Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ee36ebd1-c64f-4e92-a425-383616d3b28b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane przykłady korozji atmosferycznej prętów stalowych

Autorzy Glinicka, A.  Ajdukiewicz, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Some examples of atmospheric corrosion of steel rods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule, na podstawie zebranych przykładów korozji atmosferycznej prętów stalowych w konstrukcjach, przedstawiono i omówiono sytuacje, w których korozja jest najbardziej niebezpieczna. Celem pracy jest przedstawienie różnicy między wpływem powierzchniowej korozji globalnej oraz korozji lokalnej, zachodzącej w atmosferze, na obliczania wytrzymałościowe elementów konstrukcji. Omówiono i zilustrowano zjawisko korozji globalnej i lokalnej, wyszczególniono czynniki powodujące zwiększenie szybkości korozji. Zaprezentowano kolejno na przykładach korozję atmosferyczną słupów stalowych, korozję stalowych prętów cienkościennych, korozję atmosferyczną belek biegowych schodów. Przeprowadzono dyskusję wyników.
EN The aim of the work is to present the effects of corrosion on the bearing capacity of selected elements of steel structures. Discusses and illustrates the phenomenon of global and local corrosion, lists the factors that increase corrosion rate in the atmosphere. Lists and discusses situations in which corrosion is the most dangerous. This phenomenon is illustrated in examples of steel poles, rods and beams running stairs. Shows the results of the calculations in the form of charts the impact of corrosion on the decrease in the carrying capacity of the selected items.
Słowa kluczowe
PL korozja globalna   korozja lokalna   pręt stalowy   elementy konstrukcji  
EN global corrosion   local corrosion   steel rod   steel structures  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 118--121, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Glinicka, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Inst. Inżynierii Budowlanej, Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności
autor Ajdukiewicz, C.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Inst. Inżynierii Budowlanej, Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności
Bibliografia
1. Norma PN-EN-ISO-12944, 2001. Przeciwkorozyjna ochrona stali systemami powłokowymi.
2. Norma PN-H-04608, 1978. Badania korozji metali. Skala odporności metali na korozję.
3. Norma ISO 9224, 1992. Corrosion of metals and alloy-Corrosivity of atmospheres-Guiding values of the corrosivity categories.
4. Wasilewska K., Wpływ korozji na nośność wybranych elementów stosowanych w sieciach komunalnych. Rozprawa doktorska, PW, Warszawa 2015.
5. Bala H., Korozja materiałów - teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej 2002.
6. Glinicka A., O możliwości błędnego oszacowania parametrów korozji elementów konstrukcji. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016 s. 172-175.
7. Glinicka A., Kozłowska B., Przykład modelowania okresu utrzymania wybranych elementów konstrukcji stalowych poddanych korozji. Logistyka 3/2012, s. 623-627.
8. Glinicka A., Imiełowski S., Ocena zmian nośności słupów stalowych w ciągach komunikacyjnych na skutek korozji. Monografia: Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego. OW PW, Warszawa 2015. s. 71-80.
9. Glinicka A., Imiełowski S., Ajdukiewicz C., Influence of uniformly distributed corrosion on the compressive capacity of selected thin walled metal columns. Procedia Engineering (2015), Vol/issue 111C pp. 262-268, doi 10.1016/j.proeng.2015.07.087.
10. Glinicka A., Ajdukiewicz C., Skutki powierzchniowej korozji globalnej schodów stalowych. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2017, s. 171-174.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ee36ebd1-c64f-4e92-a425-383616d3b28b
Identyfikatory