Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-edc2c9be-4f2d-4119-8f94-ceb3d5653b45

Czasopismo

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna

Tytuł artykułu

Uproszczona analiza działania wentylacji grawitacyjnej w sezonie ogrzewczym na przykładzie danych meteorologicznych Warszawy

Autorzy Jędrzejuk, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Simplified analysis of the operation of gravity ventilation in the heating season on the example of meteorological data for Warsaw
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule sprawdzono wpływ zmienności temperatury powietrza zewnętrznego i wielkości kanałów wentylacyjnych na zmienność intensywności wymiany powietrza w budynkach z wentylacją grawitacyjną w sezonie ogrzewczym. Wyznaczono również średnią wartość strumienia powietrza w tym okresie. Przedstawiono metodę wymiarowania kominów wentylacyjnych, która jest zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury [13] (według normy PN-B-03430:1983/Az3:2000 [5]). Następnie przeprowadzono obliczenia, w których dodatkowo uwzględniono wilgotność względną powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
EN This article examines the influence of outdoor air temperature variations and the size of ventilation ducts on the variation of air exchange intensity in buildings with gravitational ventilation during the heating season. The mean value of the air flow was also determined during this period. The method of dimensioning ventilation chimneys, which complies with the requirements of the Regulation of the Minister of Infrastructure (according to PN-B-03430:1983/Az3:2000). Subsequent calculations were made in which the relative humidity of the internal and external air was also taken into account.
Słowa kluczowe
PL energetyka   wentylacja   wentylacja grawitacyjna  
EN energy   ventilation   gravity ventilation  
Wydawca Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, COBRABiD sp. z.o.o
Czasopismo Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
Rocznik 2017
Tom T. 22, nr 4
Strony 260--268
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jędrzejuk, H.
  • Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Bibliografia
1. ASHRAE Handbook. Fundamentals, SI edition, 2001.
2. Ferencowicz J., Wentylacja i klimatyzacja, Arkady, Warszawa 1964.
3. Häussler W., Zastosowanie wykresu i-x w inżynierii sanitarnej, Arkady, Warszawa 1970.
4. Hendiger J., Ziętek P., Chludzińska M., Wentylacja i klimatyzacja. Materiały pomocnicze do projektowania, Venture Industries Sp. z o.o., Warszawa 2014.
5. Klinke T., Wentylacja. Tablice do obliczeń strat ciśnienia, OWPW, Warszawa 2012.
6. Laskowski L., Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku, OWPW, Warszawa 2008.
7. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
8. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Wskaźniki emisji i wartości opałowe paliwa oraz typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków (http://mib.gov.pl/2Wskazniki_emisji_wartosci_opalowe_paliwa.htm).
9. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
10. PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
11. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
12. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015, poz. 1422 tekst jednolity.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-edc2c9be-4f2d-4119-8f94-ceb3d5653b45
Identyfikatory