Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eb5aa3ee-bef3-4ebf-bddc-9c846fe0023d

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Analiza wpływu konfiguracji uzwojeń biegunów na właściwości trójpasmowego silnikareluktancyjnego przełączalnego

Autorzy Bogusz, P.  Korkosz, M.  Prokop, J. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Analysis of winding configuration influence on properties of three-phase switched reluctance motor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji analizowano konfigurację szeregową uzwojeń biegunów każdego pasma trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 12/8. Na podstawie modelu numerycznego określono wpływ sprzężeń magnetycznych na uzwojenia biegunów sąsiednich pasm. Dla konfiguracji NNSS i NSNS zostały wyznaczone charakterystyki momentowo-prądowo-kątowe oraz strumieniowo-prądowo-kątowe. Dla określonych warunków zasilania silnika zostały wyznaczone przebiegi czasowe prądów i momentu elektromagnetycznego. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji wyznaczonych charakterystyk statycznych oraz przebiegów czasowych. Zostały wyznaczone również charakterystyki mechaniczne silnika. Zamieszczono wnioski dotyczące rozpatrywanych konfiguracji w odniesieniu do innych możliwych przypadków pracy tego silnika.
EN In paper were presented studies of serial configuration of poles windings of three-phase 12/8 switched reluctance motor. Influence of magnetic couplings on poles windings of adjacent phases was determined based on numerical model. Torque-current-angle and flux-current-angle characteristics were determined for NNSS i NSNS configurations. Current and electromagnetic torque waveforms were determined for specified supply conditions of motor. In laboratory conditions obtained static characteristics and waveforms were verified. Mechanical characteristics of examined motor were determined. Conclusions concerning considered configurations in relation to other possible motor operation cases were included.
Słowa kluczowe
PL silnik reluktancyjny przełączalny   SRM   trójfazowy   konfiguracja uzwojeń biegunów  
EN switched reluctance motor   SRM   three-phase   winding coils configurations  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 237--242
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Bogusz, P.
  • Politechnika Rzeszowska ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Wydział Elektrotechniki i Informatyki, pbogu@prz.edu.pl
autor Korkosz, M.
  • Politechnika Rzeszowska ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Wydział Elektrotechniki i Informatyki, mkosz@prz.edu.pl
autor Prokop, J.
  • Politechnika Rzeszowska ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów Wydział Elektrotechniki i Informatyki, jprokop@prz.edu.pl
Bibliografia
[1]. Miller T.J.E.: Faults and unbalanced force In the switched reluctance machine, IEEE on Industry Applications, vol. 31, Issue 2, pp.319-328, 1995
[2]. Ferreira C. A., Jones S. R., Heglund W. S. and Jones W. D.: Detailed design of a 30-kW switched reluctance starter/generator system for a gas turbine engine application, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 31, no. 3, May/Jun. 1995, pp. 553–561
[3]. Pochanke A.: Modele obwodowo-polowe pośrednio sprzężone silników bezzestykowych z uwarunkowaniami zasilania, Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999
[4]. Miller T.J.E.: Electronic control of switched reluctance machines, Newnes, 2001
[5]. Li J., Sun H.,: Modeling and simulations of fourphase 8/6 switched reluctance motor with an improved winding configuration, International Conference on Computer Science and Software Engineering, vol. 4, pp.1045-1048, 2008
[6]. Bogusz P., Korkosz M, Prokop J.: Wyznaczanie charakterystyk statycznych maszyn reluktancyjnych przełączalnych, Zeszyty problemowe – Maszyny elektryczne, Nr72/2005, 2005, str.53-58
[7]. Flux 11.1 Documentation, 2012, Cedrat Group.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eb5aa3ee-bef3-4ebf-bddc-9c846fe0023d
Identyfikatory