Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eb0be932-cd9d-4033-9571-b85e8e2e4980

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zagrożenia chemiczne i ekologiczne podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Autorzy Kopczewski, R.  Nowacki, G.  Zakrzewski, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chemical and ecological threats during road transport of dangerous goods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problemy zagrożeń, związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz niepokojące dane statystyczne tego rodzaju przewozu. Przybliżono akty prawne obowiązujące podczas tych specyficznych przewozów, ujmujące kontrolę, opakowanie, oznakowanie, zasady bezpieczeństwa, jak i postępowanie w przypadku awarii. Przedstawiono także działania PSP podczas zagrożeń chemicznych i ekologicznych, zagrażających życiu ludzi oraz środowisku.
EN Paper discussed threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to chemical and ecological threats with considerable harm to people and the environment.
Słowa kluczowe
PL ładunki niebezpieczne   transport towarów niebezpiecznych   transport drogowy   bezpieczeństwo transportu   zagrożenie chemiczne   zagrożenie ekologiczne   wypadki drogowe  
EN dangerous goods   dangerous goods transport   road transport   transport safety   chemical threats   ecological threats   road accident  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 85--92
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., mapa, tab.
Twórcy
autor Kopczewski, R.
autor Nowacki, G.
autor Zakrzewski, B.
Bibliografia
1. Broszkiewicz R., Gajek A.: Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie, Bezpieczeństwo pracy 11/2011.
2. Buchacar R., Grzegorczyk K., Towary niebezpieczne. Transport w praktyce. Wydawnictwo ADR, Błonie 2008.
3. Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Wydawnictwo naukowe PWN , Warszawa 2006.
4. Dyr. T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2011, nr 10.
5. Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.- Towary niebezpieczne w transporcie drogowym Wydawnictwo Buch-Car, Błonie 2007.
6. Grzegorczyk K., Przewóz towarów niebezpiecznych. Kwartalnik Towary Niebezpieczne, nr 3/2011.
7. Grzegorczyk K., Zmiany w przewozie towarów niebezpiecznych. Kwartalnik Towary Niebezpieczne, nr 1/2011.
8. Łukasik Z., Bril J., Bril D., Zagrożenia związane z transportem drogowym, Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2013, nr 3.
9. Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa, 16.07.2014.
10. Mężyk A., Przewozy ładunków niebezpiecznych na obszarach miejskich, Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2016, nr 12.
11. Michalik J. S., Gajek A., Grzegorczyk K. i inni.: Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy 9/2009, Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 10/2009. CIOP, Warszawa 2009.
12. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (synteza ustaleń i wnioski), Warszawa, 2011 r.
13. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, Wykonywanie zadań przez administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, styczeń 2012. (KKT-4101-01/2011 Nr ewid.: 178/2011/P/11/061/KIN).
14. Nowacki G., Krysiuk C., Olejnik K., Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce, Logistyka 4/2015.
15. Obolewicz A., Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Opakowanie 10/2008.
16. Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K, Transport drogowy towarów niebezpiecznych – prognoza na lata 2015-2020, Autobusy – Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe. 2016, nr 4.
17. Program budowy dróg krajowych na lata 2011 – 2015. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. Ministerstwo Infrastruktury, styczeń 2011.
18. Pułkowski M., Domański W.: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach – podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo pracy 9/2010.
19. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 194, poz. 1629, ze zm.).
20. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz. U. Z 2011, nr 227, poz. 1367.
21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z póź. zmianami, Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62 poz. 627.
22. Wstępne opracowanie. Przewozy ładunków i pasażerów w 2015 r. GUS, Warszawa, 24.05.2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eb0be932-cd9d-4033-9571-b85e8e2e4980
Identyfikatory