Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ec47daee-2adc-43c3-8ae8-38f274abf79a

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Rozdział powietrza w krytych basenach pływackich dla układu centralnego i zdecentralizowanego

Autorzy Ratajczak, K.  Szczechowiak, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Air distribution system for indoor swimming pools in central and decentralized ventilation system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono charakterystyki układów wentylacyjnych centralnych i zdecentralizowanych (strefowych) dla hali basenu krytego. Omówiono dobór parametrów powietrza nawiewanego w zależności od projektowanego rozdziału powietrza w hali basenowej oraz układy zabezpieczające przegrody zewnętrzne przed wykraplaniem się wilgoci na ich powierzchni w aspekcie zużycia energii. Na podstawie analiz wyciągnięto wnioski o celowości stosowania układów zdecentralizowanych wraz z wyszczególnieniem ich wad i zalet pod względem energooszczędności oraz komfortu użytkowników pływalni.
EN The article presents the characteristics of central and decentralized ventilation systems for the indoor pool hall. The choice of parameters of the supply air, depending on the designed air distribution in the pool hall and the restraint systems for envelope of the building providing the surface from moisture condensation in terms of energy consumption are discussed. Based on the above analysis conclusions about the advisability of the use of decentralized systems with the specification of the advantages and disadvantages of such systems in terms of energy efficiency were drawn, as well as in terms of users comfort in swimming pool.
Słowa kluczowe
PL powietrze   wentylacja basenów   baseny kryte   wentylacja  
EN air distribution   indoor swimming pool   ventilation  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2015
Tom Nr 1-2
Strony 16--18
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Ratajczak, K.
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
autor Szczechowiak, E.
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
Bibliografia
1. Sabiniak H.G., Pietras M., Systemy organizacji wymiany powietrza w halach basenowych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 9/2005.
2. Kolaszewski A., Więcek K. System klimatyzacji hal basenowych, „Instal” nr 3/2008.
3. Wnukowicz Z., Tendencje w projektowaniu i budowie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla hal basenowych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 7/2007.
4. Wnukowicz Z., Porównanie urządzeń klimatyzacyjnych stosowanych dla hal basenowych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 3/2004.
5. Ratajczak K.,Szczechowiak E., Energy Efficient HVAC System in the Indoor Swimming Pool Facilities, CLIMA 2013, Proceedings of 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC „Energy Efficient, Smart and Healthy Building”, 16–19.06.2013, Praha.
6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
7. Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, www.mir.gov.pl.
8. Ratajczak K., Szczechowiak E., Wpływ przepływu powietrza na parowanie i straty konwekcyjne w krytych basenach kąpielowych, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” nr 4/2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ec47daee-2adc-43c3-8ae8-38f274abf79a
Identyfikatory