Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ec449343-01d1-487c-bd9d-44f96cd2ced1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy autobusu

Autorzy Woźny, A.  Saja, P.  Pacana, A.  Dobosz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of occupational risk on the bus driver post
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z ogólnym podejściem do ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy. § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 j.t. z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje ryzyko zawodowe. Jednakże to od pracodawcy zależy, w jaki sposób określi ryzyko dla stanowiska pracy. Artykuł zwraca uwagę na specyfikę pracy na stanowisku kierowcy autobusu. Środowisko pracy kierowcy autobusu może być bardzo zróżnicowane i zależne od obszaru wykonywania pracy: trasy miejskie i miejsko-wiejskie, trasy międzymiastowe, trasy międzynarodowe. Wyszczególnienie obszaru wykonywania pracy ma kluczowe znaczenie dla ryzyka zawodowego. Analiza jakościowa wybranych zagrożeń została przeprowadzona wg metody RISK SCORE. Artykuł zwraca uwagę na różnice w zagrożeniach, ekspozycji i skutkach, jakie występują w przypadku indywidualnego podejścia do ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy autobusu.
EN The aim of this article is to present the issues related to the overall approach to occupational risk for a driver. § 2 point 7 of the Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of 26 September 1997 (JOL 2003 No. 169, item 1650 later amended) on the general safety regulations defines an occupational hazard. However, it is the employer who decides how to determine the risk to jobs. The article pays attention to the specifics of the work as a bus driver. The bus driver's working environment can be very varied and depends on the area of work: urban and rural-urban routes, intercity routes, and international routes. Specification of the area of work is vital for professional risk. The qualitative analysis of occupational risk has been performed according to the RISK SCORE method. The article pays attention to the fundamental differences in the hazard, exposure and effects that occur in the case of an individual approach to occupational risk of the bus driver.
Słowa kluczowe
PL ryzyko zawodowe   kierowca autobusu   ocena ryzyka zawodowego   środowisko pracy kierowcy  
EN occupational risk   bus driver   assessment of occupational risk   driver’s working environment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 488--492
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Woźny, A.
autor Saja, P.
autor Pacana, A.
autor Dobosz, M.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 j.t. z poźn. zm.).
2. Woźny A., Dobosz M., Podstawowa dokumentacja służb BHP, INDYGO, Rzeszów 2014.
3. Pacana A., Audity systemów zarządzania bhp, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 208 z poźn. zm).
5. Woźny A., Pacana A., Ocena ryzyka zawodowego. Teoria i przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.
6. http://www.kmk.krakow.pl/ [15.03.2016 r.].
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ec449343-01d1-487c-bd9d-44f96cd2ced1
Identyfikatory