Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ebe15bbf-7282-491b-883b-7970fc5edef0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój w transporcie technologii międzygałęziowych sprzyjających ochronie środowiska i gospodarce turystycznej

Autorzy Sawicki, B.  Borowicz, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technology development in transport foster inter-environmental protection and tourism
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W opracowaniu zwrócono uwagę na udział gospodarki transportowej w zanieczyszczaniu środowiska i potrzebę innowacyjnego podejścia w tym względzie. Podkreślono jednak rolę transportu w gospodarce narodowej, a w tym także w gospodarce turystycznej. Omówiono każdą z gałęzi transportowych podkreślając mocne i słabe strony. Podkreślono konieczność zwiększenia innowacyjności krajowej gospodarki transportowej poprzez rozwój technologii międzygałęziowych sprzyjających zarówno ekonomice transportu jak i rozwojowi zrównoważonemu. Podano także przykłady dobrej jak i złej realizacji tych zadań w nowym systemie transportowym. Podkreślono, że jedyną alternatywą krajowego transportu jest tylko jego systematyczny i kompleksowy rozwój.
EN The study highlights the economic contribution of pollution transport and the need for innovative approaches in his regard. However, emphasized the role of transport in the national economy, including the tourism economy. Discussion of each of the branches of transport highlighting strengths and weaknesses. Emphasized the need to increase the innovation of the national economy through the development of transport technology, both inter-friendly transport economics and sustainable development. It also provides examples of good and bad execution of these tasks in the new transport system. It was stressed that the only alternative to national transport only the systematic and comprehensive development.
Słowa kluczowe
PL ochrona środowiska   transport   turystyka  
EN environmental protection   transport   tourism  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2315--2322
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sawicki, B.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji w Lublinie
autor Borowicz, S.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Zakład Marketingu i Logistyki
Bibliografia
1. Ambroziak T., Pyza D., Problematyka wykorzystania różnych form transportu w aspekcie zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej. Logistyka Nr 4, 2011.
2. Bałaban A., Konstytucyjna ochrona środowiska naturalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego-Roczniki Prawnicze Nr 6, 1966.
3. Bedyński P., Konkurencja międzygałęziowa na polskim rynku transportowym. Rynek kolejowy Nr 2, 2011.
4. European Road Transport Research Advisory Concil. ERTRAC Road Transport Scenario 2030 t. “Road to implementation”, 2011.
5. Główny Urząd Statystyczny. Ochrona Środowiska, 2011.
6. Głuszko T., Lądowo-morskie łańcuchy transportowe w Polityce Unii Europejskiej. Wyd. Kreos, Szczecin 2004.
7. Inda-Rezler K., Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
8. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
9. Komisja Wspólnot Europejskich. Biała Księga - Europejska Polityka Transportowa, 2010.
10. Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
11. Łazarek R., Ekonomika turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
12. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu. WKiŁ, Warszawa 2002.
13. Panasiuk P., Gospodarka turystyczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
14. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
15. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
16. Schnell O., INTERCONNECT case study-Karlsruhe Tramtain, http://www.trinapier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_karlsruche_tamtan_V2.pps.
17. Tomanek R., Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ebe15bbf-7282-491b-883b-7970fc5edef0
Identyfikatory