Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ee2e8e2e-e643-47fb-ba7e-da0be3a9812b

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Tytuł artykułu

Wpływ pojemności cieplnej na bilans cieplny budynku

Autorzy Ickiewicz, I. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35434
Warianty tytułu
EN Influence of thermal capacity on building heat balance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu pojemności cieplnej Cm budynku mieszkalnego na współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła w trybie ogrzewania ηH,gn, a w konsekwencji na zapotrzebowanie ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji QH.nd. Podstawą analizy były wyniki wartości obliczeniowych zapotrzebowania na energię użytkową dla 7 przyjętych wariantów warstwy konstrukcyjnej ścian zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotowego budynku. Obliczenia wykonano na podstawie aktualnie obowiązującej metodologii w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
EN The paper presents analysis of the influence of thermal capacity Cm of apartment building on the coefficient of heat gain use efficiency during heating mode ηH,gn , and as a consequence on heat demand for heating and ventilation QH.nd. The results of calculation values of energy demand for 7 accepted variants of structural layers of external and internal walls in this building were analyzed. The calculations were conducted according to the methodology which is obligatory for preparing building energetic characteristics.
Słowa kluczowe
PL bilans cieplny budynku   pojemność cieplna   współczynnik wykorzystania zysków ciepła  
EN building heat balance   thermal capacity   coefficient of heat gain use  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Rocznik 2012
Tom R. 109, z. 2-B
Strony 185--192
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wz., tab., wykr.
Twórcy
autor Ickiewicz, I.
  • Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
Bibliografia
[1] Kisilewicz T., Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans budynków energooszczędnych, monografia, Wydawnictwo PK, Kraków 2008.
[2] Garbalińska H., Bochenek M., Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna wybranych materiałów ściennych, Czasopismo Techniczne 2-A/2011, Wydawnictwo PK, Kraków 2011.
[3] Zastawna-Rumin A., Wyznaczanie masy budynku na potrzeby obliczeń obciążenia cieplnego wg PN-EN 12832, Czasopismo Techniczne 1-B /2011, Wydawnictwo PK, Kraków 2011.
[4] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 6.11.2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa i ich charakterystyki energetycznej.
[5] Ickiewicz I., Budynki z paszportem, Biuletyn POIIB 3/ 2009, 10-12; 24-25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ee2e8e2e-e643-47fb-ba7e-da0be3a9812b
Identyfikatory