Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eab5c4f2-a65c-4f17-ae99-8c895aebeea9

Czasopismo

Farby i Lakiery

Tytuł artykułu

Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni FTIR w badaniach wyrobów lakierowych

Autorzy Kamińska-Bach, G. 
Treść / Zawartość http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/farby-i-lakiery/wydania-archiwalne
Warianty tytułu
EN Application of FTIR infrared spectroscopy in coatings research
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przybliżono metodę spektroskopii w podczerwieni. Omówiono zasadę metody, techniki pomiaru, sposoby przygotowania próbek do badań. Podano przykłady zastosowań tej techniki w analizie wyrobów lakierowych obejmujących identyfikację, monitorowanie różnych procesów fizykochemicznych zachodzących w powłokach oraz analizę ilościową.
EN The article presents the method of infrared spectroscopy. The principle of the method, measurement technique, methods of sample preparation for testing are discussed. Examples of applications of this technique in the analysis of coatings including identification, monitoring of various physicochemical processes occurring in coatings and quantitative analysis are given.
Słowa kluczowe
PL spektroskopia w podczerwieni   wyroby lakierowe  
EN infrared spectroscopy   coating  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Farby i Lakiery
Rocznik 2018
Tom nr 2
Strony 6--17
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kamińska-Bach, G.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
Bibliografia
1. Silverstein R.M., Bassler G.C., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN Warszawa, 1970
2. Kamińska–Bach G., Analiza powłok i wyrobów z tworzyw sztucznych metodą spektroskopii w podczerwieni - technika ATR, Przetwórstwo Tworzyw, 2002, 6, 186-191
3. Roberts D., White R.L., Attenuated total reflectance spectroscopy, Mattson Instruments
4. Jóźwiak H., Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni do identyfikacji wyrobów budowlanych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 2006, 138(2), 47-55
5. Chalmers J.M., Infrared spectroscopy in the analysis, characterization and testing of coatings, JCT Coatings Tech, 2005, 2(18), 50-59
6. Hua H., Dube M.A., Off-line monitoring of butyl acrylate, methyl mathacrylate and vinyl acetate homo- and copolymerizations in toluene using ATR-FTIR spectroscopy, Polymer, 2001, 42, 6009-6018
7. Langer E., Suchoń K., Kamińska-Bach G., Barth M., Nowe samorozwarstwiające się kompozycje klejowe z udziałem polimerów zakończonych grupami silanowymi, XVI Konferencja Naukowo-Techniczna POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE KOMPOZYTY 2017, 09-12 maja 2017 r. Gliwice – Istebna – poster
8. Zubielewicz M., Ślusarczyk A., Kamińska-Bach G., Królikowska A., Komorowski L., Nowoczesne jedno-, dwu- i trójpowłokowe systemy do długoletniej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, Ochrona przed Korozją, 2017, 12, 400–405
9. Che Man Y.B., Setiowaty G., van de Voort F.R., Determination of iodine value of palm oil by Fourier Transform Infrared spectroscopy, J. Amer. Oil Chem. Soc., 1999, 76(6), 693-699
10. Bertran E., Blanco M., Coello J., Iturriaga H., Maspoch S., Montoliu I., Determination of olive oil free fatty acid by Fourier Transform Infrared spectroscopy, J. Amer. Oil Chem. Soc., 1999, 76(5), 611-616
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eab5c4f2-a65c-4f17-ae99-8c895aebeea9
Identyfikatory