Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ec460bee-8aba-4a97-ad7a-fa5028f65444

Czasopismo

Wiadomości Górnicze

Tytuł artykułu

Spółki surowcowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy Gliszczyński, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Natural resources companies on Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane informacje o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Scharakteryzowano strukturę i podmioty giełdowego rynku surowcowego. Dokonano syntetycznej analizy ekonomiczno-rynkowej spółek notowanych na tym rynku w zakresie kształtowania się indeksu WIG-surowce, cen akcji i czynników je kształtujących oraz wybranych wskaźników wyceny porównawczej spółek. Oceniono rentowność inwestowania w akcje spółek surowcowych. Sformułowano wnioski z analiz.
EN The article presents selected information on the Warsaw Stock Exchange. The structure and actors of the exchange market of raw materials were described. Synthetic economic and market analysis was made of companies listed on the market in relation with the development of WIG-raw materials index, prices of shares and factors influencing them, as well as selected indicators of valuation of the companies. Profitability of investing in the stocks of natural resources companies was rated. The conclusions from this analysis were formulated.
Słowa kluczowe
PL rentowność   inwestowanie   spółka surowcowa  
EN profitability   investing   natural resources company  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Wiadomości Górnicze
Rocznik 2017
Tom R. 68, nr 1
Strony 36--47
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Gliszczyński, G.
Bibliografia
1. Bluszcz A., Kijewska A.: Koszt kapitału a wartość spółki górniczej. Wiadomości Górnicze 2014. nr 2
2. Grudziński Z.: Reprezentacja polskich firm z branży paliwowo-energetycznej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przegląd Górniczy 2010, nr 7-8
3. Grudziński Z.: Spółki sektora paliwowo-energetycznego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Przegląd Górniczy 2016, nr 5
4. Jagielnicki A.: Inwestycje giełdowe. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010
5. Paździor A.: Zarządzanie wartością współczesnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2015
6. Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej? Praca zbiorowa ekspertów BDO. Difin, Warszawa 2008
7. Analiza fundamentalna. Wig-Press, Warszawa 1997
8. Sierpińska M.: Pomiar wartości dla akcjonariuszy jako element systemu zarządzania przez wartość. [W:] Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową. Pod red. M. Sierpińskiej. Wydawnictwo Akademii Gómiczo-Hutniczej, Kraków 2007
9. Sierpińska M., Bąk P.: Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2013, nr 1
10. Sierpińska M., Kustra A.: Emisja obligacji zwykłych jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Wiadomości Górnicze 2010, nr 1, s. 35-40
11. Socha J.: Rynek - giełda - inwestycje. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa 2001
12. Zaremba A.: Giełda. Podstawy inwestowania. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014
13. https://www.gpw.pl/historia
14. https://www.gpw.pl/opisy_indeksow
15. www.biznesradar.pl
16. www.money.pl
17. www.parkiet.com
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ec460bee-8aba-4a97-ad7a-fa5028f65444
Identyfikatory