PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zasady postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych. Część II – Zagrożenia stwarzane dla środowiska naturalnego przez środki ochrony roślin

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule omówiono: - ocena zagrożeń, jakie mogą stwarzać środki ochrony roślin dla organizmów żywych i dla środowiska naturalnego, - zasady postępowania z odpadami pestycydowymi.
EN
This article contains: - risk assessment, which could cause pest control products to living organisms and natural environment, - principles of behavior with pesticides’ pollutants.
Twórcy
autor
 • Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
 • Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania, Dz. U. Nr 24, poz. 250, z późn. zm.,
 • 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. Nr 112, poz. 1206,
 • 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia , Dz. U. Nr 204, poz. 1728,
 • 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, Dz. U. Nr 85, poz. 801,
 • 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, Dz. U. Nr 86, poz. 810,
 • 6. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 168, poz. 1763,
 • 7. Biziuk M. (red.), Pestycydy - występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001r.,
 • 8. Brzeziński J., Toksykologia pestycydów, PZWL, Warszawa 1994 r.,
 • 9. Czaplinki E., Podgórska B., Rogalińska M., Zawartość chlorowanych węglowodorów w mogilnikach w Polsce. Materiały 4-tej konferencji Forum HCH i niepożądanych pestycydów, Poznań 15-16 styczeń 1996 r.,
 • 10. Dojlido J.R., Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995 r.,
 • 11. Ekotoksykologia, e-book Green World 2005 r.,
 • 12. Hermanowicz W., Chemia Sanitarna, Arkady, Warszawa 1984 r.,
 • 13. Paasivirt J., Chemical Ecotoxicology, Lewis Publishers, Chelsea 1991,
 • 14. Różański L., Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku, PWRiL, Warszawa 1992 r.,
 • 15. Sieńczuk W., Toksykologia, PZWL, Warszawa 1994 r.,
 • 16. Wojnarowski A., Obolewicz–Pietrusiak A., Podstawy ratownictwa chemicznego, Firex, Warszawa 2001 r.,
 • 17. Żelechowska A., Makowski Z., Rybiński J., Monitoring pestycydów w wodach powierzchniowych, PIOS, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1993 r.,
 • 18. Łakotka S.: Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 1974. Vol 48,
 • 19. Gustaffson L., Jung E., Substances and Preparations Dangerous for the Enviroment, Nordic Counils of Ministers, Kopenhaga 1990,
 • 20. Biziuk M., Czerwiński J., Substancje toksyczne w środowisku, Warszawa 1991 r., Vol. 1,
 • 21. Biziuk M., Metody izolacji i oznaczania lotnych związków chlorowcoorganicznych oraz wybranych pestycydów w wodach naturalnych i uzdatnianych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1994 r.,
 • 22. Nikonorow M., Pestycydy w świetle toksykologii środowiska, PWRiL, Warszawa 1979 r.,
 • 23. Eicher W., Trucizny w naszym pożywieniu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989 r.,
 • 24. Zakrzewski S.F., Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa 1995 r.,
 • 25. Dyrektywa Rady 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. dotycząca wody do picia, OJL 330, 5.12.1998;
 • 26. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 1992 r.,
 • 27. Zaleska A., Hupka J., Waste Management and Rest, 1999, Vol. 17,
 • 28. Raport o stanie środowiska za rok 2003, WIOŚ, Warszawa 2003 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ee8e7247-a393-4879-9a5c-a4adeebbc602
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.