Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ee5c5739-6379-4412-8268-3324ac3ead3d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

W sprawie klasyfikacji systemów transportowych w tym bezzałogowych

Autorzy Dobryakova, L.  Ochin, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The classification issue of transport systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki narodowej. Jego sprawność ma decydujący wpływ na jej rozwój, wymianę dóbr i usług, turystykę oraz mobilność społeczną. Statkami przewozi się ponad 90 procent towarów na całym świecie. Wartość rynku transportu morskiego to 375 mld dolarów rocznie. Trudno wyobrazić sobie statek bez załogi, ale być może wkrótce to się zmieni. W biurach projektowych Rolls-Royce'a w Norwegii trwają prace nad stworzeniem statku, do obsługi którego nie byłaby potrzebna załoga. Okręt byłby zdalnie kierowany z lądu. Biuro Blue Ocean, które do tej pory zajmowało się projektowaniem statków i promów pasażerskich, przygotowało komputerową wizualizację i symulację, w jaki sposób taki statek mógłby funkcjonować. W ciągu dziesięciu lat takie obiekty mogłyby zacząć pływać np. po Bałtyku. W artykule podjęto próbę usystematyzowania terminologii i zrobiono pewne uogólnienie klasyfikacji pojazdów.
PL Transport is one of the most important sectors of the national economy and its efficiency has a decisive influence on its development, exchange of goods and services, tourism and social mobility. Ships carrying more than 90% of goods around the world. The value of the maritime transport market is 375 billion dollars annually. It is hard to imagine a ship without a crew, but maybe this will change soon. The design offices Rolls-Royce in Norway are working on creating a ship to which service would not be necessary crew. The ship would be sent from the mainland remotely. Office Blue Ocean, which have so far dealt with the design of passenger ships and ferries, prepared a computer visualization and simulation, as such a ship could function. In ten years, these facilities could begin to swim for example on Baltic Sea. The paper attempts to systematize the terminology and make a generalization of the vehicles classification.
Słowa kluczowe
PL transport bezzałogowy   system transportowy   karputer   bezzałogowy aparat latający   morski bezzałogowy system  
EN unmanned transport   transport system   carputer   unmanned flying craft   maritime unmanned systems  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1680--1687
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., il., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dobryakova, L.
autor Ochin, E.
Bibliografia
1. Kornel B. Wydro. Usługi i systemy telematyczne w transporcie. http://goo.gl/tgv9Sx.
2. Internetowa encyklopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl.
3. Popularna Encyklopedia Powszechna, t. 10, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002, s. 617.http://goo.gl/O8OBMI.
4. kpt. mgr Dariusz BECMER – Wyśsza Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Bezzałogowe systemy latające klasy I-II w przyszłym systemie walki. http://goo.gl/JdEo6F.
5. Rolls-Royce projektuje bezzałogowe statki towarowe. http://goo.gl/h8GndV.
6. Carputer Basics. http://cartech.about.com/od/Carputers/a/Carputer-Computer-In-Car.htm.
7. Gen. Dyw. Pil. Dr Leszek Cwojdziński. Nowe wyzwanie dla Sił Zbrojnych. Przegląd sił powietrznych NR 02 (062)/2013. http://www.polska-zbrojna.pl/AppData/TinyMceFiles/psp2_2013.pdf, http://www.5zywiolow.pl/wp-content/uploads/2014/02/nowy-bsp-analiza1.pdf.
8. Gen. Dyw. Pil. Dr Leszek Cwojdziński. Wyposażanie Sił Zbrojnych RP w systemy bezzałogowe. http://www.5zywiolow.pl/wpcontent/uploads/2014/02/nowy-bsp-analiza1.pdf.
9. Текущее состояние и оценка рынка навигационных услуг и прикладных навигационных технологий за рубежом. https://www.glonass-iac.ru/aboutIAC/Bul_1.pdf.
10. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki. https://www.itwl.pl/z32.
11. Specht C.: System GPS. Biblioteka Nawigacji nr 1. Wydawnictwo Bernardinum. Pelplin 2007.
12. Januszewski J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. PWN 2010.
13. Ochin E.: Detekcja GNSS spoofingu i bezpieczeństwо transportu, część I/AAM, ISSN 1508-7786, nr 2(82)/ 2014, str. 8-10 http://am.szczecin.pl/userfiles/File/aam/AAM%202_82_2014.pdf.
14. Ochin E.: Detekcja GNSS spoofingu i bezpieczeństwо transportu, część II/AAM, ISSN 1508-7786, nr 3(82)/ 2014, str. 12-13 http://am.szczecin.pl/userfiles/File/aam/AAM%203_83_2014.pdf.
15. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: The analysis of the detecting algorithms of GNSS-spoofing. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2013, 36(108) z. 2, pp. 30–36 http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/561.
16. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Lusznikov E., Ochin E.: The study of the spoofer’s some properties with help of GNSS signal repeater// Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 36(108) z. 2 2013, pp. 159–165. http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/581.
17. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Lusznikov E., Ochin E.: The application of satellite compass for GNSS-spoofing detecting // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2014, 37(109) pp. 28–33 http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/616.
18. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: Design and Analysis of Spoofing Detection Algorithms for GNSS Signals // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 40(112), 2014, pp. 47-52 http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789.
19. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: Transport safety: the GNSS spoofing detecting using two navigators /Logistyka 3/2014, str. 1328-1331.
20. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: The main scenarios of GNSS spoofing and corresponding spoofing detection algorithms /Logistyka 4/2014, str. 2751-2761.
21. Dobryakova L., Ochin E.: On the application of GNSS signal repeater as a spoofer /Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 40(112), str. 53-57, ISSN 1733-8670, 2014 http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789.
22. Dobryakova L., Lemieszewski Ł., Ochin E.: Antyterroryzm – projektowanie i analiza algorytmów antyspoofingu dla globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2012, 30(102), pp. 93–101. http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/358.
23. Ochin E., Dobryakova L., Lemieszewski Ł. Antiterrorism – design and analysis of GNSS antispoofing algorithm // Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 30(102), 2012, pp. 93–101. http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/358.
24. Automatic Vehicle Location (AVL) Services. http://www.usgweb.com/AVL%20Doc%20Version%202.pdf.
25. Ochin E. Sterowanie i zarządzanie systemami transportowymi: drony // https://youtu.be/oUd6ZdOWGOk.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ee5c5739-6379-4412-8268-3324ac3ead3d
Identyfikatory