Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ec0d11e9-c3f6-4f52-8282-e568353e8d59

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Zmiany toksyczności gleby wywołanej obecnością niklu i substancji ropopochodnych w procesach fitoremediacyjnych

Autorzy Kluk, D.  Steliga, T.  Jakubowicz, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Changes in soil toxicity induced by the presence of nickel and petroleum-derived substances in phytoremediation processes
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z oczyszczaniem gleb skażonych niklem i substancjami ropopochodnymi. Do oczyszczania gleby skażonej wytypowano technologię opartą na procesie fitoremediacji wykorzystującej aktywność roślin z grupy hiperakumulatorów i naftofitów do pobierania zanieczyszczeń przez system korzeniowy. Na podstawie badań laboratoryjnych określono zarówno wpływ rodzaju fitoremedianta, jak i obecność substancji ropopochodnych na proces oczyszczania gleby zanieczyszczonej niklem. Oczyszczaną glebę badano pod kątem toksykologicznym wykorzystując mikrobiotesty typu ToxKit. Po zakończeniu 6-miesięcznego procesu fitoremediacji wykonano analizę chemiczną materiału roślinnego celem określenia zawartości niklu w części naziemnej i korzeniu wytypowanych do badań fitoremediantów. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące zagadnień związanych z zastosowaniem fitoremediacji w procesie oczyszczania skażonych gleb w zależności od stężenia i rodzaju substancji toksycznej.
EN The article discusses issues related to cleaning of soils contaminated with nickel and petroleum-derived. Technology based on phytoremediation process that exploits activity of plants from the group of hyperaccumulators and petroleum-resistant plants was selected to clean soil. The impact of plants used for phytoremediation type and the presence of petroleum-derived on soil cleaning process was determinated based on laboratory tests. This task requires the use of research methods such as physiochemical analysis and soil toxicological studies that utilize Toxkit Microbiotests. Biomass chemical analysis in order to determine the nickel content in the aerial parts and roots was performed at the end of 6-month process. Based on the obtained results conclusions related to the application of phytoremediation in soil remediation cleaning process depending on the concentration of toxic substance were edited.
Słowa kluczowe
PL procesy fitoremediacyjne   skażenie gleb   toksyczność  
EN phytoremediation processes   soils contamination   toxicity  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 681--686
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kluk, D.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Steliga, T.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Jakubowicz, P.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Steliga T. – Badania przemysłowe biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w odpadzie z dołu urobkowego. Przegląd Górniczy 2011, nr 12, ss. 107 – 122.
[2] Ahn D.W., Kim S.S., Han S.J., Kim B.I. – Characteristics of Electrokinetic Remediation of Unsaturated Soil Contaminated By Heavy Metals – I: Experimental Study. The International Society of Offshore and Polar Engineers 2010, vol. 20, nr 2, pp. 1053 – 5381.
[3] Gmitrzuk N. – Wpływ roślinności na rozkład substancji ropopochodnych – potencjalne możliwości w podczyszczaniu wód opadowych. Część II. Wyniki badań dotyczących wpływu roślin na mikroorganizmy rozkładające substancje ropopochodne – przegląd literatury. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2012, 52.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ec0d11e9-c3f6-4f52-8282-e568353e8d59
Identyfikatory