Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eb6ad515-799c-43ed-be45-d053f85820bf

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Koncepcja stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV

Autorzy Piech, Krzysztof  Bień, Andrzej  Teneta, Janusz  Kozik, Jarosław 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN The concept of test stand with electric machine powered from a system with a PV modules
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5 – 3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony w tym celu specjalny system online umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2.5 - 3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
Słowa kluczowe
PL stanowisko badawcze   maszyny elektryczne   system fotowoltaiczny   panele PV   OZE  
EN test stand   electrical machines   photovoltaic system   PV panels   renewable energy source  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 53--56
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Piech, Krzysztof
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, kpiech@agh.edu.pl
autor Bień, Andrzej
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Teneta, Janusz
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Kozik, Jarosław
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
[1]. M. Niechaj "Aspekty współpracy maszyn elektrycznych i generatorów fotowoltaicznych". Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 75, str. 217-222, 2006.
[2]. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. PROJEKT – w. 3.1 z 04.01.2019. Ministerstwo Energii, 2019.
[3]. Ocena skutków planowanych polityk i środków Załącznik 2. Do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. PROJEKT – w. 3.1 z 04.01.2019. Ministerstwo Energii, 2019.
[4]. Z. Hanzelka, Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia. 2013.
[5]. Z. Hanzelka Z., A. Firlit, Elektrownie ze źródłami odnawialnymi : zagadnienia wybrane. 2015.
[6]. I. Wasiak, R. Pawełek, "Jakość zasilania w sieciach z generacją rozproszoną". 2015.
[7]. Z. Bo, W. Caisheng, Z. Xuesong, "Grid-Integrated and standalone photovoltaic distributed generation systems. Analysis, design, and control". 2015.
[8]. W. C. Sinke, "Development of photovoltaic technologies for global impact". Renewable Energy, Volume 138, pages 911-914. 2019.
[9]. M. Niechaj "Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym". Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 1, str. 189-194, 2013.
[10]. M. Niechaj "Optymalizacja pracy maszyny elektrycznej w fotowoltaicznym systemie napędowym". Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 77, str. 91-95, 2007.
[11].https://www.solaredge.com/us/products/poweroptimizer#/
[12].https://pl.wikipedia.org/wiki/Pyranometr#/media/File:SR20_pyranometer_1.jpg
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eb6ad515-799c-43ed-be45-d053f85820bf
Identyfikatory