Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ed4339aa-b0d7-42ee-b108-76c9b46c778d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty bezpieczeństwa transportu morskiego w basenie morza bałtyckiego

Autorzy Caban, J.  Porębska, E.  Sopoćko, M.  Droździel, P.  Vrábel, J.  Šarkan, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chosen aspects of safety of maritime transport in the Baltic Sea Basin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Gospodarka morska jest w szczególny sposób narażona na niebezpieczeństwo ze względu na środowisko swojej działalności. Zagrożenia te wynikają zarówno z działań umyślnych, jak i przypadkowych (warunki hydrometeorologiczne, mechaniczne itp.). Są to zagrożenia zależne i niezależne od człowieka np. środowiskowe, bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi, czy mienia. Pomimo podejmowania prób ograniczania ryzyka niebezpieczeństwa, niemożliwe jest jego całkowite wyeliminowanie. Pomocne mogą być wszelkiego rodzaju systemy bezpieczeństwa, alarmowe, ratunkowe, oraz działania legislacyjne i edukacyjne armatorów i załóg statków do działań obronnych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa transportu w basenie morza Bałtyckiego oraz podjęto próbę analizy stanu bezpieczeństwa na tym akwenie.
EN The maritime economy is particularly exposed to danger due to the environment of its operations. These risks result from deliberate actions, as well as incidental (hydrometeorological conditions, mechanical, etc.). These are the threat dependent and independent of human eg. environmental, safety health and life of humans or belongings. In spite of attempts to limit the risk of danger, it is impossible to completely eliminate it. May be helpful here all kinds of security systems, alarm, emergency, legislative and educational of ship owners and crews to the defense activities. The article presents some aspects of the state of transportation safety in the Baltic Sea Basin as well as undertaken the attempt to analyze the security state of this sea area.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo na morzu   transport morski   Morze Bałtyckie  
EN safety at sea   maritime transport   Baltic Sea  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 59--62
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
autor Caban, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, jacek.caban@up.lublin.pl
autor Porębska, E.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych
autor Sopoćko, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych
autor Droździel, P.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
autor Vrábel, J.
  • Uniwersytet w Žilinie, Fakulta Prevádzky a Ekonomiky Dopravy a Spojov, Katedra Cestnej a Mestskej Dopravy
autor Šarkan, B.
  • Uniwersytet w Žilinie, Fakulta Prevádzky a Ekonomiky Dopravy a Spojov, Katedra Cestnej a Mestskej Dopravy
Bibliografia
1. Annual report on shipping accidents in the Baltic Sea area during 2012. Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM).
2. Bogalecka M., Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Journal of Management and Finance 2012, nr 3/1, s. 574-584.
3. Chauvin C., Lardjane S., Morel G., Clostermann J.P., Langard B., Human and organisational factors in maritime accidents: Analysis of collisions at sea using the HFACS. Accident Analysis and Prevention 59, 2013, pp. 26-37.
4. Dyrcz Cz., Terroryzm początku XX wieku jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. AMW, Gdynia 2005.
5. Grzelakowski A.S., Rozwój transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 2010, nr 67, s. 73-88.
6. Hassler B., Global regimes, regional adaptation; environmental safety in Baltic Sea oil transportation. Maritime Policy Management 37, 2010, pp. 489-503.
7. Kopacz Z., Morgaś W., Urbański J.; Europejski System Monitoringu Ruchu Statków i Informacji. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 2007, nr 2 (169).
8. Łusznikow E.M., Ferlas Z., Bezpieczeństwo Żeglugi, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1999.
9. Marcjan K., Gucma L., Wykorzystanie analizy incydentów nawigacyjnych w celu oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na obszarach Morza Bałtyckiego o dużym zagęszczeniu ruchu statków. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2014, z. 102, s. 77-86.
10. Naus K., Możliwości wykorzystania Systemu Wymiany Bezpieczeństwa Żeglugi w zarządzaniu kryzysowym. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 2008, nr 4 (175).
11. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej. GUS, Warszawa-Szczecin 2014.
12. Szubrycht T., Rokiciński K., Gospodarka morska w świetle wybranych zagrożeń współczesnego świata. AMW, Gdynia 2006.
13. Wróbel K., Zintegrowane systemy bezpieczeństwa morskiego. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2009.
14. https://www.prs.pl/__files/parent57/wkladkasolas2104_15.pdf Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia Na Morzu, 1974 wraz z protokołem 1988.
15. http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/159.pdf European Maritime Safety Agency (EMSA), Quality Shipping, Safer Seas, Cleaner Oceans, Lisbon 2009.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ed4339aa-b0d7-42ee-b108-76c9b46c778d
Identyfikatory