Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ed2260a8-59d5-49b8-b290-e3ca07a43d42

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problematyka badań ankietowych w bazach lotnictwa wojskowego w kontekście występujących wybranych zagrożeń

Autorzy Judt, W.  Kiciński, M.  Bartoszewicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Main issues of questionnaire survey in a military aviation bases in a selected threats context
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem badań ankietowych wśród pracowników oraz żołnierzy zawodowych baz lotnictwa wojskowego (BLW). Charakterystyczną cechą przeprowadzonych badań jest fakt, iż zostały one przeprowadzone w kontekście występujących zagrożeń związanych z logistyką materiałów niebezpiecznych (materiałów wybuchowych – środków bojowych oraz paliw ciekłych do eksploatowanych, zróżnicowanych statków powietrznych) w BLW. Badania ankietowe przeprowadzono w czterech wybranych bazach (21, 23 i 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego oraz 33 Bazie Lotnictwa Transportowego). Autorzy finalnie przedstawili metodykę badań oraz główne problemy ich przeprowadzania.
EN Paper discussed a issues related with realizing a questionnaire survey for a civil workers and soldiers from military aviation bases. Characteristic feature of realized survey is a fact that research was realized in a threats context related with a dangerous materials logistics (explosives - fighting forces and liquid fuels for different airplanes) in military aviation bases. Questionnaire survey was realized in four selected military bases (21st, 23rd and 31st Tactical Air Base and 33rd Airlift Air Base). Authors finally presented methodology of research and main problems of their implementation.
Słowa kluczowe
PL badania ankietowe   baza lotnictwa wojskowego   logistyka   materiały niebezpieczne  
EN questionnaire survey   military aviation bases   dangerous materials   logistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 186--191, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Judt, W.
autor Kiciński, M.
  • Politechnika Poznań, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Systemów Transportowych
autor Bartoszewicz, J.
  • Politechnika Poznań, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Techniki Cieplnej
Bibliografia
1. Baranowska A., Czy łatwo być dowódcą? Polscy oficerowie w warunkach wojny asymetrycznej, W: Matis J., Bernikova Z. (red.) Materiały 5. Medzinárodná Vedecko - Odborná Konferencia 2015. Liptovský Mikuláş s. 49-59.
2. Baranowska A., Proces kształtowania się tożsamości w instytucji totalnej na przykładzie żołnierzy – mieszkańców obozu Babilon w Iraku, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2009, no. 3096, Socjologia XLV, s. 21-30.
3. Baranowska A., Wpływ nudy wojennej na osobowość żołnierza psycho-społeczne aspekty służby żołnierzy polskich poza granicami kraju. W: materiały konferencyjne: Medzinárodná Vedecko - Odborná Konferencia Sociálno-Psychologické Aspekty Utvárania Osobnosti Príslušníkov Ozbrojených Síl, Bezpečnostných a Záchranných Zborov. Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 22.-23. október 2015.
4. Baranowska A., Wpływ służby poza granicami kraju na jakość życia rodziny wojskowej – Casus Polski, W: Martinská M., Sipko A. (red.) "Sučasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka", Liptovský Mikuláš, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2014.
5. Bartoszewicz J., Kiciński M., Nygard A., Specyfika gospodarki paliwami w bazach lotnictwa wojskowego (BLW), W: Katarzyna Szramowiat K., Sornek K., Rzepka K.(red.), Energia i paliwa 2015, Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kraków 2016, s. 7-14.
6. Chojnacki W., Problemy psychospołeczne żołnierzy i weteranów wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw. „ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS” 2008, no 3079, Socjologia XLIV, s. 283-296.
7. Ćwiertnia E., Poczucie zagrożenia przestępczością w ujęciu koncepcji późnej nowoczesności, Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, nr 16, s. 97-106.
8. Duran M.A., Bayramilk H., Erkenekli M., Applicability of the Turkish Armed Forces Personality Inventory in the Recruitment and Selection of Students, „Paripex – Indian Journal of Re-search” 2015 vol. 4, no. 6, s. 424-426.
9. http://aviateam.pl (dostęp 20.10.2017).
10. http://www.digart.pl (dostęp 20.10.2017).
11. http://www.polska-zbrojna.pl (dostęp 20.10.2017).
12. http://www.samolotypolskie.pl (dostęp 20.10.2017).
13. http://www.wzl1.mil.pl (dostęp 20.10.2017).
14. Janeba-Bartoszewicz E., Kiciński M., Rojewski A. M., Risk of hydrazine usage at civil airports, “Journal of Mechanical and Transport Engineering” 2017, vol. 69, no. 2, s. 13-22.
15. Krzemińska A., Społeczne aspekty udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach i operacjach poza granicami kraju (cz. I), „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2016, nr 1 (17), s. 107-124.
16. Krzemińska A., System opieki nad weteranmi w Stanach Zjednoczonych, Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2017, nr 2 (22), s. 63-86.
17. Mamcarz P., Mamcarz I., Suchocka L., Psychologiczne konsekwencje poczucia zagrożenia doświadczanego w sytuacji pracy, „Acta Universitatis Lodziensis, Polia Psychologica” 2012, no. 16, s. 13-33.
18. Mańkowski R., Nyszk Ł., Sztuka wojenna – sztuką intelektu prowadzenia operacji wojskowych., wykorzystania zasobów informatycznych oraz jakości potencjału logistycznego wojsk, Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2017, nr 2 (22), s. 122-137.
19. Praca zbiorowa, Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
20. Satkowski W., Gospodarka materiałami niebezpiecznymi w bazach lotnictwa wojskowego w zmiennych warunkach działania, rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Poznań 2016.
21. Satkowski W., Kiciński M., Bartoszewicz J., Analiza problematyki logistyki w bazach lotnictwa wojskowego - transport i magazynowanie paliw lotniczych, „Logistyka” 2015, nr 3, s. 4300-4309.
22. Satkowski W., Kiciński M., Bartoszewicz J., Analysis of the location of the explosion zones under military airport, “Journal of Mechanical and Transport Engineering” 2015, vol. 67, no. 3, s. 31-40.
23. Solunchevski M., Dimovska-Kotevska M., Modern approach in providing human resources in the army of Republic of Macedonia. “Political and Juridical Research” 2015, vol. XXXIX/1, s. 88-98.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ed2260a8-59d5-49b8-b290-e3ca07a43d42
Identyfikatory