Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eb220740-c30d-46f9-9c4a-50d5f1e975a5

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych

Autorzy Ściubidło, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN An innovative method for utilization of fly ash
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono badania adsorpcji NO2 na zeolitach otrzymanych z popiołów lotnych. Celem badań jest określenie parametrów adsorpcji NO2 na sorbentach stałych i zastosowanie tego procesu w doczyszczaniu spalin z NO2. Proponowana przez autorów metoda doczyszczani pozwala nie tylko na doczyszczenie spalin przed utylizacją i składowaniem CO2, ale również pozwala na zagospodarowanie odpadów z energetyki z korzyścią dla środowiska poprzez syntezę sorbentów z popiołów lotnych. Na bazie popiołów lotnych zostały otrzymane sorbenty tj. zeolit Na-A i Na-X, które następnie zostały użyte w procesie adsorpcji NO2. Zmiennymi parametrami procesu adsorpcji NO2 była temperatura wygrzewania zeolitów przed procesem adsorpcji oraz stężenie gazu reakcyjnego NO2.
EN The article presents studies the adsorption of NO2 on zeolites obtained from fly ash. The aim of the study is to determine the parameters of the adsorption of NO2 on solid sorbents. The proposed method allows for purifying of the exhaust before capture and storage of CO2. It allows utilization of waste from power plants through the synthesis of sorbents from fly ash. Obtained zeolite Na-A and Na-X are used in adsorption of NO2. Varying parameters adsorption of NO2 was the heating temperature of the zeolite before the adsorption process and the concentration of the reaction gas NO2.
Słowa kluczowe
PL NO2   sorbent   popiół lotny   zeolit  
EN NO2   sorbent   fly ash   Na-A   Na-X  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 469--476
Opis fizyczny BIbliogr. 18 poz., wykr.
Twórcy
autor Ściubidło, A.
  • Politechnika Częstochowska, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa, tel. 343250933, asiubidlo@is.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1] IEA GHG, CO2 capture ready plants, IEA GHG, Report 2007/4, 2007.
[2] VIORICA CEBRUCEAN, IOANA IONEL, CO2 Capture from Flue Gas with Monoethanolamine, REV. CHIM. (Bucharest), 63, No. 7, 2012, 678-681.
[3] X.Xu,C.Song,R.Wincek,J.M.Andresen,B.G.Miller,.W.Scaroni, 2003. Separation of CO2 from power plant flue gas using a novel CO2 "molecular basket" adsorbent. In: Prepr. Am. Chem. Soc. Div. Fuel Chem. 48, pp. 162-163.
[4] G. Pipitone and O. Bolland, Environ. Prog. Sustain. Energy, 2008, 28, 20.
[5] Fateme Rezaei, Ali A. Rownaghi, Saman Monjezi, Ryan P. Lively, and Christopher W. Jones, SOx/NOx Removal from Flue Gas Streams by Solid Adsorbents: A Review of Current Challenges and Future Directions, Energy Fuels, 2015, 29 (9), pp 5467–5486.
[6] A.Sciubidło,W.Nowak, Novel sorbents for flue gas purificatio, Journal of Power Technologies 92,(2),(2012) 115–126.
[7] H.L. Chang, C.M. Chun, I. A. Aksay, W.H.Shih, Conversion of Fly Ash into Mesoporous Aluminosilicate, Ind. Eng. Chem. Res., 1999, 38 (3), pp. 973–977.
[8] P. Kumar, N. Mal, Y. Oumi, K. Yamanaa, T. Sano, Mesoporous materials prepared using coal fly ash as the silicon and aluminium source, J. Mater. Chem., 2001, 11, pp. 3285–3290.
[9] I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak, 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, Materiały Konferencyjne, Pittsburgh, 20-23 September 2009.
[10] I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak, Characterization of Zeolites from Polish Fly Ashes. 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference, Studies on the properties of mesoporous materials derived from polish fly ashes, Materiały Konferencyjne, Pittsburgh, 20-23 September 2009.
[11] A. Ściubidło, W. Nowak Doczyszczanie spalin z tlenków azotu przy użyciu sorbentów z popiołów lotnych, Polska Inżynieria Środowiska Prace. Pod red. Marzenna Dudzińska, Artur Pawłowski. T.1, s.299-305, Lublin, 2012.
[12] I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak , Utilization of Fly Ash from Polish Power Plants and Thermal-Electric Power Stations Through the Modification of Ash Into Mesoporous Materials. International Conference EuroCoalAsh. Monograph. Ed. Tomasz Szczygielski.Warsaw, 2008, s.181-197.
[13] I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak Synteza zeolitu Na-X z popiołów lotnych. Sorbenty z popiołu dla energetyki. Red. nauk. Wojciech Nowak, Józef Pacyna, Izabela Majchrzak-Kucęba. s. 39-57, Częstochowa, 2010.
[14] I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak Fly Ash-Based Sorbents for Post-Combustion Capture CO2. International Conference EuroCoalAsh. Monograph. Ed. Tomasz Szczygielski.Warsaw, 2008, s. 101-110.
[15] I.Majchrzak-Kucęba, A. Ściubidło, W. Nowak Mezoporowate materiały z popiołów lotnych do separacji dwutlenku węgla ze spalin, Popioły z energetyki. Monografia. Red. Tomasz Szczygielski, s. 85-94 ,Szczecin, 2007.
[16] D.Sztekler, I.Majchrzak-Kucęba, W.Nowak, ; Analysis of the chemical composition of coal fly ash for synthesis zeolite Na – A ; PAN, vol. 58, Tom1., str. 313-320, 2009.; (2009).
[17] A.Ściubidło, I.Majchrzak-Kucęba,W. Nowak, Influence of the chemical composition of the fly ashes on the efficiency of the synthesis zeolites Na-X, PAN; vol.59; (2009); str. 225-237.
[18] W.Nowak, A.Ściubidło, Synteza mezoporowatego sita MCM-41 z popiołów lotnych do usuwania tlenków azotu, XVI Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki, 21-24 październik 2009, Zakopane, str.371-383.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eb220740-c30d-46f9-9c4a-50d5f1e975a5
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.230