Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eafc6d2f-96ad-47d1-a1cf-c8f7e3bf68c8

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Ocena przyczyn niepowtarzalności stanów pracy silnika spalinowego w zbiorach warunków jego pracy

Autorzy Chłopek, Z.  Szczepański, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Rating causes the non-repeatability of an internal combustion engine operating states in the sets of his work conditions
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niepowtarzalność stanów pracy silnika, będących wynikiem pomiarów, jest skutkiem nieuniknionych ograniczeń w procesie poznania. Dla wielkości, które mają jednoznaczną interpretację fizyczną, jako współczynnik niepowtarzalności wyników pomiarów można przyjąć współczynnik zmienności. W pracy są usystematyzowane przyczyny niepowtarzalności wyników pomiarów jako skutek zjawisk przypadkowych oraz niedoskonałości analizy wyników. Do oceny przyczyn niepowtarzalności stanów pracy silnika wykorzystuje się w pracy teorię zbiorów rozmytych. Przedstawiono przykłady zastosowania teorii zbiorów rozmytych do oceny przyczyn niepowtarzalności wyników pomiarów natężenia emisji składników spalin silnika.
EN The non-repeatability of the engine operating conditions, resulting measurement, is the consequence of inherent limitations in the cognitive process. For size, which have a clear physical interpretation, as a non-repeatability factor measurements can be assumed coefficient of variation. The work is structured causes of the non-repeatability of the measurement results as a result of random phenomena and imperfections analysis of the results. To assess the reasons for the non-repeatability of engine operating conditions used in the work theory of fuzzy sets. The examples of the use of fuzzy set theory to assess the reasons for the non-repeatability of intensity measurements of exhaust components emission from an engine.
Słowa kluczowe
PL silniki spalinowe   niepowtarzalność wyników badań   stan pracy silnika   zbiory rozmyte  
EN internal combustion engines   non-repeatability of test results   engine operating state   fuzzy sets  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 708--711
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Chłopek, Z.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
autor Szczepański, T.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
[1] Black J. et. al.: Diesel engine transient control and emissions response during a European extra-urban drive cycle (EUDC). SAE 2007–01–1938.
[2] Chłopek Z., Pawlicki M., Sypowicz R.: The statistical analysis of the pollutant emission intensity from an internal combustion engine under conditions simulating the dynamic use, (Analiza statystyczna natężeń emisji zanieczyszczeń z silnika spalinowego w warunkach symulujących użytkowanie dynamiczne). Archiwum Motoryzacji 1/2005. 77–88.
[3] Chłopek Z., Piaseczny L.: Remarks about the modelling in science researches. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability Nr 4(11)/2001. 47–57.
[4] Chłopek Z., Stasiak P.: The analysis of an unrepeatability of cylinder pressure signal in internal combustion engines. Silniki Spalinowe – Combustion Engines Nr1/2005 (120). 31–39.
[5] Chłopek Z.: Some remarks on engine testing in dynamic states. Silniki Spalinowe – Combustion Engines 4/2010(143). 60–72.
[6] Chłopek Z.: Testing of non-repeatability of pollution emission from motor-car engines. Silniki Spalinowe – Combustion Engines Nr 1/2004 (118). 40–51.
[7] Dubois D., Prade H.: Fuzzy sets and systems. Academic Press. New York 1988.
[8] Fisz M.: Probability theory and mathematical statistics. Wiley. New York 1963.
[9] Jantos J. et al.: Driveability and fuel consumption improvement through integrated fuzzy logic control of powertrain with spark ignition engine and continuously variable transmission. World Automotive Congress FISITA 2004. Barcelona.
[10] Novák V., Perfilieva I., Močkoř J.: Mathematical principles of fuzzy logic Dodrecht: Kluwer Academic. 1999.
[11] Serrano J. et al.: Cycle-to-cycle diesel combustion characterization during engine transient operation. SAE 2001–01–3262.
[12] Tong H.Y., Hung W.T., Cheung C.S.: On-road motor vehicle emissions and fuel consumption in urban driving conditions. J. Air Waste Manage. Assoc. 50(4)/2000. 543–554.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eafc6d2f-96ad-47d1-a1cf-c8f7e3bf68c8
Identyfikatory