PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Systemy oddymiające garaży i parkingów podziemnych: cel stosowania, aktualne przepisy i zalecenia, wytyczne projektowe, zadania urządzeń wentylacji oddymiającej. Część 2

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Smoke exhausting systems for garages and underground car parks: the purpose, current regulations and design recommendations. Part 2
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W drugiej części tej publikacji omówione zostały systemy wentylacji stosowane w garażach i parkingach podziemnych. Na początek autor wskazuje cele wentylacji odniesione do tego typu obiektów, a następnie omawia stosowane w tym zakresie rozwiązania techniczne. Zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia przed realizacją konkretnej inwestycji symulacji komputerowej CFD, która pozwala na podgląd działania konkretnego systemu dla najgorszego scenariusza pożarowego. Dla ilustracji zagadnienia, przedstawiony został przykładowy wynik symulacji CFD. W materiale zwrócona została również uwaga na istotne znaczenie systemów detekcji CO i LPG.
EN
The second part of the paper deals with ventilating systems for underground car parks. Their purposes are discussed and then technical solutions are described. Profits from computer CFD simulations for the worst fire scenario are pointed. An example of such simulation results is given. The importance of CO and LPG detection is also mentioned.
Rocznik
Tom
Strony
100--107
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz1833) wraz ze zmianami z 10 października 2005
 • 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 1409 ze zm.)
 • 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6/owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 462 ze zm.)
 • 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 462 ze zm.)
 • 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw rok 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.)
 • 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw rok 2009 nr 178 poz. 1380 ze zm.)
 • 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw rok 2003 nr 121 poz. 1137 ze zm.)
 • 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 109 poz. 719)
 • 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dziennik Ustaw rok 2009 nr 124 poz.1030)
 • 10. BS 7346-7:2006 Components for smoke and heat control systems - Part 7: Code of practice on functional recommendations and callculation methods for smoke and heat cotntrol systems for cevered car parks
 • 11. NBN S 21-208-2:2006 Fire protection in buildings - Desing and callculation of smoke and heat extraction installations Part 2: Covered car parking buildings
 • 12. Recknagel H., Schramek E.R., Kompendium wiedzy - Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo. Wyd. OMNI SCALA, Wrocław 2006
 • 13. Konferencja pożarnicza pt. "Systemy oddymiania wykorzystujące wentylację strumieniową do skutecznego usuwania gazów CO i LPG przed i w trakcie pożaru", ONO Project, Sopot 17.09.2015
 • 14. Konferencja pozarnicza pt. "Systemy oddymiania wykorzystujące wentylację strumieniową do skutecznego usuwania gazów CO i LPG przed i w trakcie pożaru", DND Project, Zakopane 04.11.2015 - 06.11.2015
 • 15. Prezentacja produktowa firmy SCROL Sp. z 0.0. przygotowana na cele konferencji pożarniczych oraz Forum Wentylacja, Warszawa 2015
 • 16. Król M., Mazurek M.: "Wentylacja pożarowa, poradnik projektanta", Flakt Bovent Sp. z 0.0.
 • 17.http://www.rockwool.pl/welnanamineralna/zabezpieczeniaprzeciwpozarowe/ogien/odpornosciowa, [dostęp 02.02.2015]
 • 18. http://magazynauto.interia.pl/porady/ekspIoatacja/Ipg - 2864/news-garaz-podziemny-a-a utonld,631747, [dostęp 02.02.2015]
 • 19. http://www.4clubbers.com.pl/world-news/7 50 94 5-wybuchla - instaIacja-Ipg-w-samochodzie-dwoje-rannych.html, [dostęp 02.02. 2015]
 • 20. https://pl.wikipedia.org/wiki/System _ sygnalizacji_po%C5%BCaaru, [dostęp 02.02.2015]
 • 21. http://www.scrol.pl/sites/default/files/tht-imp_02.jpg, [dostęp 02. 02. 2015]
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-edddbdd7-62a6-4474-a34a-41f85187f846
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.