Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ecf234d1-c033-4443-95b1-451788678c09

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Propozycja wymagań dla prognozowania ruchu w krajowym systemie zarządzania ruchem

Autorzy Dybicz, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Traffic forecasts requirements proposal for the national traffic management systems
Konferencja Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (15-16.11.2012 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Jednym z głównych przedsięwzięć, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zrealizować w najbliższych latach jest budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). Systemem tym zostaną objęte wszystkie autostrady i drogi ekspresowe oraz pozostałe drogi krajowe, które są objęte system elektronicznego poboru opłat. Jednym z głównych zadań systemu będzie wykonywanie zarządzania ruchem w trybie on-line na potrzeby którego będą wykonywane krótkoterminowe prognoz warunków ruchu w sieci drogowej. W artykule opisano i scharakteryzowano dylematy towarzyszące procesowi opracowywania wymagań w zakresie analizowania i prognozowania ruchu przed przyszłymi wykonawcami Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Przedstawiono również końcową wersję opracowanych wymagań.
EN One of the major projects that the GDDKiA intends to implement in the coming years is the construction of the National Traffic Management System (KSZR). This system will be implemented on all motorways and expressways and other roads that are included in the electronic toll collection system. One of the main functions of the system will be execution of on-line traffic management. For that main purpose there will be a need for constant short-term traffic forecasts preparations. The dilemmas associated with the process of requirements preparation for analysis and forecasting in the National Traffic Management System have been described and characterized in the paper. The final version of developed requirements has been also given.
Słowa kluczowe
PL modelowanie ruchu   prognozowanie ruchu   zarządzanie ruchem  
EN traffic modelling   traffic forecasts   traffic management  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2012
Tom Nr 1(97)
Strony 41--53
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Dybicz, T.
  • Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, 00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16, tel. +48 22 234 629, T.Dybicz@il.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Prezentacja: “Krajowy System Zarządzania Ruchem”. GDDKiA, luty 2012.
[2] Warunki techniczne dostaw dla stacji drogowych E N T W U R F TLS 2010. Federalny Urząd ds. Drogownictwa (BASt), Bergisch.
[3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. z dnia 12 października 2002 r.
[4] RWVA: Richtlinien für Wechselverkehrszeichenanlagen an Bundesfernstraßen; Verkehrsblatt-Dokument Nr. B 6740. Verkehrsbl.-Verlag, 1997.
[5] RWVZ. Richtlinien für Wechselverkehrszeichen an Bundesfernstraßen Verkehrsblatt-Dokument; B 6738. Verkehrsblatt-Verlag, 1997.
[6] Budowa oraz zastosowania Krajowego Modelu Ruchu (2005). GDDKiA 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ecf234d1-c033-4443-95b1-451788678c09
Identyfikatory