Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ed685234-6648-4467-8543-8b30ad85b022

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Zastosowanie systemów fotogrametrycznych i symulacji w procesie projektowania oraz weryfikacji narzędzi do procesu tłoczenia zlewozmywaka

Autorzy Hyrcza-Michalska, M.  Hojny, M.  Jędrzejczyk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of photogrammetric systems and simulation in the design and verification tools for a sink stamping process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono przykład wykorzystania systemu fotogrametrycznego wyposażonego w optyczny skaner przestrzenny ATOS do weryfikacji wyników symulacji numerycznej. Wyznaczono wartość odchyłek od płaskości narzędzi do tłoczenia wytworzonych w oparciu o wyniki symulacji dla zaprojektowanej matrycy i dociskacza do tłoczenia zlewozmywaka. Dodatkowo na drodze symulacji numerycznej w oprogramowaniu Eta/Dynaform 5.9 zbadano wpływ wartości siły docisku i warunków tarcia dla przypadku tłoczenia zlewozmywaka przy użyciu narzędzi o tej określonej, rzeczywistej geometrii. Wykazano, iż dobrą praktyką przemysłową jest wykorzystanie wspomagania komputerowego, symulacji numerycznej i systemów fotogrametrycznych w projektowaniu wyrobów tłoczonych i narzędzi do tłoczenia.
EN The paper presents an example of using photogrammetric system equipped with an optical scanning system ATOS to verify the results of numerical simulation. The value of deviation from flatness of tools for stamping products based on the simulation results for the matrix and blankholder designed for pressing the sink were appointed. In addition, on the road of numerical simulation software Eta / Dynaform 5.9, the effect of clamping force and friction conditions for the case of pressing the kitchen sink using the tools of this particular real geometry were tested. It has been shown that good industrial practice is to use computer-aided, numerical simulation and photogrammetric systems in product design pressed and tools for stamping.
Słowa kluczowe
PL system fotogrametryczny   skaner 3D ATOS   symulacja numeryczna   Eta/Dynaform 5.9   proces głębokiego tłoczenia  
EN photogrammetric system   3D scanner ATOS   numerical simulation   Eta/Dynaform 5.9   deep drawing processes  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2016
Tom Vol. 83, nr 1
Strony 40--46
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Hyrcza-Michalska, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Technologii Metali ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
autor Hojny, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, mhojny@metal.agh.edu.pl
autor Jędrzejczyk, D.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, djedrzej@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Besl Paul J. 1988. “Active, optical range imaging sensors”. Machine Vision and Applications 1 (2): 127-152.
2. Blais François 2003. “A Review of 20 Years of Ranges Sensor Development”. Proceedings of SPIE - IS&T Electronic Imaging, SPIE Volume 5013 (2013a): 62-76.
3. Curless Brian, Seitz Steve. 2000. “Course on 3D Photography”. Sigraph: http://www.cs.cmu.edu/~seitz/course/3DPhoto. html.
4. El-HakimSabry, Jean-Angelo Beraldin, François Blais. 1995. “A Comparative Evaluation of the Performance of Passive and Active 3-D”. Petersburg: St. Petersburg Conference on Digital Photogrammetry.
5. Karczewski Mirosław, Krzysztof Koliński, Jerzy Walentynowicz. 2011. „Wykorzystanie skanera 3D do analizy uszkodzeń silników spalinowych”. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej: Rok LII Nr 1 (184): 59-66.
6. Schwenke Heinrich, Ulrich Neuschaefer-Rube, Horst Kunzmann, Tilo Pfeifer. 2002. “Optical methods for dimensional metrology in production engineering”. CIRP Annals: 51: 685 – 699.
7. Sitnik Robert, Jerzy Sładek, Magdalena Kupiec, Paweł M Błaszczyk., Małgorzata Kujawińska. 2006. „New concept of fast Hybrid contact and no-contact measurement for automotive industry”. Strasbourg: Conference Photonics Europe.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ed685234-6648-4467-8543-8b30ad85b022
Identyfikatory
DOI 10.15199/24.2016.1.8