Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ed51aaad-dfb2-48ac-a4f7-5535ab2ab268

Czasopismo

Engineering of Biomaterials

Tytuł artykułu

Resorbowalne kompozyty gradientowe modyfikowane drutami magnezowymi

Autorzy Ziąbka, M.  Szaraniec, B.  Kilanowicz, K.  Kucharski, R.  Chłopek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Resorbable graded composites modified with magnesium wires
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Celem pracy było wytworzenie gradientowych materiałów kompozytowych, które mogłyby znaleźć zastosowanie jako implanty przeznaczane dla kierunkowej regeneracji tkanek. W pracy przeprowadzono ocenę zachowania się w środowisku biologicznym resorbowalnych kompozytów polimerowo-metalicznych o osnowie z poli-L-laktydu (pLLA). Jako wzmocnienie zastosowano druty magnezowe, które wprowadzano bezpośrednio do osnowy. Przeprowadzono analizę mikrostruktury kompozytów (mikrotomografia komputerowa) oraz zbadano ich stopień degradacji stosując jako medium immersyjne wodę i izotoniczny płyn Ringera. Stwierdzono, że szybkość degradacji drutów magnezowych jest znacznie większa niż kompozytu PLLA / Mg (zmiany pH płynów immersyjnych, obserwacje SEM, badania ultradźwiękowe). Dodatkowo wykazano, że wprowadzenie drutów magnezowych jako modyfikatorów dla osnowy polimerowej znacznie poprawia właściwości mechaniczne (badania wytrzymałościowe).
EN The aim of this study was to obtain graded composites, which may be used as implants for direct tissue regeneration. The work presents an analysis of the resorbable composites behaviour with a poly-L-lactide (pLLA) matrix in the biological solution. Magnesium wires were introduced directly into a polymer matrix as its reinforcement. In this work microstructure analysis of the graded composites was carried out (computer microtomography – μCT). During the research degradation rate was investigated. As a immersion medium distilled water and Ringer were used. From this point of view it was found that velocity degradation of magnesium wires was considerably higher than for pLLA / Mg composite (pH of the immersion solution, SEM observation and ultrasonic tests). Additionally, it was revealed that introduction of the magnesium wires as a modifying phase for polymer matrix improves mechanical properties (mechanical tests).
Słowa kluczowe
PL kompozyty gradientowe   magnez   polimery degradowalne  
EN graded composites   magnesium   polymer degradation  
Wydawca Polish Society for Biomaterials in Cracow
Czasopismo Engineering of Biomaterials
Rocznik 2008
Tom Vol. 11, no. 75
Strony 20--24
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., wykr., zdj.
Twórcy
autor Ziąbka, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, ziabkamagdalena@op.pl
autor Szaraniec, B.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
autor Kilanowicz, K.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
autor Kucharski, R.
  • Leibniz-UST of Hannover, Department of Material ScIence, D-30823 Grabsen , Germany
autor Chłopek, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
Bibliografia
[1] Witte F., Kaese V., Haferkamp H., Switzer E., Meyer-Lindenberg A., Wirth C.J., Windhagen H.: In vivo corrosion of four magnesium alloys and the associated bone response. Biomaterials 26 (2005) 3557-3563.
[2] Bach Fr.-W., Bormann D., Wilk P., Kucharski R.: Production and Properties of foamed Magnesium.;CellularMetals and Polymers, Eds, R. F. Singer, c. Korner, V. Altstadt, H. Munstedt, Trans Tech Publications, Zuerich 2005,s. 77-80.
[3] Bianying Wen, Gang Wu, Jian Yu, A flat polymeric gradient material: preparation, structure and property, Polymer 45 (2004) 3359–3365.
[4] Tony G. van Tienen, J.C. Heijkant, P. Buma, Jacqueline H. de Groot, Albert J. Penning, Rene P.H. Veth, Tissue ingrowth and degradation of two biodegradable porous polymers with different porosities and pore sizes; Biomaterials 23 (2002) 1731–1738.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ed51aaad-dfb2-48ac-a4f7-5535ab2ab268
Identyfikatory