Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ead9d061-bbe5-4b62-acda-85232949f4aa

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zarządzanie innowacyjnym projektem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Autorzy Goździewska-Nowicka, A.  Brodnicki, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Innovative project management based on example of transport company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano jak duże znaczenie ma wdrożenie do przedsiębiorstwa z branży transportowej innowacyjnego projektu. Obecnie wszystkie organizacje, które chcą uzyskać przewagę konkurencyjną muszą realizować nowatorskie przedsięwzięcia, które pozwolą im utrzymać istotny udział w rynku. Nieustanny rozwój technologii, rosnące oczekiwania konsumentów oraz postępująca globalizacja powodują, że proces zarządzania flotą staje się wyzwaniem dla wielu organizacji. Okazuje się bowiem, że samo pozyskanie intratnych zleceń nie zapewni przedsiębiorstwom gwarancji zachowania dużego udziału w rynku na długie lata. Niezwykle ważne jest właściwe dbanie o posiadane zasoby i odpowiednie nimi zarządzanie. W badanym przedsiębiorstwie za innowacyjny projekt uznano wdrożenie rozwiązania telematycznego. Zarząd organizacji zdecydował się na opracowanie i zaimplementowanie systemu zarządzania flotą pojazdów. Uzyskane w trakcie badania wyniki jednoznacznie wskazały, że w tej firmie zaimplementowanie innowacyjnego rozwiązania przyniosło zdecydowane korzyści. W trakcie wdrażania projektu pojawiły się również pewne bariery, które jednak nie okazały się być istotne i znacząco nie wpłynęły na powodzenie przedsięwzięcia.
EN The article describes the importance of the implementation of an innovative project for the transport company. Today, all organizations that want to gain a competitive advantage need to realize innovative projects that will allow them to maintain a significant market share. Continuous development of technology, increasing expectations of consumers and advanced globalization cause the process of fleet management is a challenge for many organizations. It turns out that the acquisition of orders does not provide guarantees to companies maintain a large market share for years to come. Extremely important it is to take care of their resources and appropriate management of them. In the analyzed company innovative project was the implementation of telematics solutions. The organization's management has decided to develop and implement a system of fleet management. The results clearly showed that the company implement innovative solutions brought significant benefits. During the project implementation there were also some barriers, but have not proved to be relevant and does not significantly affect the success of the project.
Słowa kluczowe
PL innowacyjne projekty   branża transportowa   flota transportowa  
EN innovative projects   transport company   transport fleet  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1694--1698
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Goździewska-Nowicka, A.
  • Uniwersytet Technolo-giczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania, agnieszka.gozdziewska@utp.edu.pl
autor Brodnicki, K.
  • Bydgoska Szkoła Wyższa
Bibliografia
1. A guide to the project management body of knowledge PMBOK@Guide, Project Management Institute, MT&DC, War-szawa 2003, s. 5.
2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 32.
3. Janasz W. (red.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 34.
4. Lewis J. P., Project Planning, Scheduling and Control, fourth edition: A Hands-On Guide to Bringing Projects in On Time and On Budget, McGraw-Hill Professional, 2006, s. 8.
5. Shenhar A. J., Dvir D., Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, APN Promise, Warszawa 2008, s. 3.
6. Sulejewicz A., Innowacje jako dziedzina gospodarowania, [w:] Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej – podejście interdyscyplinarne, Krajowa Izba Gospo-darcza, Warszawa 2006, s. 12.
7. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 24–25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ead9d061-bbe5-4b62-acda-85232949f4aa
Identyfikatory