Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ec399449-dc19-4e78-b4bc-55435dae27c9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania wpływu obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne żeliw ADI zawierających Ni, Mn, Mo, Cu w aspekcie ich zastosowania na koła łańcuchowe przenośników zgrzebłowych

Autorzy Wieczorek, A. N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studies on the impact of heat treatment on mechanical properties of ADIs containing Ni, Mn, Mo, Cu in terms of their use in chain wheels for armoured face conveyors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu temperatury hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne 4 rodzajów stopowych żeliw ADI zawierających Ni, Mn, Mo i Cu. W pracy, na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem temperatury hartowania izotermicznego zmniejsza się wytrzymałość mechaniczna odlewów i twardość powierzchni. Zależność ta wynika najprawdopodobniej ze wzrostu zawartości wysokowęglowego austenitu wraz ze zwiększeniem temperatury ausferytyzacji. Zaobserwowano także, że wraz ze zwiększeniem udziału austenitu dochodzi do zwiększenia właściwości plastycznych badanych odlewów. Wyznaczone dla żeliw ADI wartości parametrów wytrzymałościowych są zbliżone lub przewyższają wartości materiałów dotychczas stosowanych na koła łańcuchowe przenośników zgrzebłowych. Z uwagi na wysoką odporność na zużycie ścierne, żeliwa ausferrytyczne mogą być materiałem zapewniającym zwiększenie trwałości ekploatacyjnej elementów napędowych przenośników.
EN The paper presents results of the studies on the impact of the austempering temperature on mechanical properties of ADIs containing Ni, Mn, Mo, Cu. Based on the measurements, it has been found that along with an increase in the austempering temperature the mechanical strength of castings and the hardness of the surface decrease. This dependBence probably results from an increase in the content of high-carbon austenite along with an increase in the austempering temperature. It has also been observed that along with an increase in the content of austenite the plastic properties of the castings tested also increases. The values of the strength parameters determined for the ADIs are similar to the values characterizing the materials used so far in chain.
Słowa kluczowe
PL żeliwo   ADI   koło łańcuchowe  
EN cast iron   ADI   chain wheel  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1211--1214
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wieczorek, A. N.
Bibliografia
1. Burdzik R., Folęga P., Łazarz B., Stanik Z., Warczek J., Analysis of the impact of surface layer parameters on wear intensity of frictional couples, Archives of Metallurgy and Materials 57(4), 2012, 987-993.
2. Wieczorek A.N.: Designing machinery and equipment in accordance with the principle of sustainable development. Management Systems in Production Engineering No 1(17), s. 28-34, 2015.
3. Hayrynen K.L., Keough J.R.: Wear Properties of Austempered Ductile Cast Irons, AFS Transactions, No. 187, 2005, 1-10.
4. Hayrynen K.L., Keough J.R., Pioszak G. L.: Designing with Austempered Ductile Iron, AFS Transactions, 2010, 1-15.
5. Aranzabal J., Guitierrez I., Rodriguez-Ibabe J.M., Urcola, J.J.: Influence of the amount and morphology of retained austenite on the mechanical properties of an austempered ductile iron, Metallurgical and Materials Transactions A, 1997, vol. 28A, 1143–1156.
6. Schissler J.M., Brenot P., Chobaut J.P.: Abrasive Wear Resistance of Austempered Ductile Iron at Room Temperature, Mater. Sci. Tech., No. 5, 1987, 71–77.
7. Owhadi A., Hedjazi J., Davami P.: „Wear Behavior of 1.5Mn Austempered Ductile Iron”, Mater. Sci. Tech., No. 14, 1998, pp. 245-250.
8. Myszka D., Wieczorek A.N., An assessment of the applicability of austempered ductile iron containing Mo and Ni for mining machines parts , Archives of Metallurgy and Materials, 2013,vol. 58/3, 967–970.
9. Myszka D., Wieczorek A.N.: Studying the effect of wear caused by corundum abrasive material on the properties and microstructure of austempered ductile iron with additions of Cu and Ni , Inżynieria Materiałowa, 2013, 4/194, 332–335.
10. Wieczorek A.N.: Eksploatacyjnie zorientowana metoda badania zużycia bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych. TEMAG 2014. XXII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 22-24 października 2014. Biblioteka TE-MAG ; vol. 22, 2013, s. 277-285.
11. Wieczorek A.N., Polis W.: Operation-oriented method for testing the abrasive wear of mining chain wheels in the conditions of the combined action of destructive factors. Management Systems in Production Engineering No 3(19), s. 175-178, 2015.
12. Guzik E. Procesy uszlachetniania żeliwa. Wybrane zagadnienia. Archiwum Odlewnictwa. Monografia 1M, 2001.
13. Dymski S., Trepczyńska-Łent M., Ławrynowicz Z. „Badania wpływu temperatury hartowania na udział austenitu w osnowie żeliwa ADI”. Archiwum Odlewnictwa 6, Nr 21, 2006, s. 125-134.
14. Dziadur W. „Wpływ ilości i morfologii austenitu nieprzemienionego na własności mechaniczne sferoidalnego żeliwa o osnowie bainitycznej (ADI)”. Materiały Konferencyjne 11th International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering, p. 179-182.
Uwagi
PL Praca zrealizowana w ramach projektu „Innowacyjna technologia produkcji elementów cięgnowych systemów transportowych wykorzystująca materiały lane” nr POIG.01.04.00-24-100/11.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ec399449-dc19-4e78-b4bc-55435dae27c9
Identyfikatory