Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ed62cf53-59dd-451e-b240-ef9cd7e7b222

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Analiza dynamiczna kompozytowych konstrukcji cienkościennych

Autorzy Markiewicz, B.  Ziemiański, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dynamic analysis of thin-walled composite structures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę dynamiczną kompozytowej konstrukcji cienkościennej o przekroju zamkniętym prostokątnym, o różnych schematach statycznych. Do analizy wykorzystano modele powłokowe i odpowiadające im uproszczone modele prętowe. W modelach powłokowych uwzględniona została ortotropia materiału kompozytowego i różne warianty ułożenia włókien nośnych w poszczególnych warstwach. W modelach belkowych dokonano homogenizacji materiału uzyskując materiał izotropowy o średniej sztywności zastępczej. W analizie uwzględniono dodatkowe usztywnienia w postaci przepon wewnętrznych. Analizowano częstotliwości własne i odpowiadające im postacie drgań. Zbadano jaki wpływ na wyniki ma kąt orientacji włókien w warstwach, smukłość belki i schemat statyczny oraz porównano wyniki otrzymane dla modeli powłokowych z wynikami otrzymanymi dla uproszczonych modeli prętowych.
EN The paper presents a dynamic analysis of closed thin-walled (CTW) section composite structures with different boundary conditions. Analysis is carried out with a use of shell models and corresponding simplified beam models. The shell models include orthotrophy of the composite material and different fiber orientation angles in laminas. In the beam models the material is homogenized and treated as isotropic with mean material properties. The numerical analysis is also performed for the same beam with added internal diaphragms. The results are presented in the form of natural frequencies and corresponding mode shapes. The effects of the boundary conditions, fiber angle and slenderness are studied. The results obtained for the shell models are compared with those for the simplified beam models.
Słowa kluczowe
PL pręt kompozytowy   pręt cienkościenny   model prętowy   modelowanie MES   dynamika   częstotliwość drgań  
EN composite beam   thin-walled beam   beam element   FEM modeling   natural frequencies  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2017
Tom z. 64, nr 2/I
Strony 291--302
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Markiewicz, B.
  • Politechnika Rzeszowska, Katedra Mechaniki Konstrukcji, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów; tel. 178651618, bmarkiewicz@prz.edu.pl
autor Ziemiański, L.
  • Politechnika Rzeszowska, Katedra Mechaniki Konstrukcji, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów; tel. 178651353, ziele@prz.edu.pl
Bibliografia
[1] http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2015/3_60_2015/PDF/23_Wykorzystanie_kompozytow_w_budownictwie.pdf, dostęp 27-02-2017.
[2] Lewandowski R. Dynamika konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
[3] Gjelsvik A.: The theory of thin walled bars, John Wiley&Sons, New York, 1981.
[4] Doyle J.F.: Nonlinear analysis of thin-walled structures, Springer, New York, 2001.
[5] Stojek Z., Sobol K., Ziemiański L.: Makromodele kontynualne w analizie wpływów dynamicznych na poziome drgania wielokondygnacyjnych konstrukcji ramowych, Wpływ wibracji na otoczenie – Wibrotechnika, Kraków-Janowice 1986, 135-145.
[6] Timoshenko S. P. On the correction for shear of the differential equation for transverse vibration of prismatic bars. London 1921, Philosophical Magazine Series 6, vol. 41, no. 245, pp. 744-746.
[7] Timoshenko S. P. History of strength of materials. McGraw-Hill New York, 1953.
[8] Vlasov, V. Z. Thin-Walled Elastic Beams. Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations, 1961.
[9] Armanios EA, Badir AM.: Free vibration analysis of anisotropic thin-walled closedsection beams. AIAA J 1995, 33(10):1905-10.
[10] Dancila DS, Armanios EA. The influence of coupling on the free vibration of anisotropic thin-walled closed-section beams. Int J Solids Struct 1998, 35(23):3105-19.
[11] Vo TP, Lee J. Flexural–torsional behavior of thin-walled composite box beams using shear-deformable beam theory. Engineering Structures 2008, 30(7):1958-68.
[12] Vo TP, Lee J. Flexural–torsional behavior of thin-walled closed-section composite box beams. Engineering Structures 2007, 29(8):1774-82.
[13] Vo TP, Lee J. Free vibration of thin-walled composite box beams. Composite Structures 2007, 84(1):11-20.
[14] Vo TP, Lee J and Ahn N.: On six fold coupled vibrations of thin-walled composite box beams. Composite Structures 2009, 89, pp. 524-535.
[15] German J. Podstawy Mechaniki Kompozytów Włóknistych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 1996.
[16] Markiewicz B., Ziemiański L.: Numerical modal analysis of the FRP coposite beam, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, tom XXXII 62 (4/2015), pp. 281-292, DOI: 10.7862/rb.2015.195.
[17] Markiewicz B., Ziemiański L., Kulpa M.: Calculated and measured dynamic properties of the FRP composite beam, PCM-CMM 2015 Book of Short Papers, Wyd. PTMTS, Gdańsk 2015, Vol. 1, pp. 401-402.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ed62cf53-59dd-451e-b240-ef9cd7e7b222
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2017.73