Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ecb4e56d-4046-4284-93e0-80fc598b99f8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Udział energetyki odnawialanej w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce

Autorzy Łukasik, Z.  Kozyra, J.  Kuśmińska, – Fijałkowska A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Participation of renewable energy in production electricity in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikacja zawiera krajowe bilanse i dane statystyczne dotyczące ilości i mocy odnawialnych źródeł energii, jak również informacje o wielkości produkcji energii elektrycznej uzyskanych ze źródeł pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Autorzy tej publikacji porównali wyniki wykorzystania OZE w Polsce z danymi wybranych krajów Unii Europejskiej. Artykuł zawiera również analizę i oceną wykonania dyrektywy 2009/28/WE przez państwa członkowskie, która zobowiązuje do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.
EN The publication includes national balance sheets and statistical data concerning the number and power of renewable energy sources, as well as information about the amount of energy produced from sources working in the National Power System. The authors of this publication compared the results of the use of renewable energy in Poland with the data selected countries of the European Union. The article contains an analysis and assessment of the implementation of Directive 2009/28/EC by Member States, which is committed to provide a certain share of energy from renewable sources in gross final energy consumption.
Słowa kluczowe
PL energia odnawialna   polityka energetyczna   energia elektryczna  
EN renewable energy   energy policy   electricity  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 308--313
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Kozyra, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Kuśmińska, – Fijałkowska A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015. Dziennik Ustaw 2015 poz. 478. Warszawa 3 kwietnia 2015.
2. Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Minister Gospodarki. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010. Warszawa 2010.
3. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Minister Gospodarki. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. Warszawa 2009.
4. Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny GUS Warszawa 2015.
5. Aming High Rewarding Ambition in Wind Energy - A raport by the European Wind Energy Association - November 2015.
6. European Commission Fact Sheet - Renewable Energy Progress Report. Brussels 16 June 2015.
7. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A.: „Production of electric energy from renewable energy sources in the national power system”. Maintenance Problems 2/2016(102) ISSN 1232-9312, Scientific quarterly of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute (ITeE- PIB)(2016).
8. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A.: „Efektywne ograniczanie zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych”. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015, 2702-2706 (2015).
9. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A.: „Perspectives and Production of Electricity from Renewable Energy Sources in Poland”. SDEWES 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 27IX-2X 2015, Dubrovnik Croatia. Book of Abstracts (2015).
10. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J.: „Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles”. Przegląd Elektrotechniczny 12/2015.
11. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J.: „Eco-friendly technology to reduce CO2 emissions of passenger cars based on innovative solutions”. Przegląd Elektrotechniczny 8/2016.
12. Kozyra J.: „Monitorowanie i diagnozowanie uszkodzeń w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej”. Logistyka 3/2015.
13. Kozyra J.: „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce”. ISBN 978-83-267-1. Instytut Technologii i Eksploatacji – PIB Radom 2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ecb4e56d-4046-4284-93e0-80fc598b99f8
Identyfikatory