Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ed6593a0-a694-4ba4-9dbb-4836d37cc87c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wskaźniki energetyczne silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i gazem ziemnym

Autorzy Ambrozik, A.  Kurczyński, D.  Łagowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy indexes of the Perkins 1104D-E44TA diesel and natural gas dual-fuelled engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie gazu ziemnego do zasilania tłokowych silników spalinowych, zarówno o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym, w ostatnich latach intensywnie wzrasta. Wynika to z wielu korzystnych właściwości tego paliwa, a przede wszystkim takich cech, dzięki którym wykorzystując gaz ziemny jako paliwo w transporcie można zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie silników na środowisko. Poza tym gaz ziemny jest paliwem o większych zasobach niż ropa naftowa i bardziej dostępnym w wielu krajach. Niekwestionowaną zaletą są również mniejsze koszty jego wydobycia i przetwarzania, z czego wynika niższa cena zakupu tego paliwa. W artykule scharakteryzowano gaz ziemny jako paliwo do zasilania tłokowych silników spalinowych. Opisano stanowisko z silnikiem o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-E44TA wyposażonym w układ zasilania Common Rail, przystosowanym do dwupaliwowego zasilania olejem napędowym i gazem ziemnym. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań tego silnika oraz spostrzeżenia wynikające z ich analizy. Wykazano większe zużycie energii przy zasilaniu dwupaliwowym w porównaniu z zasilaniem silnika olejem napędowym. Stwierdzono konieczność prowadzenia dalszych prac mających na celu zwiększenie udziału gazu ziemnego w całkowitej ilości spalanego paliwa oraz poprawę efektywności jego spalania.
EN Using natural gas for fuelling piston combustion engines, both petrol and diesel ones, has been increasing rapidly over the recent years, being the outcome of numerous advantageous properties of this fuel, above all else these, which allow to reduce the harmful impact of engines on natural environment. In addition, natural gas resources are larger that those of oil and more accessible in many regions. The undisputed superiority of this fuel is the lower cost of its mining and processing, which translates into lower prices. The paper characterises natural gas as a fuel for piston combustion engines. It also includes a description of a station with the Perkins 1104D-E44TA diesel engine equipped with the Common Rail fuel system, adopted for feeding both diesel fuel and natural gas. A higher consumption of energy by the engine fed by both fuels has been demonstrated when compared with feeding diesel fuel only. Further works for increasing the proportion of natural gas in the total amount of the consumed fuel as well as improving efficiency of its combustion are deemed necessary.
Słowa kluczowe
PL silnik Perkins 1104D-E44TA   zasilanie dwupaliwowe   wskaźniki energetyczne  
EN Perkins 1104D-E44TA engine   dual-fuelled engine   energy index  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 760--767
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ambrozik, A.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, silspal@tu.kielce.pl
autor Kurczyński, D.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, kdarek@tu.kielce.pl
autor Łagowski, P.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu, piotrekl@tu.kielce.pl
Bibliografia
1. Ambrozik A., Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2010.
2. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., The Influence of Injection Advance Angle on Fuel Spray Parameters and Nitrogen Oxide Emissions for a Self-Ignition Engine Fed with Diesel Oil and FAME, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No 6, 2014, s. 1917-1923.
3. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Trzensik E., Cylinder Pressure Patterns in the SI Engine Fuelled by Methane and by Methane and Hydrogen Blends, Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), Trans Tech Publications, pp 40-49.
4. Baczewski K., Kałdoński T., Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
5. Badyda A. J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, Nauka 4/2010, s.115-125.
6. Bałaziński W., O gazie coraz poważniej, Autoexpert, nr 1/2003, s. 15÷18.
7. Bielaczyc P., Sutkowski M., Analiza trendów rozwojowych dotyczących zastosowania paliw gazowych w energetyce i motoryzacji, Podsumowanie seminarium technicznego „Paliwa Gazowe w Energetyce i Motoryzacji” organizowanego w Instytucie BOSMAL w dniu 13.09.2012. http://www.bosmal.com.pl
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
10. Engerer H., Horn M., Natural gas vehicles: an option for Europe. Energy Policy, Elsevier 38 (2), 2010, 1017-1029.
11. Gis W., Menes E., Waśkiewicz J., Paliwa gazowe w miejskiej komunikacji autobusowej w Polsce, Transport Samochodowy 2-2011, s. 71-95.
12. Gruden D., Umweltschutz in der Automobilindustrie, Vieweg+Teubner-GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008.
13. Instrukcja montażu i programowania systemu OSCAR-N DIESEL.
14. Karta charakterystyki. Gaz ziemny. PGNiG 2014.
15. Karta charakterystyki. Metan. Linde 2013.
16. Karta charakterystyki. Metan. Messer 2016.
17. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych. Bruksela 24.01.2013.
18. Korakianitis T., Namasivayam A.M., Crookes R.J., Natural-gas fueled spark-ignition (SI) and compression-ignition (CI) engine performance and emissions, Progress in Energy and Combustion Science 37 (2011), s. 89-112.
19. Kruczyński S.W., Orliński P., Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural engine, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 20, December 2013, pp. 483-491.
20. Majerczyk A., Taubert S., Układy zasilania gazem propanbutan, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004.
21. Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Tom II. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999.
22. Merkisz J., Pielecha I., Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
23. Myszkowski S., Gaz ziemny do silników, Auto Moto Serwis, nr 9/2001, s. 37÷39.
24. Selgrad G., Alternatywa paliwa 2.0. Instalacje gazowe LPG, Auto Expert, 7-8/2016, s. 37÷49.
25. Szurlej A., Rozwój rynku CNG w Polsce na tle państw UE, Polityka Energetyczna, Tom 10, zeszyt specjalny 2, 2007.
26. Wedler M., Alternative Kraftstoffe und Antriebssysteme fuer PKW-Fahrzeuge, GRIN Verlag, Norderstedt 2008.
27. Wołoszyn R., Gazowe układy zasilania w silnikach, Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 3/2009, s. 22÷25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ed6593a0-a694-4ba4-9dbb-4836d37cc87c
Identyfikatory