Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ed033f4f-14e2-44f8-8fc8-3bbbfd6108ab

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Instrumenty prawne odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód. Cz. III

Autorzy Sobota, M.  Budny, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal instruments of administration liability in enviromeental protection, specialy including wather protection. Part III
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy odpowiedzialności administracyjnej i jej instrumentach prawnych w gospodarce wodnej. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i gospodarce wód posługuje się instrumentami prawnymi, które mają znaczenie w racjonalnym gospodarowaniu i zrównoważonym rozwoju. Praca jest zestawieniem poszczególnych instrumentów prawnych w odpowiedzialności administracyjnej, które pełnią funkcje w ochronie zasobów wodnych oraz dokonaniem ich oceny.
EN This dissertation has character of a review and tells about administration liability and also about its legal instruments by water economy. Liability in environmental protection and water economics make use of legal instruments, which are of importance for water source protection and sustainable development. This master’s thesis is a list of legal instruments in administration liability, which have a role in water resources protection and it achieve an estimation.
Słowa kluczowe
PL prawo wodne   odpowiedzialność prawna   administracja   instrumenty prawne  
EN water law   liability   administration   legal instruments  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2014
Tom Nr 8
Strony 319--324
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Sobota, M.
  • Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształcenia Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, marcin.sobota@up.wroc.pl
autor Budny, A.
  • Instytut Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
Bibliografia
[1] Ciechanowicz J., Prawo ochrony środowiska, Koszalin 1995, s. 224 i in.
[2] Dunaj B. (red.), Słownik współczesny języka polskiego, Warszawa 1996, s. 324.
[3] Erechemla A., Rola wybranych instrumentów prawa ochrony środowiska w zapewnieniu bezpieczeństwa walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów przyrodniczo cennych, IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”, Nozdrzec 20-21 kwietnia 2007.
[4] Fiedor B. [w:] B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa 2002, s. 321.
[5] Kuczera M., Gospodarka wodna - aspekty prawne, Poradnik Gospodarski 2009, nr 4, s. 34-35.
[6] Łuczak P., Prawo wodne: nowy podział obowiązków, Top Agrar Polska 1/2002, s 28-29.
[7] Organization for Economic Cooperation and Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
[8] Osuch-Chacińska L., Pełda-Sypuła M., Prawo wodne, kompetencje wynikające z reformy ustrojowej państwa oraz uwagi związane z orzecznictwem administracyjnym w gospodarce wodnej, Gospodarka Wodna 1999, nr 9, s. 304-305.
[9] Osuch-Chacińska L., Pełda-Sypuła M., Prawo wodne, uwagi związane z orzecznictwem administracyjnym w gospodarce wodnej, Gospodarka Wodna 2000, nr 8, s. 288-291. Przegląd wybranych instrumentów ochrony środowiska, Prawo i Środowisko, nr 4 z 2005 r.
[10] Rotko J. (pod red.), Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002.
[11] Rotko J., Prawne uwarunkowania melioracji wodnej”, Woda-Środowisko-Obszary wiejskie 2003, t. 3, z. 2 (8), s. 143-155.
[12] Rotko J., Uwarunkowania działalności branży wodno-melioracyjnej w świetle ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 2004, tom 47, nr 2, s. 90-95.
[13] Rutkowska B., Orzecznictwo NSA - kary pieniężne, Gospodarka Wodna 1999, nr 8, s. 272-276.
[14] Study on the Economic and Environmental Implications of the Use of Environmental Taxes and Charges in the European Union and its Member States - Final Report, http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/environ-mental_taxes.htm (1.06.2011).
[15] Surowiec S., Nowe prawo wodne, zagadnienia wybrane. Prawo własności wody i jego ograniczenia, Gospodarka Wodna nr 6/2002, s. 228-230.
[16] Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2001, s. 746.
[17] Trybała M., Gospodarka wodna w rolnictwie, Warszawa 1996, s. 34.
[18] Ramowa Dyrektywa Wodna UE 2000/68/EC.
[19] Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).
[20] Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 z późn. zm.).
[21] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
[22] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
[23] Wyrok WSA Gdańsk z 2009-01-15 II SA/Gd 550/08 Legalis.
[24] Wyrok WSA Warszawa z 2008-08-13 VII SA/Wa 782/08, Legalis.
[25] Wyrok WSA Warszawa z 2010-02-24 IV SA/Wa 693/07, Legalis.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ed033f4f-14e2-44f8-8fc8-3bbbfd6108ab
Identyfikatory