Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-edfc1328-5a09-486d-a7f5-22f0605198c4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ stopnia rozdrobnienia i ciśnienia aglomeracji na wybrane parametry jakościowe brykietu ze słonecznika wierzbolistnego

Autorzy Mudryk, K.  Wróbel, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of the degree of fragmentation and pressure of agglomeration on the chosen quality parameters of briquette made of willow-leaved sunflower
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia oraz ciśnienia aglomeracji na wybrane parametry jakościowe brykietu ze słonecznika wierzbolistnego tj.: jego trwałość i gęstość właściwą. Do badań wykorzystano rozdrobnione pędy słonecznika wierzbolistnego o wilgotności 12%. Wykazano iż stopień rozdrobnienia materiału nie wpływa na badane parametry jakościowe. Przeprowadzona ocena uzyskanych brykietów wykazała, że ich jakość (max. Trwałość - 87% i gęstość 791 kg · m-3) jest niezadowalająca i konieczne są dalsze badania w celu jej poprawy.
EN In article were discussed results of studies on the impact of the degree of fragmentation and agglomeration pressure on selected quality parameters of briquettes obtained from willow-leaved sunflower (durability and specific density). For research were used sunflower sprouts chipped on moisture content of 12%. It has been shown that the degree of fragmentation of the material does not affect the quality parameters. The evaluation of obtained briquettes showed that the quality (maximum durability - 87% and a density of 791 kg · m-3) is unsatisfactory and further studies are needed to improve it.
Słowa kluczowe
PL biopaliwa stałe   brykiet   słonecznik wierzbolistny   rośliny energetyczne   biomasa  
EN solid biofuels   briquett   willow-leaved sunflower   energetic plants   biomass  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 166--169
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Mudryk, K.
  • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Wróbel, M.
  • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Bibliografia
[1] Budzyński W., Bielski S.: Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego cz. II. Biomasa jako paliwo stałe. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2), 2004.
[2] Frączek J., Mudryk K., Wróbel M.: Rożnik przerośnięty Silphium Perfoliatum L. - źródło biomasy do produkcji biopaliw stałych. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 2011.
[3] Frączek J, Mudryk K., Wróbel M.: Klon jesionolistny Acer negundo L. - nowy potencjalny gatunek energetyczny. Acta Agrophysica, 14(171), 2009.
[4] Frączek J., Mudryk K., Wróbel M.: Wybrane właściwości fizyczno-mechaniczne topinamburu (Helianthus annuus L.). Inżynieria Rolnicza, 6(131) 2011.
[5] Gradziuk P. (red.): Energia odnawialna. Wieś Jutra, Płońsk, 2008.
[6] Gregorczyk A., Wereszczaka J., Stankowski S.: Wykorzystanie biomasy rdestowca ostrokończystego (polygonum cuspidatum siebold & zucc.) do celów energetycznych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 293(21), 2012.
[7] Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2002.
[8] Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2007.
[9] Majtkowski W., Podyma W., Góral S.: Gatunki roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną. Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii. Wyd. SGGW, Warszawa, 1996.
[10] Mudryk K.: Ocena jakościowa brykietów wytworzonych z biomasy klonu jesionolistnego oraz robinii akacjowej. Inżynieria Rolnicza, 7(132), 2011.
[11] Mudryk K., Wróbel M.: Słonecznik wierzbolistny helianthus salicifolius a. Dietr. - na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 2012.
[12] Solarz W., Chmura D.: Żółte światło. Akademia, 4(12), 2007.
[13] PN-EN 14774-1:2010 Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci - Metoda suszarkowa – Część 1.
[14] PN-EN 15149-2:2011. Biopaliwa stałe - Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren – Cześć 2.
[15] PN-EN 14961-3:2011 Biopaliwa stałe - Specyfikacje paliw i klasy – Część 3.
[16] PN-EN 15210-2:2011 Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów - Część 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-edfc1328-5a09-486d-a7f5-22f0605198c4
Identyfikatory