Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ee2542a1-4db2-4a10-90f8-6f415a773e69

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój komunikacji publicznej Rzeszowa w ramach PO RPW 2007-2013

Autorzy Pająk, A.  Orzeł, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The development of public transport in the city of Rzeszów in the context of Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W latach 2007-2013 województwo podkarpackie zostało objęte Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu” został sfinansowany i zrealizowany projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolicy’. Nadrzędnym celem tegoż projektu była poprawa dostępu do centralnych obszarów stolicy województwa oraz zapewnienie sprawności transportu wewnątrz miasta. Jego urzeczywistnienie miało doprowadzić do zwiększenia potencjału rozwojowego, atrakcyjności aglomeracji, ale przede wszystkim wzrostu mobilności mieszkańców. Celem artykułu jest prezentacja założeń tego projektu oraz ocena jego wpływu na funkcjonowanie transportu publicznego w regionie.
EN In years 2007-2013 Subcarpathian Voivodeship was covered by EU Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013. In the frame of III Priority Axis „Regional Growth Hubs' the voivodeship got financing for the program “Construction of integration system for public transport in the city of Rzeszów and area”. Main objective of the program was to improve access to the central areas of the capital of voivodeship; as well as to improve efficiency of public transport within the city. Program realization was supposed to support potential of development growth and attractiveness of agglomeration, but first of all increasing people’s mobility. This article presents essential achievements of program at different stages of implementation.
Słowa kluczowe
PL komunikacja publiczna   Rzeszów   Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej   PO RPW   lata 2007-2013  
EN public transport   Rzeszów   Operational Programme Development of Eastern Poland   years 2007-20013  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 9
Strony 26--31
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., tab.
Twórcy
autor Pająk, A.
  • Doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu
autor Orzeł, A.
  • Doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic: http://www.transport.erzeszow.pl/o-pro-jekcie/opis-projektu (dostęp z dnia 04.07.2016 r.).
2. Dyr T., Kozubek P., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2013.
3. Dyr T., Wsparcie rozwoju komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 7-8.
4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
5. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2007.
6. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2008.
7. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2009.
8. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2010.
9. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2011.
10. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2012.
11. Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 za rok sprawozdawczy 2013.
12. Stepaniuk R., Orzeł A., Ewaluacja zmian w systemie transportu miejskiego Białegostoku jako efekt realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 1-2.
13. Stepaniuk R., Orzeł A., PO RPW 2007-2013 jako instrument rozwoju transportu publicznego w Olsztynie, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, 2016, nr 5.
14. Stepaniuk R., Orzeł A., Rozwój komunikacji miejskiej Kielc poprzez PO RPW 2007-2013, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 4.
15. Stepaniuk R., Orzeł A., Transport miejski wojewódzkich ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej w świetle Programu Operacyjnego RPW 2007-2013, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 7-8.
16. Stepaniuk R., Orzeł A., Transport miejski wojewódzkiego ośrodka metropolitarnego w świetle projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 11.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ee2542a1-4db2-4a10-90f8-6f415a773e69
Identyfikatory