Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eb9fc35f-b0d2-4595-af0a-1e3e1b645b70

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane kolizje statków i ich skutki

Autorzy Herdzik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chosen ships’ collisions and their consequences
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono problem poważnych skutków wynikających z kolizji statków. Dzięki nowoczesnym technikom kontroli ruchu statków, obszarów rozgraniczenia ruchu, stosowaniu systemów antykolizyjnych itp. udaje się utrzymywać liczbę wypadków morskich na podobnym poziomie w poszczególnych latach mimo wzrastającego natężenia ruchu statków. W artykule skupiono się na wybranych kolizjach statków między sobą oraz kolizjach statków z infrastrukturą brzegową lub portową wskazując na poważne skutki tych zdarzeń dla statków, infrastruktury i środowiska naturalnego. Postawiono pytanie, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, czy można było uniknąć przedstawionego zdarzenia. Próbuje się znaleźć metody, które zmniejszyłyby ryzyko takich zdarzeń. Jedną z nich jest zobrazowanie na mapie elektronicznej położenia statku (nie tylko jego punktu ciężkości, ale także rozmiarów, kształtu kadłuba i jego zorientowania) i innych obiektów znajdujących się w pobliżu wraz z dynamiką ruchu obiektów. Pozwala to analizę i predykcję, jaka może być sytuacja położenia statku w najbliższej przyszłości. Dzięki temu mamy pewne szanse na podjęcie działań, które pozwolą na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji lub zmniejszenie skutków kolizji.
EN Paper discussed the problem of ships’ collisions and consequences. Due to implementation the vessel traffic control systems (VTS), area of traffic separation, anti-collision systems etc. the number of marine accidents is stable in situation of increased vessel traffic. It was discussed the impact of chosen ships’ collisions on shore and port infrastructure and their environment. It was given the question with no explicit answer, was it possible to avoid such accident. It was tried to find out the methods to minimize the risk of collision. The vessel position displays on electronic chart (not only the centre of gravity but the shape of hull and its orientation) and other objects situated nearby and dynamics of objects’ motion. It allows for prediction where the vessel will be situated in the future. We have some chances to avoid dangerous situations or to minimize the impact of vessels’ collisions.
Słowa kluczowe
PL żegluga morska   wypadki na morzu   unikanie kolizji na morzu   bezpieczeństwo na morzu   bezpieczeństwo transportu morskiego  
EN sea navigation   collision at sea   accidents at sea   collision avoidance at sea   safety at sea   maritime safety   safety in maritime transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 68--73
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., il., mapa, wykr.
Twórcy
autor Herdzik, J.
Bibliografia
1. Herdzik J., Zdarzenia wypadkowe na morzu i ich główne przyczyny, Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2016, nr 10.
2. http://gcaptain.com/disaster-at-sea-photos-of-maritime-destruction/
3. US Coast Guard/wikimedia.org
4. www.marineinsight.com/marine-safety/12-types-of-maritime-accidents/
5. Herdzik J., Zatonięcie holownika Kuguar – stadium przypadku, Logistyka 4/2015 str. 7539-7545.
6. http://www.cargolaw.com/2007nightmare_safmarine.html
7. Dolman S., Vessel collisions and cetaceans: what happens when they don’t miss the boat, Whale and Dolphin Conservation Society, 2006.
8. http://exportlogisticsguide.com/cargo-ships-collide-off-mumbai/
9. https://www.vesselfinder.com/news/1725-VIDEO-Chemical-Tanker-Suffers-Major-Fire-Following-Collision-with-Car-Carrier-off-Busan
10. http://www.cruiselawnews.com/articles/collisions/
11. http://www.admiraltylaw.com/grouped_summaries.php?topic=6
12. Safety and Shipping 1912-2012, From Titanic to Costa Concordia, Allianz 2012.
13. Annual Report on shipping accidents in the Baltic Sea in 2012, Baltic Marine Environment Protection Commission, 2013. www.helcom.fi/action-areas/shipping/
14. Annual Report 2011-2012, ECSA 2013, www.ecsa.eu
15. Maritime Accident Review 2007, EMSA 2008.
16. Maritime Accident Review 2010, EMSA 2011.
17. Annual Reports and Accounts 2011-2012, Maritime and Coastguard Agency MCA, © Crown Copyright 2012.
18. Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2014, EMSA 2015.
19. Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2015, EMSA 2016.
20. Statistical Summary Marine Occurrences 2013, Transportation Safety Board of Canada, 2014.
21. Duda D., i inni, A post-inspection analysis of the current problems diagnosed on fishing vessels aiming at improving shipping safety, Zeszyty Naukowe, Akademia Marynarki Wojennej nr 2(193), 2013,
22. Finnish Annual Maritime Safety Review 2013, 2014.
23. Safety Digest Lessons from Marine Accident Reports, Marine Accident Investigation Branch (MAIB).
24. Herdzik J., Raportowanie i analiza raportów zdarzeń wypadkowych ze statków z systemami dynamicznego pozycjonowania, Logistyka nr 6/2013.
25. Herdzik J., Analiza skutków wybranych wypadków na morzu jako zagrożeń utrudniających akcje ratownicze, Logistyka nr 4/2014, str. 419-429.
26. Semenov J. N., Bezpieczeństwo pracy marynarzy, Bezpieczeństwo Pracy 3/2014 str. 10-13.
27. Maritime Labour Convention (MLC), International Labour Organization, Genewa 2006.
28. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG 1972 with amendments).
29. http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Shipping-Review-2015.pdf
30. Herdzik J., Skutki ekologiczne dla mórz i oceanów wybranych zagrożeń i zdarzeń wypadkowych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 10.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eb9fc35f-b0d2-4595-af0a-1e3e1b645b70
Identyfikatory