PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia kształtowania mobilności na przykładzie miasta Wrocławia

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Selected elements of shaping mobility in Wrocław
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono stosowane we Wrocławiu sposoby kształtowania mobilności. We wstępie odwołano się do tła historycznego, przytaczając w porządku chronologicznym dokumenty dotyczące polityki transportowej i mobilności. W celu ukazania założeń polityki zrównoważonego rozwoju wykorzystano przykład kształtowania układu komunikacyjnego Starego Miasta, w tym Rynku. Podkreślone zostało, jak istotnym elementem Wrocławskiej polityki mobilności jest wprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta poprzez budowę obwodnic, a tym samym uprzywilejowanie transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego w centrum. Przytoczone zostały środki służące temu celowi wraz z konkretnymi rozwiązaniami zastosowanymi we Wrocławiu. Jedna z części artykułu stanowi opis rozwoju ruchu rowerowego oparty na analizie natężenia ruchu tego środka transportu i długości dróg rowerowych. W końcowej części przedstawiono jak funkcjonalnym narzędziem w kształtowaniu Wrocławskiej polityki mobilności jest Inteligentny System Transportu (ITS).
The article presents ways of shaping mobility which have been applied in Wroclaw. The authors appealed to the historical background in the introduction, citing in chronological order the documents relating to transport policy and mobility. In order to demonstrate the principles of sustainable development policy, an example of shaping the communication system of the Old Town, including the Market Square, was used. The important element of Wroclaw mobility policy is to lead the transit traffic out of the city through the construction of ring roads, thus favoring public transport, cycling and walking in the center. Measures for this purpose with recommended solutions applied in Wroclaw were quoted. One part of the article describes the development of cycling based on an analysis of traffic this mode of transport and length of cycle paths. In the final section of article of article a functional tool in shaping Wroclaw mobility policy - Intelligent Transport System (ITS) was presented.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
25--28
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., fot., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Bauer M.: Politechnika Krakowska, Ocena warunków przejazdu autobusów po wydzielonych pasach. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283.
 • [2] Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela, 28.03.2011, COM (2011) 144.
 • [3] Buda M., Chrobot P., Polak R.: Ocena efektywności sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z zastosowaną śluzą tramwajową Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 2007.
 • [4] Chojnacki D.: Rozwój ruchu rowerowego we Wrocławiu. Publikacja pokonferencyjna, Miejska Infrastruktura rowerowa. Rowerowy Szczecin, Szczecin 2009.
 • [5] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2008.
 • [6] http://maps.com.pl/, dostęp: 2015.08.16.
 • [7] http://wrower.pl/mmiast/wroclaw-na-rowerze,282.html, dostęp: 2015.08.18.
 • [8] www.gazetawroclawska.pl/artykul/334177,wroclaw-wydziale-kolejne-torowiska-zyskaja-pasazerowie-mpk-straca-kierowcy-lista-ulic,id,t.html
 • [9] www.wroclaw.pl/rower-badania-ruchu, dostęp: 2015.08.18.
 • [10] http://zdium.wroc.pl/attachment/file/780strefy_2013_1.jpg.
 • [11] https://upload.wikimedia.org/wikipedia.commons/a/a6/DK98_Wroclaw.svg.
 • [12] www.google.com
 • [13] Koncepcja podstawowej sieci tras rowerowych we Wrocławiu - układ docelowy. Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2005.
 • [14] Kozłowska-Świeconek M.: wrocławska Polityka Mobilności. Przegląd komunikacyjny. 2015, nr 4.
 • [15] Królak P., Szudera A., Butlewski M.: "Ergonomiczna ocena wybranych elementów infrastruktury transportu miejskiego", Logistyka 6/2014.
 • [16] Miasta rowerowe miastami przyszłości. Komisja europejska, yrekcja generalna ds. Ochrony Środ., Wspólnoty Europejskie 2000.
 • [17] Olszewski P., Suchorzewski W.: Samochód w śródmieściu. WKiŁ, Warszawa 1983.
 • [18] Parkingi rowerowe - wytyczne projektowe. Urząd Miejski Wrocławia. Wrocław 2009.
 • [19] Polityka Rowerowa Wrocławia. Uchwała nr LV/1668/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 października 2010 roku.
 • [20] Spuziak W., Wolek Cz.: Ograniczenie penetracji centrum Wrocławia dla samochodów. Transport Miejski. 1993, nr 1.
 • [21] Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego miasta Wrocławia. Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2005.
 • [22] Śniady P., Komar Z., Wolek Cz.: Przepustowość układu komunikacyjnego a funkcja obszaru zabytkowego. Etap II. Raport IIL Politechniki Wrocławskiej serii SPR 34/85 (praca niepublikowana). Wrocław 1985.
 • [23] Trzcinowicz B.: Rozwiązania dla transportu publicznego planowane w projekcie "ITS Wrocław", Przegląd komunikacyjny. 2011, nr 1-2.
 • [24] Uchwała w sprawie "Polityki transportowej Wrocławia". Rada Miejska Wrocławia, Wrocław 1999.
 • [25] Uchwała w sprawie "Wrocławskiej polityki mobilności". Rada Miejska Wrocławia, Wrocław 2013.
 • [26] Wolek Cz.: Kształtowanie systemu ruchu rowerowego na przykładzie miasta Wrocławia. Transport Miejski i Regionalny. 2010, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-eab4edfb-7d43-4f9b-a73e-0ccfcdc56d31
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.