obiekt pogórniczy cechowała skomplikowana sytuacja formalna i własnościowa, utrudniająca wykonanie rekultywacji. Doświadczenia autorów wskazują, że nie jest to przypadek odosobniony, raczej reprezentatywny dla wielu obiektów poeksploatacyjnych.
EN
In the article the problem of elaboration of the ground value reduction assessment has been presented according with the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land. The issue based on the case study from former clay exploitation area has been discussed. The need of elaboration of such assessment for postexploitation areas has been proposed for the discussion. Because of the fact that the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land does not regulate the scope and content of such assessment in the paper the proposal of such document and the methodology of its elaboration has been put forward. The assessment has been undertaken due to the change of reclamation manner of post mining area. This change can make the reclamation much more realistic and executable. The post mining area, presented in the case study, is characterized by complicated formal properties, which make the reclamation very difficult. The authors' experiences indicate that such situation is not unusual, on the contrary, it is common within small open pits.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Instytut Gospodarski Surowcami Mineralnymi PAN w Krakowie
autor
 • AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Bibliografia
 • 1. BENDER J., GILEWSKA M., 1988, Rekultywacja w ujęciu aktów prawnych, badań naukowych i gospodarczej praktyki, Zeszyty Naukowe AGH, Sozologia, Sozotechnika 26, 53-68.
 • 2. BN-78/9180-11 Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 • 3. CHWASTEK J., ŻUŁAWSKI C., 1981, Rekultywacja terenów zniszczonych przez przemysł wydobywczy, Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
 • 4. GOŁDA T., 2005, Rekultywacja, SU 1678, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • 5. Instrukcja opracowania mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000, 2005, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • 6. KRZAKLEWSKI W., 1988, Leśna rekultywacja i biologicznie zagospodarowanie nieużytków poprzemy-słowych, Skrypty dla Szkół Wyższych, AR, Kraków.
 • 7. SKAWINA T., 1968, Klasyfikacja terenów pogórniczych dla potrzeb rekultywacyjnych, Ochrona Terenów Górniczych, nr 16, Katowice.
 • 8. SKAWINA T., TRAF AS M., 1971, Zakres wykorzystania i sposób interpretacji wyników badań geologicznych dla potrzeb rekultywacji, Ochrona Terenów Górniczych, nr 16, Katowice.
 • 9. UBERMAN R., NAWORYTA W., 2013, Dyskusja na temat podatków lokalnych od gruntów poeksploatacyjnych poddanych rekultywacji, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Sympozja i Konferencje, nr 85, s. 325-334.
 • 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011.163.981.
 • 11. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2013.1205.
 • 12. Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń, 2009, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-eed3f40a-2182-48f1-be86-8dc71bd0893b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.