PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
History of the groundwater monitoring at the Polish Geological Institute
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The Polish Geological Institute has been carrying out the tasks of the geological survey since its establishment in 1919. Hydrogeology was present from the very beginning and the groundwater monitoring became the systematic activity in the 2nd fifty years of the Institute’s life. Groundwater quantity monitoring expressed as measurements of groundwater table fluctuations was put into practice in 1972, while the groundwater quality monitoring that includes determination of chemical composition of water started in 1991. Both types of monitoring cover the entire area of Poland. Systematic hydrogeological observations and tests are one of the most important tasks carried out by hydrogeologists of the Polish Geological Institute. Results of these observations are used for many studies, analyses and forecasts carried out as part of the tasks of the hydrogeological survey, often in cooperation with universities and geological enterprises, for the needs of governmental and local administration and for reporting to the EU structures.
Rocznik
Strony
982--994
Opis fizyczny
Bibliogr. 119 poz., rys., wykr.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
autor
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
autor
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Bibliografia
 • · 1. BAŻYŃSKI J. 1997 - Eksploatacja wód poziomu oligoceńskiego w Warszawie na tle zmian depresji regionalnej. Mat. konf. Oligoceński zbiornik wód podziemnych regionu mazowieckiego. Arch. PAN, Warszawa.
 • · 2. BAŻYŃSKI J., PEREK M., ZAWADZKI R. 1997 - Syntetyczna ekspertyza o stanie badań - Rejon Kudowa Zdrój-Police (Czechy). Nar. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa (nr inw. 671/97).
 • · 3. BAŻYŃSKI J., STAWIARSKA M., ZAWADZKI R., WIŚNIOWSKI Z. 1998-Wody graniczne. Syntetyczna ekspertyza o stanie badań hydrogeologicznych, rejon Świnoujścia. Nar. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa (nr inw. 604/98).
 • · 4. BŁASZCZYK T., MACIOSZCZYK A. 1993 - Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska. PIOŚ. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
 • · 5. BŁASZCZYK T., GORSKI J., HORDEJUK T., PŁOCHNIEWSKI Z. 1991 - Koncepcja monitoringu wód podziemnych. Prz. Geol., 39 (1): 7-11.
 • · 6. BRZEZIŃSKA A., JANICA R., OTWINOWSKI J. 2016 - Automatyka pomiarowa w służbie hydrogeologii. PZiTS, 21 (1): 123-127.
 • · 7. BUCZYŃSKI S., STAŚKO S., TARKA R. 2005 - Dynamika stanów wód podziemnych na przedpolu Sudetów na przykładzie stacji w Zebrzydowie. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 12: 71-75.
 • · 8. CABALSKA J., FELTER A., HORDEJUK M., MIKOŁAJCZYK A. 2005a - Integracja systemów (hydrogeologicznych) baz danych dla potrzeb państwowej służby hydrogeologicznej. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 12: 765-770.
 • · 9. CABALSKA J., FELTER A., HORDEJUK M., MIKOŁAJCZYK A. 2005b - The Polish Hydrogeological Survey Database Integrator – A New GIS Tool For The Hydrogeological Database Management Useful In Mapping Process. Prz. Geol., 53 (10/2): 917-920.
 • · 10. CABALSKA J., KOWALCZYK A., MIKOŁAJCZYK A. 2012 - Wskaźnik położenia zwierciadła wód podziemnych w ocenie aktualnego zagrożenia niedoborem wody i suszy w skali europejskiej. Wyniki polskich testów pilotażowych. PZiTS, 19 (1): 79-84.
 • · 11. CABALSKA J., MIKOŁAJCZYK A., PALAK-MAZUR D., WOŁKOWICZ W. 2015 - Wyniki oznaczeń pestycydów w punktach pomiarowych monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych. Prz. Geol., 63 (10/1): 635-638.
 • · 12. CABALSKA J., GAŁKOWSKI P., KOWALCZYK A., MIKOŁAJCZYK A., WOŻNICKA M. 2016 - Plany Komisji Europejskiej dotyczące szacowania i monitorowania niedoborów wód podziemnych. PZiTS, 21(1): 55-62.
 • · 13. CHOWANIEC J., FREIWALD P., WITEK K. 2007 - Wahania zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł na obszarze zachodniej części fliszowych Karpat zewnętrznych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 13: 501-508.
 • · 14. CHOWANIEC J., FREIWALD P., OPERACZ T., WITEK K. 2010 - Atlas hydrogeoróżnorodności województwa małopolskiego. Departament Rolnictwa i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • · 15. DZIAŁALNOŚĆ państwowej służby hydrogeologicznej. Synteza, 2003-2018. Arch. Państw. Inst. Geol., Warszawa; https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-przegladarka/psh/zadania-psh/synteza-psh.html
 • · 16. FELTER A., FORST S., GAŁKOWSKI P., HERBICH P., MIKOŁAJKÓW J., MORDZONEK G., MIKOŁAJCZYK A., PRZYTUŁA E., WĘGLARZ D. 2012 - Zadania Systemu Przetwarzania Danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej - rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych. PZiTS, 19 (1): 37-59.
 • · 17. GAWIN A.M., PACHLAJ.P. 1993 - MONitoringowa BAza Danych stan obecny i perspektywy. PZiTS, 10 (1): 85-87.
 • · 18. GIDZIŃSKI T. 2003 - Potencjalne ogniska zanieczyszczeń o charakterze transgranicznym oraz stan obserwacji w sieciach monitoringowych wód podziemnych w strefie przygranicznej województwa podkarpackiego, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 11: 363-366.
 • · 19. GIDZIŃSKI T., JANICA R. 2007 - Badania monitoringowe wód podziemnych w strefie przygranicznej Polski z Litwą. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 13: 521-528.
 • · 20. GRANICZNY M., KOWALSKI Z., PIĄTKOWSKA A., ROBAKIEWICZ M., ZACHOWICZ J. 1995 - Monitoring Zatoki Gdańskiej za pomocą metod teledetekcyjnych oraz modelowania hydrodynamicznego. Prz. Geol., 43 (6): 465-472.
 • · 21. GURWIN J., KAZIMIERSKI B., LUBCZYŃSKI M. 2001 - Automatyzacja systemów monitoringu hydrogeologicznego na przykładzie projektu rozwoju stacji hydrogeologicznej w Zebrzydowie koło Świdnicy, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 10 (2): 35-46.
 • · 22. GUZIK M., LISZKA P., PACHOLEWSKI A. 1999 - Interpretacja wieloletnich wyników pomiarów zwierciadła wód podziemnych wybranych poziomów wodonośnych regionu śląsko-krakowskiego. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9: 89-96.
 • · 23. HERBICH P., PRAŻAK. J., PRZYTUŁA E. 2009 - Dynamika stanu retencji płytkich wód podziemnych w hydrogeologicznych jednostkach bilansowych. Biul. Państw. Inst. Geol., 436: 159-164.
 • · 24. HORDEJUK T. 1993 - Krajowy monitoring wód podziemnych, organizacja, główne wyniki prac i badań. PZiTS, 10 (1): 69-75.
 • · 25. HORDEJUK T. 1999 - Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych - sieć krajowa 1998. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9: 411-415.
 • · 26. HORDEJUK T., GAWIN A. 1994 - Wyniki monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych la latach 1991-1993 (sieć krajowa). Bibl. Monit. Środ., PIOŚ Warszawa.
 • · 27. HORDEJUK T., GAWIN. A. 1996 - Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych - sieć krajowa 1996. Nar. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa (nr inw. 6768/2008).
 • · 28. HORDEJUK T., NOWICKI Z. 2000 - Monitoring jakości wód podziemnych-stan obecny i zamierzenia na przyszłość. Prz. Geol., 48, (6): 501-504.
 • · 29. HORDEJUK T., PŁOCHNIEWSKI Z. 1995 - Stan organizacji, główne wyniki i problemy monitoringu jakości wód podziemnych w Polsce. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 7: 173-177.
 • · 30. HORDEJUK T., MIECZNICKI J., PICH J. 1992 - Monitoring wód podziemnych - metodyka i wstępne wyniki. Ogólnopolskie Seminarium Zintegrowany Monitoring Środowiska - metodologia, metody realizacji. Szczecinek-Storków, 12-13.10.1992 r. Arch. UAM, Poznań.
 • · 31. JAKIMOWICZ-HNATYSZAK K., PASŁAWSKI P. 1996 - Metody analizy wód naturalnych stosowane przez Centralne Laboratorium Chemiczne w badaniach monitoringowych. Prz. Geol., 44, (3): 242-248.
 • · 32. JANICA R., OTWINOWSKI J., BRZEZIŃSKA A. 2013 - Rozpoznanie zasięgu zanieczyszczeń wód podziemnych związkami chlorowcopochodnymi na przykładzie ujęć w Bornem Sulinowie i Nowej Dębie. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 16: 219-224.
 • · 33. KAZIMIERSKI B. 1995 - Zasady udostępniania i rozpowszechniania wyników stacjonarnych obserwacji hydrogeologicznych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 7: 313-317.
 • · 34. KAZIMIERSKI B. 2001a - Europejska sieć monitoringu wód śródlądowych, system obserwacji wód podziemnych na obszarze Polski. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 10: 69-78.
 • · 35. KAZIMIERSKI B. 2001b - Monitoring wód podziemnych w sieci EUROWATERNET w Polsce. [W:] Karczewski A., Zwoliński Z. (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach mor- foklimatycznych - monitoring, ochrona, edukacja. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań.
 • · 36. KAZIMIERSKI B., GIDZIŃSKI T. 2009 - Współpraca międzynarodowa w zakresie podziemnych wód granicznych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 14: 223-230.
 • · 37. KAZIMIERSKI B., GIDZIŃSKI T. 2011 - Koncepcja reorganizacji sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 15. Biul. Państw. Inst. Geol., 445 (12/1): 255-265.
 • · 38. KAZIMIERSKI B., GIDZIŃSKI T., CABALSKA J., MIKOŁAJCZYK A. 2003 - Transgraniczny monitoring wód podziemnych wschodnich granic państwa. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 11: 395-398.
 • · 39. KAZIMIERSKI B., MACIOSZCZYK A. 2003a - Monitoring wód podziemnych w świetle nowych przepisów prawa. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 11 (2): 411-415.
 • · 40. KAZIMIERSKI B., MACIOSZCZYK A. 2003b - Propozycja interpretacji i prezentacji wyników monitoringu wód podziemnych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 11: 399-410.
 • · 41. KAZIMIERSKI B., PRZYTUŁA E. 1997 - System obserwacji hydrogeologicznych, SOH - graficzna prezentacja wyników - program komputerowy i baza danych w wersji udostępnionej w sieci INTERNET. Mat. konf. Infobazy’97 - bazy danych dla nauki. Centr. Inform. TASK, Polit. Gdańska.
 • · 42. KAZIMIERSKI B., SADURSKI A. (red.) 1999 - Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych. Państw. Inst. Geol.
 • · 43. KAZIMIERSKI B., SADURSKI A. 2002 - Monitoring wód podziemnych w świetle nowych zadań państwowej służby hydrogeologicznej. Prz. Geol., 50, (10/2): 671-679.
 • · 44. KAZIMIERSKI B., CABALSKA J., GIDZIŃSKI T., KOCHANOWSKI J., KOMOROWSKI W., MIKOŁAJCZYK A., NAŁĘCZ T., RUDZIŃSKI-ZAPAŚNIK T., ŚWIESZCZAKOWSKI W. 2005 - Program monitoringu jednolitych części wód podziemnych na terenie Polski. Arch. Zakł. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • · 45. KAZIMIERSKI B., RUDZIŃSKA-ZAPAŚNIK T., GIDZIŃSKI T. 2005-Ocena wpływu odwadniania niemieckiej kopalni węgla brunatnego Jänschwalde na warunki hydrogeologiczne rejonu Gubina. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 12: 231-236.
 • · 46. KAZIMIERSKI B., KUCZYŃSKA A., SADURSKI A., SKRZYPCZYK L. 2011 - Założenia do modernizacji monitoringu wód podziemnych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 15. Biul. Państw. Inst. Geol., 445(12/1): 279-289.
 • · 47. KAZIMIERSKI B., KUCZYŃSKA A., HERBICH P., LEŚNIAK P.M., SADURSKI A., SKRZYPCZYK L. (red.) 2014 - Zweryfikowany program monitoringu wód podziemnych w układzie dorzeczy na lata 2016-2021. Arch. Zakł. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • · 48. KLECZKOWSKI A.S., SZCZEPAŃSKA J., SZCZEPAŃSKI A., WITCZAK S., RÓŻKOWSKI A. 1993 - Zagadnienia metodyczne regionalnego monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych. II Konf. Nauk. Biochemia, Geochemia, Hydrochemia Środowiska, AGH, Kraków.
 • · 49. KLECZKOWSKI A.S., SZCZEPAŃSKA J., WITCZAK S., RÓŻKOWSKI A., WITKOWSKI A. 1995 - Regionalny monitoring jakości wód podziemnych w zlewni górnej Wisły - zagadnienia metodyczne. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 7: 203-218.
 • · 50. KMIECIK E. 2011 - Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. AGH, Kraków.
 • · 51. KOLAGO C. 1959 - Zagadnienie sieci punktów obserwacji wód podziemnych. Prz. Geol., 7 (12): 538-539.
 • · 52. KOLAGO C. 1970 - Mapa hydrogeologiczna Polski 1:1 000 000. Wyd. Geol., Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • · 53. KOLAGO C. 1972 - Hydrogeologiczna interpretacja wyników obserwacji wahań zwierciadła wód podziemnych. Prz. Geol., 20 (8-9): 538-539.
 • · 54. KOMOROWSKI W. 1999 - Stacja hydrogeologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego w Białowieży. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9: 449-452.
 • · 55. KOMUNIKATY, prognozy i ostrzeżenia PSH 2003-2019 - https://www.-pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html
 • · 56. KORWIN-PIOTROWSKA A., SERAFIN R., WOJTKOWIAK A., KRAWCZYK J., SKRZYPCZYK L., ZAWISTOWSKI K., CHUDZIK L., BIEL A., KOROŠ I., UHLÍK J., ECKHARDT P. 2014 - Monitoring wód podziemnych w strefie przygranicznej Sudetów w latach 2005-2012. Informator PSH. Państw. Inst. Geol.; https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/informatory-psh.html
 • · 57. KOWALCZYK A., SZYDŁO M., STĘPIŃSKA-DRYGAŁA I., WESOŁOWSKI P., BEJGER M., GOŁĘBIEWSKI M. 2017 - Niżówki hydrogeologiczne w Polsce w latach 1981-2015. Informator PSH. Państw. Inst. Geol.; https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyj- ne-psh/informatory-psh.html
 • · 58. KOWALCZYK A., WESOŁOWSKI P., STĘPIŃSKA-DRYGAŁA I., MIKOŁAJCZYK A., SZYDŁO M., GOŁĘBIEWSKI M. 2018 - Ekstremalnie wysokie stany wód podziemnych w Polsce w latach 1981-2015. Informator PSH. Państw. Inst. Geol.; https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/informatory-psh.html
 • · 59. KUCZYŃSKA A. 2017 - Wyniki pilotażowego badania zawartości substancji czynnych farmaceutyków w wodach podziemnych w próbkach wody pobranych z krajowej sieci monitoringu wód podziemnych. Prz. Geol., 65 (11/1): 1096-1103.
 • · 60. KUCZYŃSKA A., CABALSKA J., CHADA M., GALCZAK M., GAŁKOWSKI P., HERBICH P., HORDEJUK T., KAZIMIERSKI B., KUCHARCZYK K., KOSTKA A., KOWALCZYK A., LEWANDOWSKA A., MADEJ M., MIKOŁAJCZYK A., PALAK-MAZUR D., ROJEK A., SOLOVEY T., STAŃCZAK E., WOJEWÓDKA M. 2013 - Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012; http://mjwp.gios.gov.pl/raporty-art/2012.html
 • · 61. KUCZYŃSKA A., CABALSKA J., CZYŻKOWSKI B., GALCZAK M., GAŁKOWSKI P., HERBICH P., KAZIMIERSKI B., KUCHARCZYK K., KOSTKA A., KOWALCZYK A., MIKOŁAJCZYK A., MIKOŁAJKÓW J., PALAK-MAZUR D., ROJEK A., SOLOVEY T., WOŹNICKA M. 2015 - Adaptacja metodyk przedstawionych w poradnikach UE dotyczących oceny stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych, opracowanie procedur i „makr” dla przeprowadzenia analiz, obliczeń i ocen - wersja trzecia, poprawiona. Arch. Zakł. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • · 62. KUCZYŃSKA A., PALAK-MAZUR D., KOSTKA A. 2016 - Ocena stanu wód podziemnych w kontekście wymogów raportowania do Komisji Europejskiej. Biul. Państw. Inst. Geol., 466: 179-192.
 • · 63. KUCZYŃSKA A., PALAK-MAZUR D., ROJEK A., KOSTKA A., GALCZAK M., GIDZIŃSKI T., JÓŹWIAK K., KOWALCZYK A., OLĘDZKA D., PISKOREK K., GAŁKOWSKI P., POŁUJAN-KOWALCZYK M., STAŃCZAK E., RAZOWSKA-JAWOREK L., MIKOŁAJCZYK A. 2017 - Raport o stanie jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach - stan na rok 2016; http://mjwp.gios.gov.pl/raporty-art/2016.html
 • · 64. LEŚNIAK P.M., WILAMOWSKI A. 2017 - Skład izotopowy azotanów w wodach podziemnych Polski. Prz. Geol., 65 (11/1): 1104-1108.
 • · 65. MALINOWSKI J., PRZYTUŁA E. 1991 - Metodyczne zasady interpretacji wahań zwierciadła wód podziemnych niecki lubelsko-radomskiej. Kwart. Geol., 25 (2): 235-250.
 • · 66. MALINOWSKI J., PRZYTUŁA E., KOMOROWSKI W. 1991 - Ocena wyników wahań zwierciadła wód podziemnych w regionie mazurskim i mazursko-podlaskim w latach 1977-1988. Mat. niepubl. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
 • · 67. MAŁECKA D. 1985 - Znaczenie badań stacjonarnych w rozpoznaniu reżimu hydrogeologicznego źródeł i wywierzysk krasowych w Tatrach. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 3: 119-131.
 • · 68. MAŁECKA D., LIPNIACKA T. 1989 - Sieć hydrogeologicznych obserwacji stacjonarnych na Podhalu - założenia i wstępna interpretacja wyników. Prz. Geol., 37 (2): 484-491.
 • · 69. MIKOŁAJCZYK A., GIDZIŃSKI T. 2000 - Ekspertyza hydrogeologiczna o stanie badań i obserwacji wykonanych w rejonach przygranicznych Krzeszów - Adršpach, zlewnia górnej Ścinawki i Kudowa-Police, Sprawozdanie z wykonania w latach 1999-2000 prac z tematu Wody graniczne - etap II. Arch. Zakł. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • · 70. MITRĘGA J., HORDEJUK T., CZARNIECKA-JANUSZCZYK U., FRANKOWSKI Z., GAŁKOWSKI P., HERBICH P., HORDEJUK M., JANECKA-STYRCZ K., KOWALCZYK A., KUBLIK J., KUCZYŃSKA A., MAJER K., MYCIUK K., NOWICKI Z., PALAK D., ROJEK A., SADURSKI A., SKRZYPCZYK L., STĘPIŃSKA-DRYGAŁA I., WESOŁOWSKI P. 2010 - Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2007 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, IOŚ, Warszawa.
 • · 71. MODLIŃSKI P., PRZYTUŁA E. 1999 - Stacja PIG w Granicy k. Kampinosu -jej zadania wynikające z położenia na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w sąsiedztwie Warszawy. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9: 475-478.
 • · 72. NAŁĘCZ T., GIDZIŃSKI T., KAZIMIERSKI В., SADURSKI A. 2011 - Transgraniczny monitoring wód podziemnych wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej - dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość. Biul. Państw. Inst. Geol., 445: 437-446.
 • · 73. NOWICKI Z., LEŚNIAK P.M., WILAMOWSKI A. 2015 - Zawartość trytu i skład izotopowy tlenu w płytkich wodach podziemnych w punktach badawczych krajowej sieci monitoringu. Prz. Geol., 63 (10/2): 976-980.
 • · 74. OSMĘDA-ERNST E., SZCZEPAŃSKA J., WITCZAK S., POSTAWA A., DOLIK M., BEDNARCZYK S. 1995 - Analiza precyzji badań hydrogeochemicznych w monitoringu jakości wód podziemnych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 7: 359-365.
 • · 75. PACHOLEWSKI A. (red.) 2016 - Wody podziemne rejonu częstochowsko-zawierciańskiego, ich występowanie, zagrożenia, degradacja i ochrona. Informator PSH. Państw. Inst. Geol. - https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/informatory-psh.html
 • · 76. PACHOLEWSKI A., RÓŻKOWSKI A. 1982 - Metody badań zlewni podziemnej Wiercicy i jej bilansu hydrogeologicznego. Tech. Poszuk., 57 (3): 24-29.
 • · 77. PACHOLEWSKI A., RAZOWSKA L., HERMAŃSKI S. 1995 -Zmiany w środowisku hydrogeochemicznym w obrębie wypełniającego się leja depresji zlikwidowanych kopalń rud żelaza rejonu kłobucko-częstochowskiego. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 7: 143-149.
 • · 78. PALAK D., KAZIMIERSKI В., CABALSKA J., GALCZAK M., GAŁKOWSKI P., KOSTKA A., KOWALCZYK A., KUCHARCZYK K., KUCZYŃSKA A., MIKOŁAJCZYK A., MROWIEC M., SOLOVEY T. 2011 - Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w 2010 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Insp. Ochr. Środ., Warszawa.
 • · 79. PAWLICKA D. 2000 - Zawartość wybranych gazów (tlenu i dwutlenku węgla) w wodach opadowych oraz podziemnych strefy aeracji i saturacji na przykładzie stacji hydrogeologicznej w Granicy (Kampinoski Park Narodowy). Prz. Geol., 48 (11): 1000-1004.
 • · 80. PICH J. 1979 - Sieć podstawowych stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w Polsce. Prz. Geol., 27 (4): 229-232.
 • · 81. PICH J. 1993 - Podstawowa sieć stacjonarnych obserwacji hydrogeologicznych - stan aktualny i nowe zadania. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 6: 277-2841.
 • · 82. PICH J., KAZIMIERSKI В. 1994 - Projekt sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych na terenie Polski i jej funkcjonowanie. Nar. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa (nr inw. 6767/2008).
 • · 83. PICH J., ZAŁUSKI M. 1972 - Projekt podstawowej sieci obserwacyjnej wód podziemnych na obszarze kraju. Nar. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol. Warszawa (nr inw. 11189, Kat. ObO/1378).
 • · 84. PN-EN ISO/IEC-17025, 2018 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • · 85. POROWSKA D., MAŁECKI J.J. 2009 - Analiza czynników formujących skład chemiczny wód podziemnych na stacjach badawczych w Warszawie i Radostowie. Biul. Państw. Inst. Geol., 436: 379-386.
 • · 86. PRAŻAK J. 1993 - Organizacja regionalnego monitoringu wód podziemnych w województwie kieleckim. PZiTS, 10 (1): 76-79.
 • · 87. PRAŻAK J., WOŻNICKA M. 2015 - Organizacja monitoringu badawczego i jego znaczenie dla oceny stanu jednolitych części wód podziemnych i programów służących osiągnięciu celów środowiskowych. Prz. Geol., 63 (10/2): 1021-1026.
 • · 88. PRAŻAK J., JANECKA-STYRCZ K., KOWALCZEWSKA G., PACIURA W. 1996 - Raport o jakości zwykłych wód podziemnych województwa kieleckiego na podstawie badań monitoringowych wykonanych w latach 1991-1995. PIOŚ-PIG. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce.
 • · 89. PROGRAM Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1998-2002 Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ-GIOŚ, Warszawa, 1998.
 • · 90. PRZYTUŁA E. 1997-Problem wiarygodności wyników obserwacji stacjonarnych na przykładzie Sieci Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 8: 479-482.
 • · 91. PRZYTUŁA E. 2005a - Monitoring wód gruntowych - modyfikacja istniejącej sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych PIG. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 12: 843-847.
 • · 92. PRZYTUŁA E. 2005b - Wybrane aspekty prognozowania stanów wód gruntowych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 12: 569-575.
 • · 93. PRZYTUŁA E., JANECKA-STYRCZ K., KAZIMIERSKI В. 1997 - Komputerowa baza System Obserwacji Hydrogeologicznych: SOH - baza danych, SOH - graficzna prezentacja wyników. Prz. Geol., 45 (10): 974-977.
 • · 94. PRZYTUŁA E., WARAKOMSKA A., MODLIŃSKI P. 1997 - Stacja hydrogeologiczna Państwowego Instytutu Geologicznego w Sidorówce. Prz. Geol., 45 (9): 868-871.
 • · 95. RAPORT 1/96 - Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych w Polsce, 1996 - Raporty Sieci Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • · 96. RAPORT o stanie środowiska województwa lubelskiego, 2000-Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin.
 • · 97. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1818.
 • · 98. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1914.
 • · 99. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1915.
 • · 100. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1917.
 • · 101. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1918.
 • · 102. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1919.
 • · 103. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1929.
 • · 104. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1959.
 • · 105. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1967.
 • · 106. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1911.
 • · 107. RÓŻKOWSKI A., KROPKA J., SIWEK P., WITKOWSKI A. 1990 - Koncepcja regionalnego monitoringu jakości wód podziemnych. Nar. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol.
 • · 108. SADURSKI A., SKRZYPCZYK L., WOŻNICKA M. 2019 - Powstanie i rozwój państwowej służby hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym. Prz. Geol., 67 (7): 535-546.
 • · 109. STAN jakości wód podziemnych na podstawie badań monitoringowych w latach 1996-1997 - Biblioteka Monitoringu Środowiska. Państw. Insp Ochr. Środ., Warszawa, 1998.
 • · 110. STAN środowiska w Polsce. Raport - Państw. Insp. Ochr. Środ., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 1998.
 • · 111. STAN środowiska w Polsce w latach 1996-2001. Raport - Państw. Insp. Ochr. Środ., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2003.
 • · 112. STAN środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017. Raport - Państw. Insp. Ochr. Środ., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Zielona Góra, 2018.
 • · 113. STANIEWICZ-DUBOIS H. 1991 - Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Państw. Insp. Ochr. Środ.
 • · 114. STANIEWICZ-DUBOIS H. 1995 - Wskazówki metodyczne dotyczące tworzenia regionalnych i lokalnych monitoringów wód podziemnych, wydanie II zmienione. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Państw. Insp. Ochr. Środ.
 • · 115. SZELEWICKA A., GIDZIŃSKI T., LIDZBARSKI M., JANICA R., KAZIMIERSKI В. 2013 - Oszacowanie wielkości przepływów transgranicznych oraz charakterystyka chemizmu wód podziemnych w strefie przygranicznej z Federacją Rosyjską (obwód kaliningradzki). Współczesne Problemy Hydrogeologii, 16: 589-594.
 • · 116. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz.U. 1991 Nr 77, poz. 355 z późn. zm.
 • · 117. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.
 • · 118. USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.
 • · 119. WITCZAK S., KANIA J., KMIECIK E. 2013 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Insp. Ochr. Środ.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ee0cf759-b7df-4a91-83a2-a863cd9ff9e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.