Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eb8e9ea9-aed6-4d11-8a87-ecdf18ea6fef

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena kondycji finansowej i majątkowej w praktyce zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców : analiza wybranego przykładu

Autorzy Żuraw, P.  Mazur, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of financial and property standing in practice of drivers training center management : an analysis of the selected example
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została przykładowa ocena kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa działającego w branży szkolenia kandydatów na kierowców. Autorzy posłużyli się danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych firmy za lata 2013 – 2014. Wykorzystywanie tego rodzaju kalkulacji nie jest popularnie stosowaną metodą analityczną w ośrodkach szkolenia kierowców. Osią przewodnią artykułu jest teza, że zastosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych jest czynnikiem wpływającym na jakość procesu zarządzania specyficznym rodzajem niskobudżetowych przedsiębiorstw szkoleniowych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku.
EN The article discussed the model assessment of the financial standing of the company operating in the field of training candidates for drivers. The authors used the data from the accounting records of the company for the years 2013 - 2014. Using this type of calculation is not a commonly used analytical method in the drivers training centers. The pivot of the article is the thesis saying that the use of specialist analytical tools is a factor influencing the management process quality of specific type of low-budget training enterprises, operating on the competitive market.
Słowa kluczowe
PL szkolenie kierowców   zarządzanie firmą   ośrodek szkolenia kierowców  
EN drivers training   company management   drivers training centre  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1827--1835
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Żuraw, P.
autor Mazur, M.
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
1. Brealey A., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Tom II, PWN, Warszawa 1999.
2. Cenkier A., Gołębiowski G., Analiza finansowa w praktyce, CIM, Warszawa 1997.
3. Helfert E., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
4. Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2000.
5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155).
6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eb8e9ea9-aed6-4d11-8a87-ecdf18ea6fef
Identyfikatory